Asumistuki
theme icon

Konut yardımı

Düşük gelirliyseniz ve Finlandiya'da kalıcı olarak ikamet ediyorsanız, kira desteği alma hakkınız olabilir. Bu desteği kira, aidat ve ayrıca su veya ısınma masrafları gibi masraflar için de alabilirsiniz.

Kalıcı ikamet, Finlandiya'da kalıcı bir adresinizin olması ve esas olarak Finlandiya'da ikamet ediyor olmanız demektir. Kira desteği alabilmeniz için Kela'nın maddi desteklerini alma hakkınızın da olması gerekir.

Bu konuda daha çok bilgiyi InfoFinland'ın Finlandiya sosyal güvence sayfasında bulabilirsiniz.

Kela’nın barınma yardımları şunlardır:

 • genel barınma yardımı
 • emeklilere verilen emekli barınma yardımı
 • askerlik yapanlara ve sivil hizmet verenlere verilen askerlik yardımına dahil olan barınma yardımı.

Konut yardımına rağmen konut giderleri için para yetmiyorsa, Kela’ya geçim desteği başvurusunda bulunulabilir. Daha fazla bilgi için InfoFinland'ın Ekonomik zorluklar sayfasını okuyunuz.

linkkiKela:
İkâmet destekleriFince | İsveççe | İngilizce

Kela’nın genel barınma yardımı

Bu yardım bir kişiye veya bir haneye (ruokakunta) ödenebilir. Aynı konutta sürekli olarak birlikte yaşayan kişiler, genelde aynı haneye dâhildirler. Genellikle bir hane nikahlı veya nikahsız eşlerden veya aileden oluşur. Bir tek kişi de haneyi oluşturabilir. Barınma yardımı, ortak bir dilekçe ile haneye müşterek olarak verilir.

Örneğin, bir arkadaşınızla aynı evde yaşıyorsanız ve ortak bir kira sözleşmeniz varsa, aynı hane halkına ait sayılacağınızı lütfen unutmayın. Aynı şekilde, eğer aynı adreste başka biriyle yaşıyorsanız ve her iki tarafın da kendisine ait kira sözleşmesi varsa, başvuru yaparken nikâhsız birliktelik içinde olup olmadığınızı da açıklığa kavuşturmanız gerekecektir. Devren kiralık sözleşmeniz olduğu durumda da aynısını yapın.

Genel konut yardımını şu kişiler alabilirler:

 • çocuklu aileler
 • öğrenciler
 • evli eşler ve tescil edilmiş birliktelikte yaşayanlar
 • nikahsız eşler
 • tek başlarına yaşayanlar veya
 • bir toplulukta yaşayanlar.

Ne tür konut giderleri kabul edilmektedir?

Barınma yardımı, Finlandiya’da bulunan daimi (sürekli) konut için verilebilmektedir. Yasa, barınma yardımı hesaplanırken ne tür konut giderlerinin kabul edilebileceğini belirlemiştir. Bunun için konut

 • kiralık konut
 • mülk konut
 • kullanım hakkı saklı konut
 • kısmi mülkiyet haklı konut olabilir.

Yardım, kira, aidat ve konutun bakım giderleri için verilir. Bakım giderleri örneğin, konutun ısınma ve su parasıdır. Konut kredisi faizlerinin bir kısmı da dikkate alınır.

Barınma yardımı makul giderler için verilir. Büyük şehirlerdeki konut giderlerinin küçük şehirlerdeki giderlerden daha fazla olduğu kabul edilir.

Kela, konut giderlerinin hepsini ödemez

Konut giderlerinin bir bölümünü kişinin kendisi ödemelidir. Bu amaçla, kişinin kendisinin ödemekle sorumlu olduğu bir temel sorumluluk payı saptanmaktadır. Ödeyeceğiniz temel katkı payı şu hususlara bağlıdır:

 • hanede kaç erişkin, kaç çocuğun kayıtlı olduğuna;
 • hanenin brüt gelirine (vergi ödenmeden önceki gelir)

Eğer gelir çok düşük ise, temel katkı payı yoktur.

Konut yardımınızın tutarı hesaplanırken, kazanç gelirinizden aylık olarak 300 euro güvence altında tutularak hesaplama dışı bırakılır. Bu tutar, konut yardımınızın tutarını etkilememektedir. Bu uygulamaya kazanç geliri indirimi adı verilmektedir. Kazanç geliri indirimi bir hanede yaşayan her üye için ayrı ayrı yapılmaktadır

Barınma yardımı sadece makul giderler için verilir. Makul giderler değerlendirilirken şunlar dikkate alınır:

 • konutun bulunduğu belediye
 • hanede yaşayan yetişkinlerin ve çocukların sayısı

Konutunuzun, genel kira yardımı yasasının izin verdiği tutardan daha pahalı olması durumunda, konut giderlerinden sizin ödemeniz gereken oran yükselir.

Genel konut ödeneği, kişinin ödemesi gereken temel katkı payı tutarı düşüldükten sonra, konut masrafı olarak sayılan giderlerin %80'i kadardır. Konut için, konut masrafı olarak sayılan giderlerden daha az para harcıyorsanız, ödenek tutarı, fiili konut masraflarınız baz alınarak hesaplanır.

Değişiklikleri Kela’ya bildiriniz

Eğer geliriniz, konut durumunuz, aile durumunuz veya diğer koşullarınız değişirse, bu değişiklikleri derhal Kela’ya bildiriniz. Kela’nın kararında hangi konuların bildirileceği özenle anlatılmıştır.

linkkiKela:
Genel ikâmet yardımıFince | İsveççe | İngilizce

linkkiKela:
Hane ne demektirFince | İsveççe | İngilizce

Barınma yardımı başvurusu

Genel barınma yardımı için barınma yardımı dilekçesi ile (AT1) Kela’ya başvurulur. Konut yardımına, internet üzerinden de başvurabilirsiniz.

Dilekçenin ekinde şunlar bulunmalıdır:

 • kira sözleşmesi nüshası ve kira miktarı hakkında açıklama (kiralık konut için)
 • gider miktarı ve konut kredisi hakkında açıklama (mülk konut için)
 • eğer bir toplulukta yaşıyorsanız, herkes adına barınma yardımı başvurusunda bulunmak için diğer sakinlerin verdiği yetki yani vekaletnameler.

Dilekçeyi Kela bürosuna yollayınız ya da internet üzerinden kendiniz başvuruda bulunun. Kela müşterilerine büroda, telefonla ve postayla ve internet sitesinin işlem hizmetleri aracılığıyla hizmet vermektedir. Kişisel işlerinizi Kela bürosunda görürken bir kimlik belgesine, örneğin pasaporta ihtiyacınız vardır.

linkkiKela:
Barınma yardımı başvurusuFince | İsveççe | İngilizce