Suomen kansalaisuus
theme icon

Soome kodakondsus

Soome kodakondsuse võib saada:

 • vanemalt, kes on Soome kodanik
 • kodakondsuse taotluse või teatise alusel

Lisaks võib teatud erandjuhtudel saada kodakondsuse Soomes sündimise alusel.

Kodakondsuse taotlemine

Saad taotleda Soome kodakondsust, kui oled saanud 18-aastaseks, oled elanud alaliselt Soomes piisavalt palju aastaid, valdad rahuldavalt soome või rootsi keelt kõnes ja kirjas või sul on vastava tasemega soome või soomerootsi viipekeele oskus ning sinu isikusamasus on usaldusväärselt tuvastatud. Peale selle on ka muid tingimusi; näiteks pead sa selgitama, kust sa saad oma sissetuleku. Samal ajal saad kodakondsust taotleda ka alaealisele lapsele, kes on sinu hooldada.

Kui oled toime pannud mingi kuriteo või kui sa pole näiteks tasunud makse, võib see osutuda takistuseks Soome kodakondsuse saamisel.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Kuidas Soome kodakondsust taotleda?

Soome kodakondsus erineb elamisloast. Kui alles planeerid Soome elama asumist, loe lisaks InfoFinlandi lehelt Soome elama asumine.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Soome kodakondsussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Lapse kodakondsus

Ühel ajal endale Soome kodakondsuse taotlemisega saad taotleda seda ka alaealisele lapsele, kes on sinu hooldada. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Kuidas Soome kodakondsust taotleda?

Sündiva lapse kodakondsus

Laps saab pärast sündi automaatselt Soome kodakondsuse, kui:

 • lapse ema on Soome kodanik. See ei ole oluline, millises riigis laps sünnib,
 • lapse isa on Soome kodanik, kuid ema ei ole, ja vanemad on omavahel abielus.

Kui vanemad ei ole abielus, saab laps kodakondsuse isalt:

 • pärast sündi, kui ta sünnib Soomes ja tuvastatakse isadus,
 • kodakondsuse teatisega, kui ta sünnib mõnes teises riigis, ja isadus on tuvastatud.

Soome kodakondsuse võib saada ka välismaalasest vanemate laps, kes sünnib Soomes, kui ta ei saa vanematelt mingi teise riigi kodakondsust.

InfoFinlandi lehel Kui laps sünnib Soomes on lisateavet vanematele, kelle laps sünnib Soomes.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Lapse kodakondsussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Soome kodakondsus teatise alusel

Soome kodakondsuse võib saada kodakondsuse teatise (kansalaisuusilmoitus) alusel

 • endine Soome kodanik
 • välismaalane, kelle isa on Soome kodanik
 • 18–22-aastane isik, kes on palju aastaid Soomes elanud
 • Soome kodaniku 12–17-aastane lapsendatud laps
 • Põhjamaa kodanik, kes on elanud viimased viis aastat Soomes

Kodakondsuse teatise võid esitada veebis. Täida vorm teenusekeskkonnas Enter Finland. Lisa taotlusele lisad. Ühtlasi maksa ära ka taotluse läbivaatamise tasu. Pärast taotluse täitmist pea meeles, et sul tuleb jälgida oma kontot teenusekeskkonnas Enter Finland.

Kui oled täitnud vormi teenusekeskkonnas Enter Finland, on sul kolm kuud aega, et käia kohapeal enda isikut tuvastamas. Võid oma isiku tuvastada Immigratsiooniameti teeninduspunktis või välisriigis Soome välisesinduses. Selgita välisministeeriumi kaudu välja, millisesse välisesindusse tuleb sul isiku tuvastamiseks pöörduda. Broneeri eelnevalt aeg. Võta kaasa isikut tõendav dokument ja taotluse lisade originaaldokumendid.

Kui sul pole võimalik või kui sa ei oska esitada kodakondsuse teatist elektrooniliselt, võid esitada teatise ka pabervormil.

Lisateavet kodakondsuse teatise esitamise kohta leiad Immigratsiooniameti veebilehelt.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Kodakondsuse teatissoome keel | rootsi keel | inglise keel

Mitmekordne kodakondsus

Soome aktsepteerib mitmekordset kodakondsust (topeltkodakondsust) ehk seda, et sul võib olla lisaks Soome kodakondsusele ka teise riigi kodakondsus.

Kõik riigid siiski topeltkodakondsust ei aktsepteeri.Enne Soome kodakondsuse taotlemist selgita välja, kas topeltkodakondsus on lubatud ka selles riigis, mille kodanik sa oled.Kui see riik ei luba topeltkodakondsust, võid sa Soome kodakondsuse saamisel oma praegusest kodakondsusest ilma jääda.

Mitmekordsest kodakondsusest võib olla nii kasu kui kahju. Näiteks tasub kontrollida, kas sõjaväekohustust tuleb täita mõlemas riigis või piisab ühes riigis sõjaväekohustuse läbimist kinnitavast tõendist. Mitmekordsest kodakondsusest võib olla kasu näiteks ühest riigist teise ümberasumisel või tööle kandideerimisel.

Immigratsiooniamet nõustab kodakondsusega seonduvates küsimustes:

 • telefonil 0295 419 626 teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kl 10.00–11.00

Lapse mitmekordne kodakondsus (topeltkodakondsus)

Lapsel võib olla Soome ja mõne teise riigi kodakondsus. See sõltub sellest, kas teine riik aktsepteerib lapse mitmekordset kodakondsust. Küsi teavet oma riigi esindusest.

Kas Soome kodakondsust saab kaotada?

Soome kodakondsuse võib kaotada:

 • 22-aastane isik, kellel on ka mõne teise riigi kodakondsus ja kellel puudub Soomega piisav kontakt
 • isik, kes on esitanud kodakondsuse taotluses või kodakondsuse teatises valeandmeid
 • isik, kes on saanud Soome kodakondsuse isa kodakondsuse alusel ja isadus tühistatakse

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Soome kodakondsuse kaotaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel