Pysyvä oleskelulupa

Sürekli oturma izni

Şu koşulları yerine getiriyorsanız, sürekli oturma iznini elde edebilirsiniz (pysyvä oleskelulupa (P):

  • Finlandiya’da A-izniyle en az dört yıl yaşamış bulunuyorsanız, ve
  • yurtdışında iki yılı aşan bir süre için ikamet etmediyseniz, ve
  • daha önceki izinlerinizi alırken sunduğunuz gerekçeler hala geçerliyse

Finlandiya’ya gelirken elinizde A-iznini bulundurduysanız, dört yıllık süre, Finlandiya’ya gelmiş olduğunuz günden başlayarak sayılmaktadır. A-iznini Finlandiya’da aldıysanız, dört yıllık süre, ilk A-izninizin geçerliliğinin başladığı günden itibaren hesaplanmaktadır. Uluslararası sığınma hakkını kazandıysanız, dört yıllık süre, Finlandiya’ya geldiğiniz tarihten itibaren hesaplanmaktadır.

Şu durumlarda sürekli oturma izni verilmeyebilir: Eğer,

  • hapis cezası verilebilecek bir suçu işlemişseniz
  • hapis cezası verilebilecek bir suçu işlemiş olduğunuzdan şüphe ediliyorsa
  • iki ya da daha fazla suç işlemişseniz
  • iki ya da daha fazla suçu işlemiş olduğunuzdan şüphe ediliyorsa

Sürekli oturma izni, devamlı olarak geçerlidir. Yine de, Finlandiya’dan sürekli ayrılmanız, yurtdışında sürekli olarak iki yıl yaşamanız ya da başvuruda bulunurken yanlış bilgiler vermeniz durumunda sizden geri alınabilir.

Uzun süre ikamet etmiş bir üçüncü ülke vatandaşının AB oturma izni

Üçüncü bir ülkenin vatandaşı, Kuzey ülkelerinin, AB ülkelerinin, Liechtenstein’ın ya da İsviçre’nin dışında bir ülkenin vatandaşıdır.

Bir üçüncü ülken vatandaşının AB-oturma iznini (P-EU) , şu koşulları yerine getirirseniz alabilirsiniz:

  • Finlandiya’da A-izniyle en az beş yıl yaşamışsanız, ve
  • bu süre içinde yurtdışında 10 ayı geçen bir süre ikamet etmemişseniz, ve
  • daha önceki izinlerinizi alırken sunduğunuz gerekçeler hala geçerliyse

P-EU-izni için, sürekli oturma iznine başvuruda bulunulduğu gibi başvurulmaktadır.

P-EU-izni, devamlı olarak geçerlidir.

P-EU-izni, sürekli oturma izninin verilmesini engelleyen aynı nedenler yüzünden verilmeyebilir.

Başvuruda bulunma

Sürekli oturma izni başvurusunu, internetteki Enter Finland hizmeti üzerinden yapabilirsiniz. Başvuruda bulunduktan sonra kimliğinizi kanıtlamak için Göçmenlik Dairesinin hizmet noktasına gitmeniz gerekir. Yanınıza kimlik belgenizi ve başvuru eklerinin asıllarını alın. Göçmenlik Dairesi için randevu almakta fayda vardır. Randevuyu Göçmenlik Dairesinin elektronik randevu hizmetinden alabilirsiniz.

Başvurunuzu internet üzerinden yaptıysanız Enter Finland hesabınızı düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın. Başvurunuz için ek açıklamalara ihtiyaç duyulursa bu konudaki bildirim hesabınıza gelecektir.

Başvuruyu internetten yapamıyorsanız ya da yapmasını bilmiyorsanız başvuruyu yazılı form ile Göçmenlik Dairesinin hizmet noktasında yapabilirsiniz. Göçmenlik Dairesinin internet sayfalarından başvuru formunun çıktısını alabilirsiniz. Hizmet noktası için randevu alın ve yanınıza doldurulmuş başvuruyu, ekleri ve kimlik belgenizi alın.

İzin başvurusu işlemi ücretlidir. Ücret, izne başvurulurken ödenir. Enter Finland hizmetinde bir Fin bankasının internet bankacılığı şifreleri ile veya kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Kalıcı oturum izniFince | İsveççe | İngilizce

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Başvuru formuFince | İsveççe | İngilizce

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Göçmenlik Dairesinin hizmet noktalarıFince | İsveççe | İngilizce

linkkiMaahanmuuttovirasto:
E-RandevuFince | İsveççe | İngilizce