İçeriğe geç
Tukea lapsen hoitamiseen kotona

Çocuğa evde bakılması için sağlanan destek

Yayınlandı14.06.2022
Finlandiya'da genellikle çocuğun ebeveynlerinden biri, en azından çocuk izni süresince, yani çocuk dokuz aylık olana dek, evde çocuğa bakar. Sonrasında da çocuğa evde bakmaya devam edilebilir, bu durumda da evde bakım ödeneği alma imkânı vardır.

Evde bakım desteği

3 yaşının altındaki çocuğunuza evde bakıyorsanız, çocuğun evde bakımı için Kela’dan maddi destek almak üzere başvuruda bulunabilirsiniz. Çocuğa bakan kişi çocuğun velisi ya da herhangi başka bir akrabası olabilir.Çocuğunuz yerel yönetime bağlı bir gündüz bakım kurumundaysa, çocuğa evde bakım yardımından yararlanamazsınız. Çocuğa evde bakım yardımı genelde yurtdışına ödenmez. Konuya ilişkin ek bilgiyi Kela’dan alın.

Kela, evde bakım desteğini aşağıdaki şartlar yerine geldiğinde öder:

Evde bakım desteği, bakım parası ile ailenin gelirine bağlı olan bakım zammı ve muhtemel belediye zammından oluşur. Yaşadığınız belediye alanı içerisinde belediye zammı ödenip ödenmediğini sosyal bürolardan sorunuz. Evde bakım desteğinin bakım parası herkes için aynıdır ve ailenin geliri bunu etkilemez.

Evde bakım desteği vergiye tabi gelirdir.

Evde bakım desteği bazı durumlarda diğer bir AB veya AEA ülkesinde bulunan aile fertlerine de ödenebilir. Daha fazla bilgiyi Kela’dan sorunuz.

Bakım izni

Çocuğunuza evde bakıyorsanuz, çocuk üç yaşını dolduruncaya değin çocuğun bakımını üstlenebilmeniz amacıyla işinizden izin alma hakkınız bulunmaktadır. Bu süre içinde çocuğun evde bakımı için Kela’dan maddi destek almak üzere başvuruda bulunabilirsiniz.

Son bir yıl içinde aynı işverenin hizmetinde en az 6 ay bulunmuşsanız, çocuğa evde bakmak üzere izne ayrılabilirsiniz. Çocuk bakım izni konusunda işvereninizi izin başlamadan en az 2 ay önce bildilendirin.

Esnek nitelikli ve kısmi bakım parası

Bakım izni kısmi zamanlı çalışarak da kullanılabilir. O zaman daha kısa süre çalışıp buna orantılı olarak daha az maaş alırsınız.

Eğer Finlandiya’da ikamet yeri varsa, 3 yaşından küçük çocuklarınız için esnek nitelikli bakım parası (joustava hoitoraha) ve de ilköğretim 1. ve 2. sınıfta olan çocuklarınız için kısmi bakım parası (osittainen hoitoraha) alabilmek üzere Kela’ya başvuruda bulunabilirsiniz. Kısmi bakım parası ya da esnek nitelikli bakım parası, üç yaşını doldurmuş ama henüz okula gitmeyen çocuklar için alınamaz. 3 yaşının altındaki bir çocuk, esnek nitelikli bakım süresince yarı zamanlı olarak belediyeye bağlı bir gündüz bakım kurumunda bulunabilir.

Kısmi bakım parası ya da esnek nitelikli bakım parası için, normal haftalık iş saati sürenizi çocuğa bakma amacıyla en fazla 30 saat azalttığınızda başvurabilirsiniz. Anne ve babalar da, iş saatlerini dönüşümlü olarak çocuğa ayrı zamanlarda bakabilmek için beraberce azalttıkları takdirde kısmi bakım parası ya da esnek nitelikli bakım parası alabilirler.

Bakım parası her defasında sadece bir çocuk için ödenir ve bu para vergiye tabi gelirdir. Eğer size ebeveynlik gündelik parası ve/veya evde bakım desteği ödeniyorsa, kısmi bakım parası ya da esnek nitelikli bakım parası alamazsınız.