İçeriğe geç
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

İş hayatında eşitlik

Yayınlandı08.02.2024
Finlandiya'da tüm çalışanlar yasalar çerçevesinde eşit muamele görmelidir. İşe alım sürecinde veya iş yerinde hiç kimse ayrımcılığa uğrayamaz.

Fırsat eşitliği, cinsiyetlerine, yaşlarına, etnik kökenlerine veya milliyetlerine, uyruklarına, dillerine, dinlerine ve inançlarına, fikirlerine, özürlerine, sağlık durumlarına, cinsel yönelimlerine veya kişiyle ilgili başka bir sebebe bakılmaksızın tüm insanların eş değer olmaları demektir.

Cinsiyet eşitliği ise cinsiyete bakılmaksızın tüm insanların eşit olması anlamına gelir.

Çalışma hayatında fırsat eşitliği ve cinsiyet eşitliği, Fırsat Eşitliği Yasası (yhdenvertaisuuslaki), Cinsiyet Eşitliği Yasası (tasa-arvolaki) ve İş Sözleşmeleri Yasası (työsopimuslaki) ile düzenlenmektedir. Bu yasalar gereğince çalışanlara işe alım, çalışma koşulları, çalışma şartları, personel eğitimi ve kariyer gelişimi konularında eşit davranılmalıdır. Finlandiya'da tüm işverenler fırsat eşitliği ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmek zorundadır. Bir iş yerinin 30 veya daha fazla çalışanı varsa, işveren yazılı bir cinsiyet eşitliği (tasa-arvosuunnitelma) ve fırsat eşitliği (yhdenvertaisuussuunnitelma) planı hazırlamalıdır. 

İşe alınmada fırsat eşitliği

Fırsat Eşitliği Yasası iş arayanlara eşit davranılmasını gerektirir. İşveren, işi en çok hak eden adayı seçmelidir. Ayrıca işverenin, seçiminin kabul edilebilir ve işin niteliğine uygun gerekçeleri olduğunu ve seçimi ayrım yapmadan yaptığını kanıtlayabilmesi gerekir. İş başvurusunda bulunanlardan işin yapılması için gerekli olmayan özellikler istenmemelidir. Örneğin, bir işveren, eğer iş için gerekli değilse, mükemmel Fince dil becerisi talep edemez.

İş yerinde fırsat eşitliği

Fin bir çalışanla aynı yasal çalışma koşullarına sahip olma hakkına sahipsiniz.

İşveren görev bölümü yaparken, terfi olanakları sunarken veya iş ilişkisini sona erdirirken çalışanlara ayrımcılık yapamaz. Ayrıca, işveren, ana diliniz Fince veya İsveççe dışında bir dil ise, iş ilişkisinin temel koşulları hakkında bilgi almanızı ve iş görevleriniz konusunda anladığınız bir dilde rehberlik almanızı sağlamalıdır. 

İş yerinde size diğerlerinden daha kötü davranılıyorsa veya kökeniniz nedeniyle daha düşük maaş alıyorsanız, işveren kanunen yasaklanan ayrımcılıktan dolayı suçlu olabilir.

Uluslararası bir iş ilişkisinde hangi kanunun geçerli olacağı duruma bağlıdır. Uluslararası bir iş ilişkisi, örneğin işverenin ve çalışanın ikametgâhlarının farklı ülkelerde olmasıdır.

İş ayrımcılığı suçtur. İş yerinde ayrımcılığa maruz kaldığınızdan şüpheleniyorsanız, iş sağlığı ve güvenliği yetkilisi (työsuojeluviranomainen), fırsat eşitliği temsilcisi (yhdenvertaisuusvaltuutettu) veya kendi sendikanızla iletişime geçebilirsiniz.

Sorun çıkması durumunda iş yerinizin iş sağlığı ve güvenliği temsilcisine (työsuojeluvaltuutettu) veya sendika temsilcinize (luottamusmies) danışabilirsiniz. İş sağlığı ve güvenliği temsilcisi çalışanların güvenliğini denetler. Sendika temsilcisi, işverenin iş yerinde çalışma mevzuatına ve toplu iş sözleşmesine uygunluğunu denetler. Sendika temsilcisi tavsiyelerde bulunur ve gerekirse anlaşmazlıkları da çözer.

Çalışanın hakları konusunda daha detaylı bilgi için InfoFinland'in İstihdam ilişkisi süresince ve İş hayatındaki sorunlar sayfasına göz atın.

İşe alımda ve iş yerinde cinsiyet eşitliği

İşe alma, çalışma koşulları ve ücret konusunda cinsiyete bakılmaksızın herkese eşit davranılmalıdır. Çalışanlar gebelikleri veya ebeveynlikleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalamaz. Bir çalışanın cinsiyetinden dolayı bir işi reddetme hakkı da yoktur.

Finlandiya'da Cinsiyet Eşitliği Yasası, işverenlerin iş yerinde eşitliğin sağlanacağının ve hiç kimsenin ayrımcılığa maruz kalmayacağının güvence altına almasını gerektirmektedir. Cinsiyet eşitliği temsilcisi (tasa-arvovaltuutettu) cinsiyet eşitliği yasasına uyulup uyulmadığını denetler. İşvereninizin cinsiyetiniz nedeniyle size ayrımcılık yaptığından şüpheleniyorsanız, cinsiyet eşitliği temsilcisinden rehberlik, tavsiye ve durumu açıklığa kavuşturmak için yardım isteyebilirsiniz.

Konu hakkında daha detaylı bilgi için InfoFinland'in Adalet ve eşitlik sayfasına göz atın.