İçeriğe geç
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Adalet ve eşitlik

Yayınlandı12.07.2024
Finlandiya yasalarına göre, kişisel geçmişine, cinsiyetine veya diğer özelliklerine bakılmaksızın tüm insanlara eşit muamele edilmelidir. Ayrımcılık suçtur. Bu sayfada, ayrımcılığın ne olduğu ve ayrımcılığa maruz kaldıysanız nereden yardım alabileceğiniz anlatılmaktadır.

Adalet ve fırsat eşitliği

Eşitlik Yasası gereğince, bir kişiye yaşı, etnik kökeni, uyruğu, dili, inancı, görüşü, fikri, siyasi faaliyeti, sendika ve mesleki faaliyeti, aile ilişkileri, sağlık durumu, engeli, cinsel yönelimi veya bireye ilişkin başka hiçbir esasla ayrımcılık yapılamaz.

 

Adalet ve fırsat eşitliğine örnekler

Engelli bireylerin hakları

Engelli bir bireyin diğer insanlarla aynı şeyleri yapma hakkı vardır. Örneğin okuma, çalışma ve bir aile kurma hakkına sahiptir. Eşitlik Yasasına göre, işverenler ve eğitim kurumları engellilerin çalışma ve eğitim alma fırsatlarını teşvik etmelidir. Örneğin, engelli bireyin daha rahat çalışabilmesini sağlamak için çalışma ortamı gerektiğinde uygun olarak düzenlenmelidir.

Daha detaylı bilgi için InfoFinland'in Engelliler sayfasına göz atın.

Cinsel azınlıkların ve cinsiyet azınlıklarının hakları

Finlandiya yasalarına göre bir insana, cinsel yönelimleri dolayısıyla ayrımcılık yapılamaz. Yasalar, cinsel kimlik veya cinsiyeti ifade biçimi esasıyla ayrımcılığı da yasaklar.

Finlandiya'da aynı cinsiyetten iki kişi birbiriyle evlenebilir.

Daha detaylı bilgi için InfoFinland'in Evlenme sayfasına göz atın.

Ayrımcılık nedir?

Bazı kişisel özelliklerinizden dolayı aynı durumdaki diğer insanlardan daha kötü muamele görüyorsanız, bu ayrımcılık olabilir.

Ayrımcılık, örneğin:

  • Ev sahibinin, kiracının Fin vatandaşı olmasını talep etmesi
  • İşverenin, işte gerekli olmasa bile mükemmel Fince dil becerisi talep etmesi

İnsanlara farklı biçimde davranılması her zaman ayrımcılık yapıldığı anlamına gelmez. Ortada kabul edilebilir bir gerekçe varsa, insanlara farklı biçimlerde davranılabilir.

Irkçılık ve ırkçı suçlar

Irkçılık, herhangi bir insan topluluğunun ya da bu topluluğa üye bir kişinin, örneğin, etnik kökeni, ten rengi, uyruğu, kültürü, anadili ya da inancı gerekçe gösterilerek diğerlerine göre daha aşağı görülmesi demektir. Irkçı suç, failinin eylemi için ırkçı bir gerekçesi olan suçtur. Irkçı suç, örneğin, şiddet, hakaret, ayrımcılık, tehdit, taciz ve zarar verme olabilir. Irkçı bir suça maruz kalırsanız durumu mutlaka polise bildirin.

InfoFinland'in Önemli kurumlar sayfasında nasıl suç duyurusu yapıldığı hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Ayrımcılık mağdurlarına yardım

Ayrımcılık karşıtı danışma

Ayrımcılığa uğradığınızdan şüphe duyuyorsanız, Suç Mağdurları Acil Servisinin ayrımcılık karşıtı danışmasıyla iletişime geçebilirsiniz. Ayrımcılık karşıtı danışma telefonda hizmet vermektedir. Danışmanın iletişim bilgilerini Suç Mağdurları Acil Servisinin internet sayfasında bulabilirsiniz.

