Asumistuki
theme icon

Konut yardımı

Kela tarafından sağlanan konut yardımı, barınma/oturma giderlerine destek olma amacını taşımaktadır. Kela’nın konut yardımı, oturma giderlerinin sadece bir kısmını karşılar.

Eğer dar gelirliyseniz ve Finlandiya’da daimi olarak ikamet ediyorsanız, barınma yardımı alabilirsiniz. Finlandiya’da daimi olarak ikamet etmekle esas evinizin Finlandiya’da olduğu ve çoğunlukla Finlandiya’da yaşıyor olmanız kastedilmektedir. Konut yardımı alabilmeniz için Finlandiya sosyal güvence çerçevesine bağlı olmanız gerekir.

Bu konuda daha çok bilgiyi InfoFinland'ın Finlandiya sosyal güvence sayfasında bulabilirsiniz.

Kela’nın barınma yardımları şunlardır:

 • genel barınma yardımı
 • emeklilere verilen emekli barınma yardımı
 • askerlik yapanlara ve sivil hizmet verenlere verilen askerlik yardımına dahil olan barınma yardımı.

Konut yardımına rağmen konut giderleri için para yetmiyorsa, Kela’ya geçim desteği başvurusunda bulunulabilir. Daha fazla bilgi için InfoFinland'ın Ekonomik zorluklar sayfasını okuyunuz.

linkkiKela:
İkâmet destekleriFince | İsveççe | İngilizce

Kela’nın genel barınma yardımı

Bu yardım bir kişiye veya bir haneye (ruokakunta) ödenebilir. Aynı konutta sürekli olarak birlikte yaşayan kişiler, genelde aynı haneye dâhildirler. Genellikle bir hane nikahlı veya nikahsız eşlerden veya aileden oluşur. Bir tek kişi de haneyi oluşturabilir. Barınma yardımı, ortak bir dilekçe ile haneye müşterek olarak verilir.

Konutta örneğin bir arkadaşınızla yaşıyorsanız ve ortak bir kira sözleşmeniz varsa aynı haneye dâhil olduğunuzun düşünüleceğini göz önünde bulundurun. Eğer biriniz ana kiracı ve diğeriniz ana kiracın kiracısıysa ve yakın akraba değilseniz farklı hanelere dâhil olduğunuz düşünülür.

Genel konut yardımını şu kişiler alabilirler:

 • çocuklu aileler
 • öğrenciler
 • evli eşler ve tescil edilmiş birliktelikte yaşayanlar
 • nikahsız eşler
 • tek başlarına yaşayanlar veya
 • bir toplulukta yaşayanlar.

Ne tür konut giderleri kabul edilmektedir?

Barınma yardımı, Finlandiya’da bulunan daimi (sürekli) konut için verilebilmektedir. Yasa, barınma yardımı hesaplanırken ne tür konut giderlerinin kabul edilebileceğini belirlemiştir. Bunun için konut

 • kiralık konut
 • mülk konut
 • kullanım hakkı saklı konut
 • kısmi mülkiyet haklı konut olabilir.

Yardım, kira, aidat ve konutun bakım giderleri için verilir. Bakım giderleri örneğin, konutun ısınma ve su parasıdır. Konut kredisi faizlerinin bir kısmı da dikkate alınır.

Barınma yardımı makul giderler için verilir. Büyük şehirlerdeki konut giderlerinin küçük şehirlerdeki giderlerden daha fazla olduğu kabul edilir.

Kela, konut giderlerinin hepsini ödemez

Konut giderlerinin bir bölümünü kişinin kendisi ödemelidir. Bu amaçla, kişinin kendisinin ödemekle sorumlu olduğu bir temel sorumluluk payı saptanmaktadır. Ödeyeceğiniz temel katkı payı şu hususlara bağlıdır:

 • hanede kaç erişkin, kaç çocuğun kayıtlı olduğuna;
 • hanenin brüt gelirine (vergi ödenmeden önceki gelir)

Eğer gelir çok düşük ise, temel katkı payı yoktur.

Konut yardımınızın tutarı hesaplanırken, kazanç gelirinizden aylık olarak 300 euro güvence altında tutularak hesaplama dışı bırakılır. Bu tutar, konut yardımınızın tutarını etkilememektedir. Bu uygulamaya kazanç geliri indirimi adı verilmektedir. Kazanç geliri indirimi bir hanede yaşayan her üye için ayrı ayrı yapılmaktadır

Barınma yardımı sadece makul giderler için verilir. Makul giderler değerlendirilirken şunlar dikkate alınır:

 • konutun bulunduğu belediye
 • hanede yaşayan yetişkinlerin ve çocukların sayısı

Konutunuzun, genel kira yardımı yasasının izin verdiği tutardan daha pahalı olması durumunda, konut giderlerinden sizin ödemeniz gereken oran yükselir.

Ödenecek nihai konut yardımı şöyle hesaplanmaktadır: konuta barınma iderlerinden önce temel sorumluluk payı çıkartılır. Konu yardımı, geriye kalan tutarın % 80’i kadardır.

Değişiklikleri Kela’ya bildiriniz

Eğer geliriniz, konut durumunuz, aile durumunuz veya diğer koşullarınız değişirse, bu değişiklikleri derhal Kela’ya bildiriniz. Kela’nın kararında hangi konuların bildirileceği özenle anlatılmıştır.

linkkiKela:
Genel ikâmet yardımıFince | İsveççe | İngilizce

linkkiKela:
Hane ne demektirFince | İsveççe | İngilizce

Barınma yardımı başvurusu

Genel barınma yardımı için barınma yardımı dilekçesi ile (AT1) Kela’ya başvurulur. Konut yardımına, internet üzerinden de başvurabilirsiniz.

Dilekçenin ekinde şunlar bulunmalıdır:

 • kira sözleşmesi nüshası ve kira miktarı hakkında açıklama (kiralık konut için)
 • gider miktarı ve konut kredisi hakkında açıklama (mülk konut için)
 • maaş bordrosu yani işverenin verdiği maaş hesabı
 • eğer bir toplulukta yaşıyorsanız, herkes adına barınma yardımı başvurusunda bulunmak için diğer sakinlerin verdiği yetki yani vekaletnameler.

Dilekçeyi Kela bürosuna yollayınız ya da internet üzerinden kendiniz başvuruda bulunun. Kela müşterilerine büroda, telefonla ve postayla ve internet sitesinin işlem hizmetleri aracılığıyla hizmet vermektedir. Kişisel işlerinizi Kela bürosunda görürken bir kimlik belgesine, örneğin pasaporta ihtiyacınız vardır.

linkkiKela:
Barınma yardımı başvurusuFince | İsveççe | İngilizce