İçeriğe geç
Perhevapaat

Aile izni

Yayınlandı25.10.2022
Aileye bir çocuk doğduğu zaman ebeveynlerin aile iznine ayrılma, yani evde kalıp çocuğa bakma hakları vardır.

Aile izniyle ilgili yasalar 01.08.2022 tarihinde değişti. Çocuğun beklenen doğum tarihi 04.09.2022 veya sonrasıysa, ebeveynlerin aile izni yeni yasalar uyarıncadır. Çocuğun beklenen doğum tarihi 04.09.2022 tarihinden önceyse, aile izinleri eski yasalar uyarıncadır. Bu sayfa, yeni yasalar uyarınca aile izni hakkında bilgi içerir. 

Bu sayfa, çalışanlar için aile izni hakkında bilgi içerir. Aile izni süresince ödenen destekler hakkında daha detaylı bilgi için InfoFinland'in Aileler için maddi destek sayfasına göz atın.

Aile izinleri:

  • Hamilelik izni ve özel hamilelik izni
  • Ebeveyn izni
  • Bakım izni

İznin başlamasından en geç iki ay önce işvereninize izniniz hakkında bilgi verin. Eğer işsizseniz, aile iznini TE hizmetlerine veya belediyenizin istihdam hizmetlerine bildirin.

İşveren genellikle, hamileliğin veya aile izninin ilk haftaları için çalışana maaş öder. Bakım izni süresince maaş ödenmez. Ancak aile izinleri tamamen ücretsiz izin de olabilir. Aile izni süresince maaş alıp alamayacağınız, iş sözleşmenize bağlıdır. Konuyla ilgili işvereninizden bilgi alın.

Kela yardımlarından yararlanma hakkınız varsa, aile izni süresince Kela size destek ödeyecektir. Daha detaylı bilgi için InfoFinland'in Aileler için maddi destek sayfasına göz atın.

Aile izni sona erdiğinde, kendi işinize veya eski iş yerinizdeki başka eş değer bir göreve dönme hakkınız vardır. Hamileliğiniz nedeniyle ayrımcılığa uğrayamaz veya işten çıkarılamazsınız.

Finlandiya'da işverenler ve çalışanlar aile izinlerine aşinadır ve bu izinler yaygın olarak kullanılır.

Hamilelik izni

Hamilelik izni 40 iş günüdür. Genellikle çocuğun beklenen doğum tarihinden 30 iş günü önce başlar. Hamilelik izni, beklenen tarihten en geç 14 iş günü önce başlamalıdır.

Bebeğin veya sizin sağlığınız açısından riskli bir işte çalışıyorsanız, hamileliğiniz kesinleşir kesinleşmez izne ayrılabilirsiniz.

Hamilelik izni süresince maaş almıyorsanız, Kela size izniniz boyunca hamilelik ödeneği ödeyebilir. Daha detaylı bilgi için InfoFinland'in Hamilelik süresince destek sayfasına göz atın.

Ebeveyn izni

Çocuk doğduktan sonra ebeveyn izni alma hakkınız vardır. Çocuğun her iki ebeveyninin de ebeveyn izni hakkı vardır.

Bir seferde yalnızca bir ebeveyn bu izni alabilir. Ancak, ebeveynler ebeveyn izni veya hamilelik ve ebeveyn iznini 18 iş günü boyunca aynı anda kullanabilirler.

Ebeveyn izni 320 iş günü, yani yaklaşık 14 ay sürer. Çocuğun iki ebeveyni varsa, her iki ebeveynin de 160 iş günlük izin hakkı vardır. Ebeveyn bu iznin en fazla 63 ebeveyn izni gününü diğer ebeveyne devredebilir. Bu izin günlerini devralan ebeveynin, bu günler için ebeveyn izni alma hakkı bulunur. Tek ebeveyn (çocuğa tek başına bakan ebeveyn) 320 iş günlük iznin tamamını kendi kullanabilir.

Çalışıyorsanız, en fazla dört dönem içinde ebeveyn izni kullanma hakkınız vardır. Bir izin döneminin süresi en az 12 iş günüdür. Ebeveyn izni dönemleri çocuk iki yaşını doldurmadan kullanılmalıdır.

Çalışan, yarı zamanlı ebeveyn iznine de çıkabilir.

Ebeveyn izni süresince maaş almıyorsanız, Kela size bu izin boyunca ebeveyn günlük ödeneği öder. Daha detaylı bilgi için InfoFinland'in Çocuğun doğumundan sonra sağlanan destek sayfasına göz atın.

Bakım izni

Ebeveyn izni bittikten sonra çocuğunuza bakmak için evde kalmak istiyorsanız, bakım iznine çıkabilirsiniz. Çocuk üç yaşını doldurana kadar bakım izninde olabilirsiniz. Bakım iznine, çocuğun doğumundan 160 gün geçtikten sonra (yaklaşık altı ay) başlayabilirsiniz.

Çalışansanız, en fazla iki bakım izni dönemi hakkınız vardır. Bir bakım izni dönemi en az bir aydır. İşveren ve çalışan, daha uzun veya daha kısa süreli bakım izni üzerinde kendi aralarında da anlaşabilirler.

Bakım izni süresince Kela'dan evde bakım desteği alabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için InfoFinland'in Çocuğa evde bakılması için sağlanan desteksayfasına göz atın.

Kısmi bakım izni

Bakım izni yarı zamanlı da olabilir. İşveren ve çalışan kısmi bakım izni için aralarında anlaşır. Bu durumda çalışma saatiniz daha kısa olup maaşınız da bu oranda daha az olacaktır. Ayrıca eşlerin ikisi de, örneğin biri sabah, diğeri ise öğleden sonra çalışma saatlerini kısaltarak kısmi bakım izninde olabilirler. Çocuğunuz ikinci sınıfı bitirinceye kadar kısmi bakım izninde olabilirsiniz.

3 yaşından küçük çocuğa evde bakmak için esnek bakım ödeneği ve 1. ve 2. sınıftaki çocuğa evde bakmak için kısmi bakım ödeneği başvurusunu Kela'ya yapabilirsiniz. 3 yaşını doldurmuş ancak henüz okula gitmeyen çocuğun bakımı için esnek bakım ödeneği alamazsınız.

Esnek ve kısmi bakım ödeneği hakkında daha fazla bilgi için InfoFinland'in Çocuğa evde bakılması için sağlanan destek sayfasına göz atın.