Eşitlik temsilcisi

Ayrımcılığa maruz kalıyorsanız veya ayrımcılık yapıldığına şahit olduysanız, eşitlik temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, konuyu polise ve polis aracılığıyla mahkemeye bildirme imkânınız da vardır. Başka bir kişi veya grup adına da iletişime geçebilirsiniz.

Eşitlik temsilcisi, görevi eşitliği savunmak ve ayrımcılığa müdahale etmek olan bağımsız ve tarafsız bir resmî yetkilidir. Eşitlik temsilcisi, talimat ve danışmanlık verebilir, tavsiyede bulunabilir ve ayrımcılıkla ilgili durumlarda uzlaşma sağlanmasında yardımcı olur. Yetkili temsilci, ayrıca, gerekirse ayrımcılık uyguladığından şüphe edilen kişiden yaşananlara ilişkin açıklama talep edebilir. Ayrıca, konuyu Adalet ve Eşitlik Kuruluna veya mahkemeye taşıyabilir veya taşınmasında yardımcı olabilir.

Görüşme için önceden randevu alınması gerekmektedir. Büronun hizmetleri ücretsizdir. Fince, İsveççe veya İngilizce bilmiyorsanız e-posta veya mektubu başka bir dilde de yazabilirsiniz. İletişim bilgilerini, eşitlik temsilcisinin internet sayfasından bulabilirsiniz.

Göçmen dernekleri

Ayrımcılığa veya ırkçılığa maruz kalırsanız, göçmen derneklerinden de tavsiye ve yardım alabilirsiniz. Derneklerin iletişim bilgilerini InfoFinland'in Dernekler sayfasından bulabilirsiniz.

İş yerinde ayrımcılık

İş yerinde veya iş arama sürecinde ayrımcılığa maruz kalırsanız, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu veya eşitlik temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz.

InfoFinland'in İş hayatında eşitlik sayfasında, iş yerinde ayrımcılığa uğramanız durumunda ne yapabileceğinize dair bilgi bulabilirsiniz.

InfoFinland'in İş hayatındaki sorunlar sayfasından, iş hayatında sıklıkla karşılaşılan sorunlar ve nasıl yardım alabileceğiniz hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Kadın-erkek eşitliği

Finlandiya yasalarına göre, erkekler ve kadınlar aynı haklara sahiptir.

Çocuk sahibi olan kadınların da bir işte çalışması Finlandiya'da yaygındır. Çocukla ve evle ilgilenme sorumluluğu hem kadına hem de erkeğe aittir. Kadınlar bir işte çalışmak ya da öğrenim görmek için eşlerinin ya da ebeveynlerinin iznine gereksinim duymazlar.

Kadınlar ve erkekler kimle evleneceklerine kendileri karar verebilirler. Kişiyi evliliğe zorlamak Finlandiya’da suçtur. Örneğin, ebeveynlerin çocuklarını evlenmeye zorlama veya onlara baskı yapma hakları yoktur. Hem kadının hem de erkeğin boşanma hakkı vardır. Diğer eşin rızası olmadan da boşanılabilir. Hiç kimsenin bir başkasının boşanmasını engellemeye hakkı yoktur.

Şiddet Finlandiya’da her zaman suçtur. Aile içinde ve ilişkide uygulanan şiddet, örneğin dayak ve cinsel şiddet her zaman suçtur. InfoFinland'in Ailede sorunlar sayfasından, bir aile bireyinizin şiddet kullanması durumunda nereden yardım alabileceğinize dair bilgi bulabilirsiniz.

İş hayatında eşitlik

İş hayatında kadınlara ve erkeklere eşit davranılmalıdır. Cinsiyet Eşitliği Yasası, cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklar. Örneğin, cinsiyete dayalı olarak bir erkeğe kadından daha yüksek maaş ödenemez veya bir kadın çalışan hamile olduğu için işten çıkarılamaz.

Daha detaylı bilgi için İş hayatında eşitlik sayfasına göz atın.