İçeriğe geç

Finlandiya'da din ve kültür

Yayınlandı30.11.2023

Finlandiya'da yaklaşık 5,5 milyon insan yaşamaktadır. Resmî diller Fince ve İsveççedir. Finlandiya'da inanç özgürlüğü vardır, her birey kendi inancını ve ibadet şeklini seçmekte özgürdür. Bu sayfada Finlandiya halkı, inançlar, inanç özgürlüğü ve çocukların inancı hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Finlandiya nüfusu

Finlandiya nüfusu yaklaşık 5,5 milyondur. Finlandiya seyrek nüfuslu bir ülkedir. Nüfus özellikle şehirlerde ve yerleşim alanlarında yoğunlaşmıştır Başkent bölgesinde bir milyonun üzerinde insan yaşamaktadır.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Tilastokeskus

Finlandiya nüfusu

Fince ve İsveççe Finlandiya’nın ulusal dilleridir. Ana dili Fince olan kişilerin sayısı 4,9 milyondan ve ana dili İsveççe olan kişilerin sayısı 300 000’den biraz daha azdır. Fince ve İsveççeden sonra en çok konuşulan diller Rusça, Estonca, İngilizce, Somalice ve Arapçadır.

Fin nüfusu, örneğin, çoğu Finden farklı bir dil, kültür veya dine sahip farklı azınlıkları içerir. Finlandiya'da yaklaşık 10.000 Sami yaşamaktadır. Samiler Avrupa Birliğinin tek yerli halkıdır. Samiler Finlandiya'nın yanı sıra Norveç, İsveç ve Rusya'da da yaşamaktadır. Finlandiya'da üç Sami dili konuşulmaktadır: Kuzey Samice, Inari Samice ve Skolt Samice. Sami dilleri, Samilerin ana bölgesinde resmî bir statüye sahiptir. Finlandiya'nın geleneksel etnik azınlıkları örneğin Romanlar, Yahudiler ve Tatarlardır. Finlandiya'da Estonya, Rusya, Irak, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden buraya taşınmış insanlar da yaşamaktadır.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Tilastokeskus

Maahanmuuttajat väestössä

Finlandiya’daki dinler

Finlandiya'daki en büyük dinî topluluk, Finlerin yaklaşık %60'ının mensubu olduğu Evanjelik Luteryen Kilisesidir. Finlandiya Evanjelik Luteryen Kilisesi ve Finlandiya Ortodoks Kilisesi Finlandiya'da özel bir statüye sahiptir; örneğin vergi alma hakları vardır. Buna ek olarak Finlandiya'da yaklaşık 140 kayıtlı dinî topluluk bulunmaktadır. İslami topluluklar, Katolik Kilisesi ve Yehova'nın Şahitleri en fazla üyeye sahiptir. Birçok kişi hiçbir dinî topluluğun mensubu değildir.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Opetus- ja kulttuuriministeriö

Dini topluluk ve cemaatler

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Uskonnot.fi

Dini topluluk ve cemaatler

Finlandiya’da din özgürlüğü ve ibadet

Finlandiya’da din özgürlüğü vardır. Finlandiya’da yaşayan herkesin kendi dinini seçme ve ibadet etme özgürlüğü vardır. İstenmiyorsa herhangi bir din seçme gerekliliği yoktur. Ayrıca kimsenin ibadet etme zorunluluğu da yoktur.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Opetus- ja kulttuuriministeriö

İnanç özgürlüğü

En az 20 reşit kişi dini bir cemaat kurabilir. Dini grubun cemaat olarak kaydedilmesi zorunlu değildir, grup kaydedilmeden de işleyebilir.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Patentti- ja rekisterihallitus

Dini topluluk ve cemaatlerin kaydı

Çocuğun dini

Çocuğun dininin ne olduğuna ebeveynler karar verir. Eğer ebeveynler fikir ayrılığına düşerse, çocuk hiçbir dine mensup olmaz. Eğer mahkeme, ebeveynlerden birini çocuğun velisi olarak atadıysa, bu ebeveyn çocuğun dini konusunda tek başına karar verebilir.

Çocuğun okulda kendi dininin eğitimini alma hakkı vardır. Daha fazla bilgiyi InfoFinland'ın Temel eğitim sayfasından okuyun.

Reşit, yani 18 yaşını doldurmuş kişi kendi dini hakkında karar verebilir.