İçeriğe geç
Lapsilisä

Çocuk parası

Yayınlandı26.03.2024

Kela, Finlandiya’da yaşayan ve Finlandiya’da sosyal güvencekapsamında olan her çocuk için çocuk parası ödemektedir. Çocuk parası, çocuk 17 yaşını dolduruncaya değin ödenmektedir.

Çocuk parası için Kela’ya, ya Kela’nın internet sayfalarından, ya da kâğıt başvuru formunu doldurarak başvurabilirsiniz.İnternet hizmetin Fince ve İsveççe dillerinde verilmektedir. Çocuk parası için, annelik parası başvurusuyla aynı anda başvurabilirsiniz. Ebeveyn günlük ödeneğine başvururken aynı zamanda çocuk parası için de başvurabilirsiniz. Çocuk parası için zamanında başvurun; geriye dönük olarak en fazla 6 aya kadar ödenek alabilirsiniz.

Çocuk parası, ilk çocuk için ayda yaklaşık 100 euro’dur. Bir sonraki her çocuk için, bir önceki çocuk için ödenen çocuk parasına oranla biraz daha fazla çocuk parası ödenmektedir.

Yalnız ya da birden fazla çocukla birlikte yaşayan ebeveyn, arttırılmış çocuk parası alabilir.

Çocuk parası her ay genellikle annenin ya da babanın ya da başka bir velinin banka hesabına ödenir.

Çocuk parası vergilendirmeye tâbî değildir.

Siz ya da eşiniz Finlandiya’da sosyal güvence kapsamında olma hakkına sahipseniz, çocuk parası bazı durumlarda yurtdışında da ödenebilmektedir. Kela’nın internet sayfalarından, aile yardımlarının hangi durumlarda yurtdışında da ödendiği konusunda bilgi alabilirsiniz.