İçeriğe geç
Verotus

Vergilendirme

Yayınlandı02.04.2024
Finlandiya'da maaşınız ve diğer gelirlerinizden vergi ödersiniz. Vergi oranı ne kadar gelir elde ettiğinize bağlıdır. Yurt dışından Finlandiya'ya çalışma amacıyla geliyorsanız, ne kadar süre için Finlandiya'da bulunacağınız ve işvereninizin Fin veya yabancı bir firma olup olmadığı vergilendirmeyi etkileyecektir.

Vergi hem kazanç gelirinden hem de sermaye gelirinden ödenir. Kazanç geliri ve sermaye geliri farklı şekilde vergilendirilir. Sermaye geliri, bir birikim veya servetten elde edilen gelirdir. Diğer gelirler kazançla elde edilen gelirlerdir.

Finlandiya'da maaş gelirinin yanı sıra örneğin bu gelirlerden de vergi ödersiniz:

  • İş tazminatı
  • Şirket geliri
  • İşsizlik yardımı, ebeveyn yardımları ve öğrenim desteği gibi çeşitli sosyal ödenek ve destekler
  • Emeklilik maaşları
  • Kira geliri veya bir mülkiyetin elden çıkarılmasıyla elde edilen kazanç gibi sermaye gelirleri

Devlet ve belediyeler, toplanan vergi paralarıyla, örneğin, şunları karşılar:

  • Sağlık hizmetleri
  • Eğitim
  • Okul öncesi eğitim
  • Ulusal savunma.

Finlandiya'da gelire artan oranlı vergi uygulanır. Bunun anlamı, daha yüksek gelire, daha düşük gelire oranla daha yüksek vergi uygulanmasıdır. Vergi yüzdesi, gelirinizden ne kadar vergi ödediğinizi gösterir. Bu yüzde Finlandiya'da herkes için ayrı ayrı hesaplanır. Eşinizin geliri sizin vergi yüzdenizi etkilemez. Kendi vergi yüzdenizi Vergi İdaresinin hesaplayıcısıyla tahmin edebilirsiniz.

Eğer maaş alıyorsanız, işvereniniz vergi miktarını maaşınızdan doğrudan keser ve vergi kurumuna iletir. Bu işlem için işvereninizde vergi kartınız olmalıdır. Vergi kartı, vergi yüzdenizi gösteren belgedir. Vergi İdaresi her senenin sonunda gelirinizden yeterli miktarda vergi ödeyip ödemediğinizi hesaplar. Eğer gereğinden fazla vergi ödediyseniz, vergi iadesi alırsınız. Eğer gereğinden daha az vergi ödediyseniz, eksik kısmı artakalan vergi olarak ödemeniz gerekir.

Daha detaylı bilgi için Vergi bildirimi (beyannamesi) ve vergi kararı.

İşvereninizin vergi miktarını maaşınızdan kestiğini ve vergi kurumuna ilettiğini maaş bordronuzdan ve vergi beyannamenizden kontrol edin. Maaş bordrolarınızı saklayın.

İşveren, vergiye ek olarak, olası bir işsizlik ve hastalık durumuna karşı maaşınızdan zorunlu sigorta primleri de keser.

Çalışma amacıyla Finlandiya’ya geldiğinizde vergilendirme

Eğer Finlandiya'da altı aydan daha uzun ikamet ederseniz, genellikle bütün gelirlerinizden Finlandiya'ya vergi ödemeniz gerekir. Bu, yurt dışından elde edilen geliri de kapsar. Zorunlu sigorta primlerini de genellikle Finlandiya’ya ödemekle yükümlüsünüz. Eğer işvereniniz Finlandiyalıysa, maaşınızın vergi yüzdesi tüm senenin gelirine göre belirlenir. Maaş geliriniz ne kadar yüksekse vergi yüzdeniz de o kadar yüksek olur. Finlandiya kimlik numaranız ve vergi kartınız olmalıdır.

Eğer Finlandiya'da en fazla altı ay için bulunuyorsanız ve işvereniniz yabancı bir firmaysa, genellikle Finlandiya'ya vergi ödemenize gerek yoktur. Ancak işvereniniz Finlandiyalıysa veya yabancı işvereninizin çalışma birimi Finlandiya'daysa, vergiyi Finlandiya'ya ödersiniz. Avrupa Ekonomik Alanındaki bir ülkede veya Finlandiya ile vergi sözleşmesi olan bir ülkede yaşıyorsanız, artan oranlı vergi için başvurabilirsiniz. Aksi takdirde maaşınızın % 35’ini stopaj vergisi olarak ödersiniz ve stopaj vergisi kartınızın da olması gerekir.

Eğer Finlandiya'da sağlık sigortanız varsa, Vergi İdaresi sizin için çalışan sağlık sigortası primi belirler. Ancak, yaşadığınız ülkede sağlık sigortanız olduğunu belgeleyen A1 veya eş değer belgeniz varsa, Finlandiya'da sağlık sigortası primi ödemezsiniz.

Finlandiya'dan taşındığınızda Dijital ve Nüfus Veri Hizmetleri Dairesine taşınma bildirimi yapmalısınız. Taşındığınızı ayrıca Vergi İdaresine bildirmenizde de fayda var.

Yerel bilgiler