Suomen kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet
theme icon

Soome kodaniku õigused ja kohustused

Soome kodakondsusega on seotud teatud õigused ja kohustused, mida Soomes elavatel välismaalastel tingimata ei ole.

  • Õigused
  • õigus saada Soome pass
  • õigus siseneda Soome ja keelduda enda teisele riigile väljaandmisest
  • õigus alates 18. eluaastast hääletada presidendivalimistel, parlamendivalimistel ja rahvahääletustel
  • õigus kandideerida parlamendivalimistel, olles 18-aastane ja vanem
  • Võimalus osutuda valituks sellistele riigi ametikohtadele, mille üheks tingimuseks on Soome kodakondsus
  • EL-i kodaniku õigused, nagu vaba liikumine ja töötamine EL-i territooriumil ning õigus Euroopa Parlamendi valimistel hääletada ja kandideerida

Kohustused

  • kohustus osaleda riigikaitses või selles abistada. Vähemalt 18-aastastel meestel on sõjaväekohustus (asevelvollisuus).
  • kohustus järgida Soome seadusi ka mujal kui Soomes. Soome kodanik võidakse Soomes süüdi mõista kuriteo eest, mis on tehtud välisriigis.

Arvesta, et need on Soome kodakondsusega seotud õigused ja kohustused. Kõiki Soome elanikke puudutavate õiguste ja kohustuste kohta saad teavet InfoFinlandi alamlehelt Sinu õigused ja kohustused Soomes.

linkkiFinlex:
Kodakondsuse seadussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiPuolustusvoimat:
Kaitseväeteenistuse kohustussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiPoliisi:
Soome passi taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiUlkoministeriö:
Soome passi taotlemine välisriigissoome keel | rootsi keel | inglise keel