Finlandiya'da yaşam

Yrittäjän velvollisuudet
theme icon

Girişimcinin sorumlulukları

Girişimciliğe başlarken girişimcinin girişimi kaydetmek, vergi ve muhasebe işlerinin ayarlanması gibi birçok sorumluluk ve yükümlülüğü vardır.

İzin ya da bildirim

Finlandiya’da resmi izin almadan yasal olarak ve toplum kurallarına uygun olan şekilde geçim kaynağı sağlanabilir. Bazı şartlarda girişimciliğe başlamak için izin almak ya da yetkili makamlara bildirmek gereklidir.

Örneğin, gıda maddeleri satacak girişimlerin ya da güzellik ve vücut bakımı yapacak işyerlerinin, ticari etkinliklerini başlatmadan önce, etkinliklerin yer alacağı mekânların denetimden geçmesi ve ilçe sağlık yetkililerinden resmi izin alınması zorunluluğu vardır.

Girişimciliğe başlamadan önce girişim için izne mi ihtiyacınız var yoksa girişimciliği resmi makamlara bildirmeniz mi gerekir araştırın. Girişimin kurulabilmesi için izin gerekip gerekmediği konusunda il yönetimine ya da Girişim-Finlandiya’nın (Yritys-Suomi) internet sayfalarına başvurulabilir.

linkkiYritys-Suomi:
Girişimcilik Faaliyetina Ait İzinler ve BildirimlerFince | İsveççe | İngilizce

Genel bildirim

Girişimin kurulması ile ilgili bildirinin Patent ve Kayıt/Sicil İşleri Müdürlüğü’nün (Patentti- ja rekisterihallitus) ticari siciline yapılması gerekmektedir. Girişimin kurulduğuna dair bilgiyi, aynı form ile hem Patent ve Kayıt/Sicil İşleri Müdürlüğü’ne hem de Vergi İdare’sine bildirebilirsiniz.

linkkiPatentti- ja rekisterihallitus:
Şirket Kurma BildirimiFince | İsveççe | İngilizce

Sigortalar

Girişimci 18-68 yaşlarındaysa ve yılda en az 7 645,25 Euro (2018 senesinin şartları) gelir elde ediyorsa, girişimci emeklilik sigortası (YEL-vakuutus) yaptırması zorunludur. Emeklilik sigortası, çalışamama ya da yaşlanma nedeniyle girişimcilik etkinliğine son verilmesi gerektiği zaman girişimcinin gelirini ve ayrıca girişimci öldüğü zaman aile sigorta güvencesini girişimcinin yakınlarına sağlamaktadır. Emeklilik sigortası ya sigorta şirketlerinden ya da emekli sandığından (eläkekassa) temin edilebilir. Girişimciliğe başladıktan en geç altı ay sonra emeklilik sigortasının yaptırılması tavsiye edilir. Yeni başlayan girişimci ilk dört yılın sigorta ücretlerinden yüzde 22 indirim alabilmektedir.

Sigorta ücretlerinin ve emeklilik maaşının miktarı girişimcinin gelirine (työtulo) bağılıdır. Sigorta şirketi ve girişimci, girişimci emeklilik sigortasını alırken gelirin miktarı hakkında anlaşmalıdır. Girişimci başkasının yanında alacağı maaş kadar bir gelir beyan eder. Gelirin miktarı, hastalık parası gibi çeşitli gelirle bağlantılı desteklerin (ansiosidonnainen etuus) büyüklüğünü etkilemektedir.

Girişimde işçi çalıştırıldığı durumda, işveren, işçilerin emeklilik ve işsizlik güvence ücretlerinden (eläke- ja työttömyysturvamaksu) ve sosyal güvence ücretlerinden (sosiaaliturvamaksu) sorumludur. İşçilere emeklilik sigortası (työeläkevakuutus) (TyEL-sigortası (TyEL-vakuutus)) ve gruplara özel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası içeren kaza sigortası almak gereklidir. İşveren, işçilerin vergilerini ödediği zaman sosyal güvence sigortasını ödemektedir.

Bazı iş dallarında yukarıda belirtilenlerden hariç diğer zorunlu sigortalar vardır. Ayrıca, girişimcinin kaza sigortası gibi zorunlu olmayan sigortaları araştırmakta fayda vardır.

linkkiEläketurvakeskus:
Girişimci Emeklilik Sigortası Hakkında BilgilerFince | İsveççe | İngilizce

linkkiEläketurvakeskus:
İşçilerin Sigortalanması Hakkında BilgiFince | İsveççe | İngilizce

linkkiYritys-Suomi:
İşçilerin Sigortalanması Hakkında BilgiFince | İsveççe | İngilizce

Muhasebe

Finlandiya’da her girişimcinin ticari etkinliğine dair muhasebe kayıtları tutma yükümlülüğü vardır. Girişimci, kendi muhasebesini kendisi yapmak istemezse girişimin muhasebe işlerini muhasebeciye verebilir. Finlandiya’da birçok girişimci muhasebe hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Vergilendirme

Girişim türü girişimin vergilendirmesini etkilemektedir. Girişim türünü seçerken bu konuyu iyice düşünmekte fayda vardır.

