İçeriğe geç
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Kadın ve erkek arasındaki eşitlik ve ayrımcılık karşıtlığı

Yayınlandı29.11.2022
Finlandiya yasalarına göre, her türlü kişisel özelliklerine ve cinsiyetine bakılmaksızın bütün insanlara eşit davranılması gerekmektedir. Ayrımcılık (syrjintä) bir suçtur.

Kadın ve erkek arasında eşitlik

Finlandiya yasalarına göre, erkekler ve kadınlar aynı haklara sahip bulunmaktadır. Evli kadınların da erkeklerle aynı hakları vardır.

Çocuklarının olmasına karşın kadınların da bir işte çalışması Finlandiya’da olağan bir durumdur. Çocukların bakımı ve evişlerinin görülmesi konusundaki sorumluluk, hem kadına, hem de erkeğe aittir. Kadınlar bir işte çalışmak ya da öğrenim görmek için eşlerinin ya da ebeveynlerinin izinlerine gereksinim duymazlar.

Kadınlar ve erkekler kimle evleneceklerine kendileri karar verebilirler. Bir kişiyi evlilik yapmaya zorlamak Finlandiya’da suçtur. Örneğin, ebeveynlerin çocuklarını evlenmeğe zorunlu kılma ya da bu yolda baskı uygulama hakları yoktur. Gerek kadının, gerekse erkeğin boşanma başvurusunda bulunma hakkı vardır. Diğer eşin rızası olmadan da boşanılabilmektedir.

Şiddet Finlandiya’da her zaman bir suçtur. Aile içinde ve çift ilişkisinde uygulanan şiddet, örneğin, dayak atmak ve cinsel şiddet her zaman suçtur.

Daha fazla okuyun: Şiddet.

İş hayatında eşitlik

İş hayatında kadınlara ve erkeklere aynı şekilde davranılmalıdır. Cinsiyete dayanarak ayrımcılık yapmak suçtur. Bu, örneğin, cinsiyete dayanarak erkeğe kadından daha fazla ücret ödenemeyeceği ya da kadın çalışanın gebe olması nedeniyle işten çıkartılamayacağı anlamına gelmektedir.

Eşitlik Yasası, cinsiyet nedeniyle ayrımcılık yapmayı yasaklamaktadır. Eşitlik Temsilcisi, Eşitlik Yasası’na uyulup uyulmadığını denetleyen resmi yetkilidir. Cinsiyet nedeniyle iş hayatında ayrımcılığa uğratıldığınızdan kuşku duyuyorsanız, Eşitlik Temsilcisi’yle (tasa-arvovaltuutettu) ya da kendi meslek sendikanızla iletişime geçebilirsiniz.

InfoFinland'ın İş hayatında eşitlik başlıklı sayfasından daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Ayrımcılık karşıtlığı

Finlandiya yasalarına göre, bütün insanlara eşit davranılmalıdır. Ayrımcılık yapmak bir suçtur.

InfoFinland'ın Irkçılık ve ayrımcılık başlıklı sayfasında, ayrımcılığa uğramış ya da ırkçı bir suçun kurbanı konumuna düşmüşseniz nereden yardım alabileceğiniz konusunda bilgiler bulunmaktadır.

Cinsel azınlıkların ve cinsiyet azınlıklarının hakları

Finlandiya yasalarına göre bir insana, cinsel yönelimleri dolayısıyla ayrımcılık yapılamaz. Yasa aynı zamanda cinsiyet kimliği ve cinsiyeti dile getirme gerekçeleriyle de ayrımcılık yapılmasını yasaklar.

Başka bir ülkede, cinsel yönelimleriniz ve cinsiyet kimliğinizden dolayı zulüm görmüşseniz, Finlandiya’dan sığınma isteğinde bulunabilirsiniz. Sığınma yeri edinme her zaman mümkün değildir, her başvuranın durumu özel olarak araştırılır.

Finlandiya’da birçok cinsel ve cinsiyet azınlık derneği vardır. Bu dernekler, azınlıkların toplumdaki konumlarını iyileştirmeyi amaçlamışlardır. Birçok dernek, eğitim, danışmanlık ve değişik destek hizmetleri sunar.

Transgender bireyler, travestiler, interseksüel bireyler ve farklı cinsiyetten olan diğer bireyler ayrımcılığa maruz kalmaları durumunda, eşitlik ombudsmanından (kamu denetçisinden) yardım alabilirler.

Finlandiya'da aynı cinsiyetten olan iki kişi birbiriyle evlenebilir.

Daha fazla bilgiyi InfoFinland'ın Finlandiya’da evlenme sayfasında okuyun.

InfoFinland sitesinin Aile nedir? sayfasında aynı cinsiyete sahip eşlerin aileleri hakkında bilgi bulunmaktadır.

Çocuk hakları

Finlandiya’da çocuğun özel olarak korunma ve bakım hakkı vardır. Çocuğun kendi görüşlerini dile getirme hakkı vardır. Çocukla ilgili konular hakkında karar alınırken, çocuğun görüşlerinin dikkate alınması hakkı vardır. Finlandiya yasalarına göre, çocuğa karşı fiziki güç kullanarak cezalandırmak yasaktır ve bu tür bir hareket cezalandırılabilir.

Çocuk hakları hakkında daha çok bilgiyi, InfoFinland'ın Çocuklar başlıklı sayfasından bulabilirsiniz.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Lapsiasiavaltuutettu

Çocuk Hakları broşürü

Özürlülerin hakları

Yasalarca, özürlülere ayrımcılık yapılamaz. Özürlülerin normal bir hayat yaşama hakları vardır, örneğin eğitim görme, çalışma ve aile kurma hakları gibi. Eşitlik yasasına göre, işverenin ve eğitim veren kurumun, özürlülerin iş bulma ve eğitim yeri edinme olanaklarını iyileştirmeleri gerekmektedir. Örneğin, iş ortamı, bir özürlünün daha rahat hareket edebilmesi doğrultusunda değiştirilebilir.

Özürlü kişilere verilen hizmetler hakkında bilgiyi, InfoFinland'ın Engelliler sayfasında bulabilirsiniz.