Kotoutuminen Suomeen
theme icon

Integreerumine Soome ühiskonda

Soomes on erinevaid teenuseid, mis aitavad sul end sisse seada, tööd leida ja keelt õppida. Sellised teenused on näiteks esialgne kaardistamine, integreerumisplaan ja integreerumiskoolitus. Kui koos sinuga asuvad Soome elama sinu pereliikmed, võib ka neil olla õigus integreerumisteenustele.

Integreerumist edendavad teenused

Põhiteave Soome kohta

Kõikidel immigrantidel on õigus saada põhiteavet Soome kohta. Kui saad elamisloa või registreerid oma elamisõiguse, saad ühtlasi kirjalikku teavet järgmiste teemade kohta:

  • Soome ühiskond ja tööelu,
  • oma õigused ja kohustused ning
  • teenused, mis aitavad sul integreeruda.

Immigrantide nõustamine

Töö- ja ettevõtlusbüroodes (työ- ja elinkeinotoimisto) ning omavalitsustes on immigrantide nõustajad, kes aitavad sind Soome integreerumisel. Nõustajatelt saad teavet näiteks järgmiste teemade kohta:

  • integreerumine ja sellega seotud teenused,
  • tööelu,
  • koolitus ja õppimine.

Esialgne kaardistamine (alkukartoitus)

Esialgse kaardistamise eesmärk on hinnata seda, milliseid teenuseid vajad integreerumise edendamiseks. Esialgse kaardistamise käigus selgitatakse välja näiteks sinu haridus, töökogemus ja keeleoskus. Esialgne kaardistamine tehakse töö- ja ettevõtlusbüroos (työ- ja elinkeinotoimisto) või kohalikus omavalitsuses. Seda võidakse teha ka mõnes muus kohas, näiteks õppeasutuses. See sõltub sellest, millise omavalitsuse piirkonnas elad.

Esialgset kaardistamist võid taotleda näiteks töö- ja ettevõtlusbüroost või oma koduvallast. Immigrantide nõustajatelt saad lisateavet esialgse kaardistamise ja selle organiseerimise kohta sinu koduvallas.

Integreerumisplaan (kotoutumissuunnitelma)

Kui vajad integreerumisel toetust, koostatakse sulle peale esialgset kaardistamist integreerumisplaan. Integreerumisplaan koostatakse alati sellisele immigrandile, kes

  • on töötu tööotsija või
  • saab toimetulekutoetust või
  • on alla 18-aastane, kellel ei ole Soomes hooldajat.

Integreerumisplaan on nende abinõude plaan, mis aitavad kaasa sinu integreerumisele. Integreerumisplaan võib sisaldada näiteks soome keele õppimist, muid õpinguid või tööpraktikat. Võid koostada integreerumisplaani TE-büroos koos tööjõukonsultandiga või koduvalla tööhõiveteenuste või sotsiaalbüroo kaudu.

Integreerumisplaan tuleb teha hiljemalt kolme aasta jooksul alates sellest, kui saad esimese elamisloa või elamisõiguse registreeringu. Integreerumisplaani kestvus sõltub sellest, kui kaua vajad integreerumisel tuge. Integreerumisplaan kestab maksimaalselt kolm aastat. Teatud erijuhtudel võib selle pikkuseks olla viis aastat.

Kui sulle on koostatud integreerumisplaan, siis on tähtis, et sa seda järgid.

TE-büroo või omavalitsus suunab sind vajadusel integreerumiskoolitusele. Koolitus sisaldab soome või rootsi keele õpinguid ning Soome ühiskonna, kultuuri ja tööeluga tutvumist. Peale selle võib koolitus sisaldada teisi õpinguid ja tööpraktikat.

TE-büroo, Kela või kohalik omavalitsus selgitab välja, kas sul on õigus saada integreerumisplaani perioodi eest töötutoetust või toimetulekutoetust.

Kui sul on töökoht, võib sul olla võimalus saada integreerumisel abi oma tööandjalt. Tööandja võib näiteks tasuda sinu soome keele kursuse eest. Tööandja võib vahel aidata ka mõningate praktiliste asjade korraldamisel, nagu näiteks korteri leidmisel. Küsi lisateavet oma tööandjalt.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Esialgne kaardistamine ja integreerumisplaansoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Töötu immigrandi toetusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Integreerumiskoolitus (kotoutumiskoulutus)

Kui integreerumisplaan on koostatud, võid osaleda integreerumiskoolitusel. Integreerumiskoolitust organiseerivad omavalitsused, töö- ja ettevõtlusbürood ja mitmed õppeasutused. Töö- ja ettevõtlusbüroo või omavalitsus suunab sind integreerumiskoolitusele. Integreerumiskoolitus koosneb üldjuhul soome või rootsi keele õpingutest. Koolitusel tutvud ka Soome ühiskonna, kultuuri ja tööeluga.

Soome ja rootsi keele õppimine

InfoFinlandi alamlehelt Soome ja rootsi keel leiad teavet soome ja rootsi keele õppimisvõimaluste kohta.

Teavet mujal veebis

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Juhend Tere tulemast Soome(pdf, 3,40 MB)soome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | prantsuse keel | somaali keel | hispaania keel | türgi keel | hiina keel | pärsia keel | araabia keel

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Teavet integreerumise kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Buklett Soome tööle(pdf, 5,51 MB)soome keel | rootsi keel | inglise keel | eesti keel | hispaania keel | poola keel