Yeni başlayan girişimci Vergi İdaresinin Peşin Vergi Siciline kayıt yaptırabilir. Girişim kurma bildirisi yaparken verilen girişim kurma bildirisiyle (yrityksen perustamisilmoitus) beraber Peşin Vergi Siciline kayıt olunur. Girişim Peşin Vergi Siciline kayıtlı ise, müşterilere ön kesintisiz fatura çıkartılır.

Tüm girişim etkinliliğin giderleri düştükten sonra girişimde ya da girişimcide kalan artan gelirden vergi ödenmektedir. Girişimin vergileri tahmin edilen gelire göre girişimin vergileri önceden ödenmektedir. Tahmin edilen miktar bir önceki yılın vergilendirilmiş gelirin miktarına göre hesaplanmaktadır. Yeni başlayan girişimde girişimcinin kendisi vergilendirilecek gelirin miktarını tahmin edip vergi dairesine bildirir.

linkkiVerohallinto:
Girişim ve Girişimcilerin Sigortalanması Hakkında BilgiFince | İsveççe | İngilizce

linkkiYritys-Suomi:
Girişim ve Girişimcilerin Sigortalanması Hakkında BilgiFince | İsveççe | İngilizce

Katma Değer Vergisi

Katma Değer Vergisi (arvonlisävero) Finlandiya’da neredeyse her ürün ve hizmetlerden kesilen üretim vergisidir. Finlandiya’da ürün ya da hizmet satan girişimciler Katma Değer Vergisi ödemekle yükümlüdürler. Ürün ve hizmetlerin satışından alınan gelir yıllık 10 000 Euro’nun altında kalırsa Katma Değer Vergisi ödemeye gerek yoktur. Girişim türünün Katma Değer Vergisinin miktarına etkisi yoktur. Katma Değer Vergisi üründen ürüne değişir.

Firmanın vergilendirmesi

Firma, ayrı bir şirket kurmadan girişimcilik etkinliği yapan en yaygın girişim türüdür. Firma sahibi, bütün girişimcilik etkinliğinin giderlerini düştükten sonra artan gelirden vergi öder. Girişimciye ayrı bir maaş ödenmemektedir. Kazanç, girişimdeki sermayeye göre ya sermaye geliri (pääomatulo) ya da gelir (ansiotulo) olarak vergilendirilir. Sermayeden her zaman aynı vergi yüzdesine göre vergi kesilmektedir. Gelirden kesilen vergi ise yükselendir (progresif) yani gelir ne kadar ise o kadar fazla vergi ödenmektedir.

Gelir kaydı

Gelir kaydı (tulorekisteri), işverenlerin çalışanlarına ödedikleri ücretleri bildirdikleri bir veri tabanıdır. Bildirim, ücret ödendikten beş gün sonra yapılmalıdır. Bilgiler gelir kaydına elektronik olarak gönderilmelidir:

  • gelir kaydı için teknik bağlantı kurulduysa doğrudan ücret düzenlemesinin üzerinden ya da
  • internet bankacılığı şifreleriyle veya diğer elektronik kimlik doğrulama yoluyla ulaşabileceğiniz gelir kaydı işlem hizmetlerinden.

Ücret bilgileri sadece özel durumlarda kağıt form ile bildirilebilir. Gelir kaydı ve bildirimde bulunmak hakkında daha fazla bilgiyi Gelir Kaydı sayfalarından okuyun.

linkkiVerohallinto:
Gelir kaydıFince | İsveççe | İngilizce | Rusça | Estonya Dili | Çince

İşçilere iş öğretme ve eğitme ve işçilerin güvenliği ile ilgili sorumluluk

Girişimcinin, işçilerinin işleriyle ilgili eğitme ve öğretme sorumluluğu vardır. İşverenin, işçisine işyerinin ortamını ve iş yöntemlerini öğretmesi gerekmektedir. İşverenin, işçilerin güvenliği ve sağlığı ile ilgilenmesi gerekmektedir. İşverenin, işyeriyle ilgili güvenlik ve sağlığa yönelik riskler ve bu risklerden nasıl korunacağına dair iş koruma etkinlik plânı (työsuojelun toimintaohjelma) yapması gerekmektedir.

linkkiTyöturvallisuuskeskus:
İş Koruma Hakkında BilgilerFince | İsveççe | İngilizce