İçeriğe geç

Yasalar ve Haklar

Yayınlandı14.05.2024
Finlandiya toplumunu ve toplumun işleyişini yasalar belirler. Bu yasalardan en önemlisi anayasadır (perustuslaki). Finlandiya’da yaşayan her kişinin, yasalara uyma zorunluluğu vardır. Resmi görevlilerin de yasaya uyma zorunlulukları vardır. Yasaları, parlamento koyar.

Temel haklar

Yasalara göre, Finlandiya’da yaşayan herkesin hak ve yükümlülükleri vardır. Aşağıdaki hak ve yükümlülükler, Finlandiya’da yaşayan yabancıları da ilgilendirir.

Haklar

 • Herkesin eşit muamele görme hakkı vardır. Kimseye, örneğin cinsiyeti, yaşı, dini ve sakatlığından dolayı değişik muamele yapılamaz.
 • Herkes, serbestçe görüşlerini söyleyebilir ve yazabilir.
 • İnsanlar toplantı ve miting düzenleyebilir ve toplantı ve mitinglere katılabilirler. Miting düzenlenmeden önce, bu konuda polise önceden haber verilmelidir.
 • Kimse ölüm cezasına çarptırılamaz ve kimseye işkence yapılamaz.
 • Herkes kendi yaşayacağı ikamet yerini seçebilir ve Finlandiya’da serbestçe hareket edebilir.
 • Herkesin özel yaşamını koruma hakkı vardır. Diğer bir kişinin mektupları okunmamalı ve başkasının telefon konuşması dinlenmemelidir.
 • Herkes kendi dinini seçebilir. İstenmiyorsa, herhangi bir dini seçmek zorunluluğu yoktur.

Finlandiya vatandaşı olmasanız bile, bazı seçimlerde oy kullanma hakkınız olabilir.

Yabancıların oy kullanma hakkı konusunda daha çok bilgiyi InfoFinland'ın Finlandiya’da seçimler ve oy kullanma sayfasından okuyun.

Yükümlülükler

 • Finlandiya’da yaşayan ya da bulunan herkesin, Finlandiya yasalarına uyması gerekir.
 • Yaklaşık 7-18 yaşındaki bireylerin okuma zorunluluğu vardır.
 • Finlandiya’da çalışanların çoğu zaman maaşlarından Finlandiya’ya vergi ödemeleri gerekir.
 • Her kişinin çağrıldığında, mahkemede tanıklık yapma yükümlülüğü vardır.
 • Ebeveynlerin, çocuklarına bakma yükümlülükleri vardır.
 • Bir kaza meydana gelirse, herkesin yardım etme yükümlülüğü vardır.

Vergilendirme konusunda daha çok bilgiyi InfoFinland'ın Vergilendirmesayfasından okuyun.

Finlandiya vatandaşlarının hak ve yükümlülükleri

Finlandiya vatandaşlarının yukarıda belirtilenlerin dışında, Finlandiya’da yaşayan yabancılarda olmayan bazı hak ve yükümlülükleri vardır. Finlandiya vatandaşlarının hak ve yükümlülükleri hakkında daha çok bilgiyi InfoFinland'ın Finlandiya vatandaşlığısayfasından okuyunuz.

Finlandiya’da yasalar

Bazı yasalar

Anayasa

Anayasa, Finlandiya’nın en önemli yasasıdır. Diğer hiçbir yasa, anayasa ile çelişkili olamaz. Anayasada, örneğin Finlandiya’da yaşayanların temel hakları ve Finlandiya Devleti’nin nasıl işlediğine dair yasalar vardır.

Eşitlik Yasası

Eşitlik Yasası’na (Yhdenvertaisuuslaki) göre, kimseye yaşı, etnik ya da ulusal köklerinden, uyruğundan, dilinden, dininden, inancından, görüşlerinden, sağlık durumundan, sakatlığından, cinsel yöneliminden ya da kişiye ilişkin başka bir nedenden dolayı ayrımcılık yapılamaz. Eşitlilik hakkında daha çok bilgiyi, InfoFinland'ın Adalet ve eşitlik sayfasında bulabilirsiniz.

Kadın ve erkek arasında eşitlik yasası

Kadın ve erkek arasında eşitlik yasası (Tasa-arvolaki), cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklar. Kadın ve erkek arasında eşitlik yasasına göre, resmi görevlinin, işverenin ve eğitim kurumunun erkekler ve kadınlar arasındaki eşitliğe katkıda bulunması gerekir. Kadın ve erkek arasında eşitlik hakkında daha çok bilgiyi, InfoFinland'ın Adalet ve eşitlik sayfasında bulabilirsiniz.

Çocuk Koruma Yasası

Çocuk Koruma Yasası’na (Lastensuojelulaki) göre, Finlandiya’da yaşayan çocuğun bakım ve güvenli bir ortamda büyüme hakkı vardır. Finlandiya çocuk hakları konusunda daha çok bilgiyi InfoFinland'ın Çocuklar.

Tüketici Hakları

Mal ve hizmet satın alan herkes tüketicidir. Tüketiciyi koruma yasası (Kuluttajansuojalaki), tüketicinin haklarını korur. Satın aldığınız bir malda, kendinizin neden olmadığı bir kusur varsa,, malın size telafi edilmesi hakkınız vardır. Örneğin, kusurlu malın yerine, kusursuz olanını edinebilir ya da paranızı geri alabilirsiniz.

Aldığınız malda bir kusur varsa, önce malı satan kişi ile iletişime geçiniz. Satıcı ile uzlaşamazsanız, Tüketici Danışmanlığına başvurunuz.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Tüketici danışmanlığı