İçeriğe geç
Voinko menettää oleskeluluvan?

Oturma iznini kaybedebilir miyim?

Yayınlandı11.04.2024
Finlandiya'da süreli (geçici) oturma izniniz varsa ve yaşam durumunuzda bir değişiklik olursa, bu durum oturma izninizi de etkileyebilir. Bu sayfada, oturma izninizi kaybetme olasılığı yaratan genel durumlar hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Oturma izninin iptal edilmesi

Sürekli ya da geçici oturma izniniz aşağıdaki nedenlerden dolayı iptal edilebilir.

  • Finlandiya’dan temelli olarak taşınırsanız
  • İki sene sürekli olarak yurt dışında bulunduysanız

Bunların yanı sıra da sürekli ya da geçici oturma izniniz aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:

  • İzin başvurusunda yanlış bilgi verdiyseniz
  • İznin alınmasına engel olabilecek bir konuyu sakladıysanız
  • Diğer bir Schengen Devleti, Finlandiya’dan izni iptal etme isteğinde bulunursa

Geçici oturma izni verilirken geçerli olan nedenler ortadan kalkmışsa da geçici oturma izni iptal edilebilir. Belirli durumlarda, Finlandiya'da geçiminizi sağlayabilmek için yeterli gelir kaynağınızın olması gerektiğini göz önünde bulundurun. Göçmenlik Dairesi'nin sayfasından, kimin gelir sahibi olması gerektiğini ve ne kadar geliri olması gerektiğini kontrol edebilirsiniz.

Oturma izninin iptal kararını Göçmenlik Dairesi verir.

Yurt dışına taşınırsanız

Finlandiya’dan yabancı bir ülkeye iş ya da eğitim sebebiyle iki sene için taşınma niyetiniz varsa, Göçmenlik Dairesi’ne oturma izninizin iptal edilmemesi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru serbest biçimde kaleme alınabilir ama başvuruda tarih, imza ve kişisel bilgilerinizin bulunması gerekir. Başvuruda, yurt dışında olma sebebi ve oluş süresi de belirtilmelidir. Başvuruya, oturma izninizin hangi gerekçelerle iptal edilmemesi gerektiğini de yazmalısınız. Başvuruyu, yurt dışında iki sene geçirmeden önce yapmanız gerekir.

Finlandiyalı işvereniniz sizi iş için yurt dışına göndermişse, iş için iki seneden fazla yurt dışında olmanıza rağmen oturma izniniz iptal edilmez.

Yurt dışına taşınma hakkında daha çok bilgiyi InfoFinland sayfasının Finlandiya’dan yurt dışına taşınmabölümünden edinebilirsiniz.

Evliliğiniz ya da kayıt edilmiş birlikteliğiniz biterse

Elinizde aile bağlarına dayanılarak verilmiş geçici bir oturma izni bulunuyorsa, evliliğin ya da kayıtlı eş birlikteliğinin sona ermesi durumunda geçici oturma izniniz bu durumdan etkilenecektir. Ayrıca, Finlandiya'da aile birleşiminde sponsor olan aile bireyinizin ölümü de oturma iznini etkileyebilir.

Artık ortada aile bağları bulunmuyorsa, aile bağlarına dayanılarak verilmiş oturma izni ille de süreklilik taşımayabilmektedir. Böyle bir durumda, halen geçerli olan iznin geri alınması da olanaklı bulunmaktadır.

Yine de, Finlandiya’yla aranızda sıkı bağların bulunması durumunda, oturma izniniz uzatılabilmektedir. Finlandiya’yla aranızdaki sıkı bağlar olduğunu, örneğin, aşağıdaki koşullar kanıtlamaktadır:

  • Finlandiya’da yaşayan çocuklar ve diğer aile üyeleri
  • Finlandiya’daki işiniz ya da kendi girişiminiz
  • Finlandiya’da kazanmış olduğunuz öğrenim hakkı

Size karşı şiddet uygulamış olduğu için eşinizden ayrılırsanız, ayrılma dikkate alınmaksızın, oturma izniniz sürebilir. Konuya ilişkin olarak, örneğin, hekim raporunu ya da aile danışma merkezinden alınacak bir raporu yetkililere açıklama olarak sunun. Oturma izni başvurumuza durumla ilgili olarak kendi yapacağınız açıklamayı da ekleyin.

Boşanma ve kayıtlı ilişkinin sona ermesi hakkında daha çok bilgiyi InfoFinland sayfasının Boşanma bölümünden edinebilirsiniz.

İşinizi kaybederseniz

Eğer çalışanlar için verilmiş oturma izniniz belli bir işveren içinse ve bu işinizi kaybederseniz, yeni bir çalışanın oturma iznine başvurmanız ya da başka bir sebeple oturma iznine başvurmanız gerekir.

Eğer çalışanın oturma iznini Göçmenlik Dairesi vermişse ve iş ilişkiniz oturma izni sürecinden önce biterse, işvereninizin ya da kendinizin Göçmenlik Dairesine işin bittiği konusunda yazılı bildirim yapması gerekir.

Çalışanlar için verilmiş oturma izniniz tek bir işverenin hizmeti için değil de belli bir meslek dalı için verilmişse ve izniniz halen geçerliyse, aynı meslek dalında başka bir iş yerine geçebilirsiniz.

Finlandiya’da iş ve girişimcilik üzerine daha çok bilgiyi InfoFinland'ın İş ve girişimciliksayfasından edinebilirsiniz. Çalışan ve girişimci oturma izinleri hakkında bilgiyi Çalışmak için Finlandiya’ya ve Girişimcilik için Finlandiya’ya sayfalarında bulabilirsiniz.

İşvereniniz tarafından istismar ve ciddi bir ihmalin kurbanı mı oldunuz?

Eğer hâlihazırda Finlandiya oturma izniniz varsa ve işvereniniz tarafından istismara maruz kaldıysanız, oturma izninin uzatılması veya işveren tarafından istismara maruz kaldığınız için uzatılmış çalışma hakkı belgesi için başvurabilirsiniz. Eğer mevcut oturma izninizin süresi dolmak üzereyse ve görünürde yeni bir işveren yoksa, işveren tarafından istismar nedeniyle oturma iznine başvurun. Eğer geçerli bir oturma izniniz ve yeni bir işvereniniz varsa, işveren tarafından istismar nedeniyle belge için başvurun. Bu belge veya uzatılmış oturma izni yardımıyla istediğiniz herhangi bir sektörde çalışabilirsiniz.

Ülkeden sınır dışı edilmek

Finlandiya için daha önceden verilmiş bir oturma izniniz varsa ama uzatılmış oturma iznini alamazsanız Göçmenlik Dairesi sizi sınır dışı etme kararı verecektir.

Finlandiya’da suç işlerseniz, suç işlemiş olmaktan dolayı da de sınır dışı edilebilirsiniz.

Hakkınızda sınır dışı edilme kararı verilirse, geçerli olan oturma izniniz geçersiz sayılacaktır ve ülkeden ayrılmanız gerekecektir. Genelde, Finlandiya’dan ayrılmak için belli bir süre tanınır.

Verilen süre içinde Finlandiya’dan çıkmazsanız, polis veya Hudut Koruma Müdürlüğü sizi ülkeden çıkartacaktır.

Kendi ülkenizde ölüm cezasına çarptırılma, işkence edilme, zulüm görme ya da insanlık dışı veya insan değerlerini aşağılayıcı bir muamele görme tehdidi varsa, yasalara göre ülkeden sınır dışı edilme kararı uygulanmayacaktır.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Maahanmuuttovirasto

Oturum izninin iptali