Перейти до вмісту
Työsopimuksen sisältö

Зміст трудового договору

Опубліковано31.01.2024
Коли ви починаєте працювати у Фінляндії на новому робочому місці, зазвичай ви укладаєте з роботодавцем письмовий трудовий договір. У трудовому договорі ви обумовлюєте посадові обов’язки й зарплату, а також пов’язані з роботою пільги та умови. На цій сторінці ви знайдете інформацію про те, що зазвичай прописують у трудовому договорі.

У трудовому договорі не можна погоджувати умови праці, які не є законними у Фінляндії.

Трудовий договір складають у двох примірниках, один із яких залишається в працівника, а інший – у роботодавця. У трудовому договорі зазвичай прописують принаймні такі питання:

Сторони трудового договору

Трудовий договір підписує і роботодавець, і працівник.

Дата початку роботи

Договір безстроковий або строковий

Безстроковий трудовий договір є більш поширеною практикою. Він означає, що трудові відносини триватимуть, поки працівник не звільниться або поки роботодавець його не звільнить. Роботодавець повинен мати обґрунтовану причину для звільнення працівника. Прийнятні причини для звільнення визначені в законі «Про трудовий договір». Коли договір безстроковий, працівник має постійне місце роботи.

Строковий договір означає, що дата початку й завершення роботи визначена наперед. Трудовий договір можна укласти на певний строк, якщо на те є обґрунтована причина. Закони й колективні договори суворо регулюють, коли можна використовувати строкові трудові відносини.

Трудові відносини можуть бути строковими, якщо причиною є, наприклад:

  • заступництво;
  • стажування;
  • проєкт;
  • пік попиту або сезону.

Якщо трудовий договір строковий, він зобов’язує обидві сторони на визначений строк і не може бути розірваний, якщо не було обумовлено таку можливість. Строковий договір можна розірвати лише на підставі дуже вагомих причин.

Випробувальний термін і його тривалість

На початку трудових відносин може бути обумовлений випробувальний термін. Він може тривати щонайдовше шість місяців. У строкових трудових відносинах випробувальний термін може тривати щонайдовше половину строку трудового договору. Під час випробувального терміну працівник може оцінити, чи підходить йому робота, а роботодавець може оцінити, чи підходить для роботи працівник. Під час випробувального терміну працівник або роботодавець може розірвати трудовий договір без попереджувального терміну. Підстави для розірвання трудового договору не можуть бути дискримінаційними. Під час випробувального терміну працівник отримує звичайну зарплату.

Місце роботи

Посадові обов’язки

Зарплата та її виплата

Зарплата визначається відповідно до колективного договору. Якщо для сфери зайнятості не складено колективного договору, працівник має право на розумну зарплату. Роботодавець не може платити працівнику меншу зарплату, ніж визначена в колективному договорі. Зарплата може включати різні надбавки. Типовими надбавками до зарплати у Фінляндії є надбавки за досвід, понаднормову й позмінну роботу.

Як правило, зарплату виплачують один або два рази на місяць. Роботодавець виплачує зарплату на банківський рахунок. При кожній виплаті зарплати працівник повинен отримувати довідку про заробітну плату. Звідти він може перевірити, чи правильно нарахована зарплата.

Коли говорять про зарплату, зазвичай мають на увазі зарплату брутто (bruttopalkka), з якої вираховують податки й додаткові витрати на персонал. Зарплата, яка залишається працівникові, – це зарплата нетто (nettopalkka).

Робочий час

У договорі слід зазначити регулярний робочий час. Робочий час має відповідати закону «Про робочий час» і колективному договору.

На веб-сайті InfoFinland Умови працевлаштування та оплата праці у Фінляндії ви можете знайти інформацію про робочі години та оплату праці у Фінляндії.

Щорічна відпустка й бонус

За час відпустки працівник має право отримувати таку саму зарплату, як і за час, коли він працює. Таким чином, щорічна відпустка є оплачуваним вільним часом. Крім того, в деяких випадках виплачуються відпускні, тобто бонус за час відпустки. Виплата бонуса за час відпустки визначена колективним договором. Коли трудові відносини завершуються, працівник має право отримати компенсацію за ті дні, які він не використав для відпустки до завершення трудових відносин.

Термін попередження про звільнення

Безстроковий трудовий договір завершується після завершення попереджувального терміну про звільнення. Попередити про звільнення може як працівник, так і роботодавець. Термін попередження – це термін, протягом якого працівник зобов’язаний продовжувати виконувати роботу після попередження про звільнення. Під час попереджувального терміну працівник має звичайні права та обов’язки й отримує звичайну зарплату. Якщо ви припините роботу до закінчення терміну попередження, роботодавець може вимагати від вас компенсацію.

Якщо працівника звільняє роботодавець, він повинен вказати причину для звільнення. Прийнятні причини для звільнення визначає закон «Про трудовий договір».

Колективний договір, якого дотримується трудовий договір

Страхова компанія

Інформація про те, в якій страховій компанії роботодавець організував пенсійне страхування працівника або застрахував працівника на випадок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.