Kulttuurit ja uskonnot Suomessa

Finlandiya'da din ve kültür

Finlandiya'da yaklaşık 5,5 milyon insan yaşamaktadır. Resmî diller Fince ve İsveççedir. Finlandiya'da inanç özgürlüğü vardır; her birey kendi inancını ve ibadet şeklini seçmekte özgürdür. Bu sayfada Finlandiya halkı, inançlar, inanç özgürlüğü ve çocukların inancı hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Finlandiya nüfusu

Finlandiya nüfusu yaklaşık 5,5 milyondur. Finlandiya seyrek nüfuslu bir ülkedir. Nüfus özellikle şehirlerde ve yerleşim alanlarında yoğunlaşmıştır Başkent bölgesinde bir milyonun üzerinde insan yaşamaktadır.

linkkiTilastokeskus:
Finlandiya nüfusuFince | İsveççe | İngilizce

Fince ve İsveççe Finlandiya’nın ulusal dilleridir. Ana dili Fince olan kişilerin sayısı 4,9 milyondan ve ana dili İsveççe olan kişilerin sayısı 300 000’den biraz daha azdır. Fince ve İsveççeden sonra en çok konuşulan diller Rusça, Estonca, İngilizce, Somalice ve Arapçadır.

Fin nüfusu, örneğin, çoğu Finden farklı bir dil, kültür veya dine sahip farklı azınlıkları içerir. Finlandiya’nın geleneksel azınlıkları, ana dili İsveççe olan Finler, Samiler, Romanlar, Yahudiler ve Tatarlardır. Ayrıca Finlandiya'da örneğin Rusya'dan, Estonya'dan, Balkan ülkelerinden, Somali'den ve Irak'tan taşınmış insanlar da yaşamaktadır.

linkkiTilastokeskus:
Maahanmuuttajat väestössäFince | İngilizce

Finlandiya’daki dinler

Finlilerin çoğu Hıristiyan’dır. En büyük dini cemaat nüfusun %70’inin bağlı olduğu Finlandiya’nın Evangelist-Luteryan Kilisesi’dir. Finlandiya Ortodoks Kilisesi ikinci büyük dini cemaattir. Nüfusun %1’inden biraz fazlası Ortodoks Kilisesi’ne bağlıdır. Evangelist-Luteryan Kilisesi’nin ve Ortodoks Kilisesi’nin Finlandiya’da özel bir konumu vardır. Bu kiliseler, vergi toplar.

Finlandiya’da on binlerce Müslüman yaşamaktadır. Ama sadece bir kısmı İslam Cemaatine bağlıdır. Ayrıca Finlandiya’da yaklaşık iki bin Yahudi yaşamaktadır. Helsinki’de ve Turku’da sinagog vardır.

Finlandiya’daki diğer dini cemaatler Finlandiya Katolik Kilisesi, Pentecostal Kilisesi, Finlandiya Bağımsız Kilisesi, Finlandiya Adventist Kilisesi ve Jehova Şahitleridir.

Finlandiya'da yaşayan bireylerin yaklaşık üçte biri, resmî olarak herhangi dini bir cemaatin mensubu değildir.

Finlandiya’daki birçok bayramın kökeni Hıristiyanlıktır. InfoFinland sitesinin Finlandiya’daki bayram günleri sayfasından Finlandiya’da ne zaman bayram olduğu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
Dini topluluk ve cemaatlerFince | İsveççe | İngilizce

linkkiUskonnot.fi:
Dini topluluk ve cemaatlerFince | İngilizce

Finlandiya’da din özgürlüğü ve ibadet

Finlandiya’da din özgürlüğü vardır. Finlandiya’da yaşayan herkesin kendi dinini seçme ve ibadet etme özgürlüğü vardır. İstenmiyorsa herhangi bir din seçme gerekliliği yoktur. Ayrıca kimsenin ibadet etme zorunluluğu da yoktur.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
İnanç özgürlüğüFince | İsveççe | İngilizce

En az 20 reşit kişi dini bir cemaat kurabilir. Dini grubun cemaat olarak kaydedilmesi zorunlu değildir, grup kaydedilmeden de işleyebilir.

linkkiPatentti- ja rekisterihallitus:
Dini topluluk ve cemaatlerin kaydıFince | İsveççe | İngilizce

Çocuğun dini

Çocuğun dininin ne olduğuna ebeveynler karar verir. Eğer ebeveynler fikir ayrılığına düşerse, çocuk hiçbir dine mensup olmaz. Eğer mahkeme, ebeveynlerden birini çocuğun velisi olarak atadıysa, bu ebeveyn çocuğun dini konusunda tek başına karar verebilir.

Çocuğun okulda kendi dininin eğitimini alma hakkı vardır. Daha fazla bilgiyi InfoFinland'ın Temel eğitim sayfasından okuyun.

Reşit, yani 18 yaşını doldurmuş kişi kendi dini hakkında karar verebilir.