Ammattiliitot
theme icon

劳工组织和工会

芬兰的劳动者有权依法加入工会。大多数的芬兰人都是工会会员。工会代表劳动者,和用人单位协会协商确定工资和其他工作条件。

劳工组织简介

劳动者加入工会的权利不得以任何形式被剥夺。由于劳动者加入工会而对其进行不公正的待遇会受到制裁。

劳工组织和工会致力于保障会员的合法权益,提高薪酬标准、工作安全和工作生活质量。

芬兰所有工会都隶属于三个中心劳工组织,它们分别是:芬兰总工会(SAK)、芬兰职业工作者联合会(STTK)和专业和管理人士联合会(Akava)。

linkkiKorkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestö Akava:
职业联合会活动介绍芬兰语 | 瑞典语 | 英语

linkkiSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:
职业联合会活动介绍芬兰语 | 瑞典语 | 英语

linkkiToimihenkilökeskusjärjestö STTK:
职业联合会活动介绍芬兰语 | 瑞典语 | 英语

加入劳工组织和交纳会费

您可以自愿加入所属行业的劳工组织或工会。入会时请联系单位的工会代表或直接联系工会。许多劳工组织和工会都提供网上入会申请。

您需要缴纳工会会费,会费通常是工资的1%-2%。缴纳的会费可以减免税额。

工会会员可以参加工会组织的教育培训和其他活动。一旦出现劳务纠纷,还可以从工会代表那里得到咨询和帮助。工会还可以提供谈判代表或谈判援助。

失业保险系统

在芬兰您可以自愿参加失业保险。劳动者在工作时缴纳失业保险费。一旦失业,他就可以从失业保险系统获得与工资对应的失业保险金。您应当加入失业保险系统,因为失业保险金的数额要比基本失业保障金多。

加入工会时您也可以同时参加工会的失业保险。工会和失业保险系统分立。您也可以选择不加入工会而只参加失业保险。

获得与工资成正比的失业保险金是有条件的。在得到失业保险金之前,您必须缴纳了足够时间的会费。您应当在参加失业保险时了解这些规则条件。

请查看InfoFinland上的失业保障

linkkiTyöttömyyskassojen yhteisjärjestö:
失业基金信息芬兰语 | 瑞典语 | 英语

单位里的工会代表

各个单位都有代表工会及其会员的工会代表。工会代表由会员选举产生。工会代表负责用人单位和劳动者之间的谈判、磋商以及信息传递。您也可以从工会代表处获得有关集体劳资协议的信息。