Kotoutuminen Suomeen
theme icon

Finlandiya’ya uyum sağlama

Uyum süreci (kotoutuminen), Finlandiya’ya yerleşmeniz ve Finlandiya toplumunda gereksinim duyacağınız bilgileri ve becerileri edineceğiniz süreç anlamına gelmektedir. Uyum sürecinde örneğin şu hususlar yardımcı olacaktır:

 • dil öğrenmeniz,
 • çalışabileceğiniz bir işyeri ya da eğitim alabileceğiniz bir eğitim kurumu bulmanız,
 • Finlandiya toplumuyla iletişim sağlayacağınız bağlantılar edinmeniz.

Finlandiya’da, ülkeye uyum sağlamanızda, iş bulmanızda ve dili öğrenmenizde size yardım edecek çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Bu tür hizmetler, örneğin, uyum süreci dahilinde sunulan başlangıç analizi (incelemesi) (alkukartoitus), uyum süreci plânı (kotoutumissuunnitelma) ve uyum süreci doğrultusunda verilen eğitimdir (kotoutumiskoulutus). Sizle birlikte Finlandiya’ya göç etmişlerse, aile bireylerinizin de bu hizmetlerden yararlanma hakları bulunabilmektedir. Uyum sağlamak için kendinizin de aktif olarak çaba göstermesi önemlidir.

Uyum sürecine yardımcı olan hizmetler

Finlandiya’ya ilişkin temel bilgiler

Her göçmenin Finlandiya’ya ilişkin temel bilgi edinme hakkı vardır. Oturma izninizi aldığınızda ya da ikamet adresinizi resmi olarak kaydettirdiğinizde, aynı zamanda size şu bilgiler de yazılı olarak verilecektir:

 • Finlandiya toplumuna ve iş yaşamına ilişkin bilgiler,
 • haklarınız ve yükümlülükleriniz (sorumluluklarınız),
 • ülkeye uyum sağlamanıza yardımcı olacak bilgiler.

Göçmenler için danışma

İş ve Geçim Kaynakları Bürolarında ve yerel yönetimlerde göçmenlere yönelik hizmet veren danışmanlar bulunmaktadır. Bu danışmanlar sizin Finlandiya’ya uyum sağlamanız konusunda size yardımcı olurlar. Danışmanlardan örneğin şu konularda bilgi edinebilirsiniz:

 • uyum süreci ve uyum sürecini destekleyen hizmetler,
 • çalışma yaşamı,
 • eğitim ve öğrenim.

Başlangıç analizi

Başlangıç analizinde, ne tür hizmetlerin uyum sürecinde size yardımcı olacağı değerlendirilir. Başlangıç analizinde, örneğin, eğitim durumunuz, çalışma (iş) deneyiminiz ve dil beceriniz konuları ele alınır. Başlangıç analizi, iş ve geçim kaynakları bürosunda ya da belediyede gerçekleştirilir. Bu işlem, herhangi başka bir mekanda da, örneğin, bir eğitim kurumunda da yapılabilir. Söz konusu işlemin nerede yapılacağı, hangi yerel yönetimin sınırları içinde yaşadığınıza bağlıdır.

Sizin için bir başlangıç analizinin yapılması yolundaki isteğinizi, örneğin, iş ve geçim kaynakları bürosuna ya da bağlı bulunduğunuz yerel yönetimin sosyal hizmetler bürosuna yöneltebilirsiniz. Göçmenlere hizmet veren danışmanlardan, başlangıç analizi ve bu hizmetin bağlı bulunduğunuz yerel yönetimde nasıl verildiği konusunda ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Uyum sağlama planı

Uyum sürecinde desteğe gereksinim duyuyorsanız, başlangıç analizinin ardından sizin için özel bir uyum süreci planı yapılacaktır. Şu koşullardaysanız sizin için bir bir uyum süreci planı mutlaka yapılacaktır:

 • iş arayan işsiz konumundaysanız, ya da
 • geçim yardımı desteği alıyorsanız, ya da
 • 18 yaşının altındaysanız ve de veliniz Finlandiya’da değilse.

Uyum süreci planına, sizin ülkeye uyum sağlamanızda yardımcı olacak hususlar yazılacaktır. Plana, örneğin, Fin dili eğitimi, diğer öğrenim olanakları ya da iş stajı konuları dahil edilebilir. Uyum süreci planını Çalışma ve Geçim Kaynakları Bürosunda yani TE Bürosunda (TE-toimisto) iş gücü danışmanıyla ya da sosyal hizmetler bürosunda sosyal hizmet uzmanıyla birlikte yapabilirsiniz.

Uyum süreci planının en geç, ilk kez oturma izninizi almanızı ya da oturma hakkınızın kaydedilmesini izleyen üç yıl içinde yapılması gerekmektedir. Uyum süreci planının uzunluğu, uyum süreciniz sırasında ne derecede desteğe gereksinim duyuyor olmanıza bağlıdır. Uyum süreci planı normalde en çok üç yıl geçerli olabilir. Bazı özel durumlarda bu süre beş yıla çıkartılabilmektedir.

Sizin için uyum sağlama planı yapıldığında plana uymanız önemlidir.

Gerek görülürse TE Bürosu veya belediye sizi uyum sağlama eğitimine yöneltecektir. Eğitim Fince ya da İsveççe öğretimini ve Finlandiya toplumu, kültürü ve iş hayatı ile tanışmayı içerir. Ayrıca eğitime diğer başka dersler ve staj da dâhil olabilir.

Uyum sağlama planı süresince işsizlik yardımı ya da geçim desteği alma hakkınızın olup olmadığını TE Bürosu, Kela ya da belediye açığa çıkartacaktır.

Bir işiniz varsa, bazen işvereninizin de uyum süreciniz sırasında size yardım etmesi olanağınız bulunabilir. Örneğin, işvereniniz Fince dil kursunuzun masrafını karşılayabilir. Öte yandan, işvereniniz size bazı pratik konularda da yardım edebilir; örneğin, sizin için bir konut arayabilir. Bu konuya ilişkin olarak işvereninizden ayrıntılı bilgi edinin.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
İlk değerlendirme ve uyum sağlama planıFince | İsveççe | İngilizce

linkkiKela:
İşsiz bir göçmene sağlanan desteklerFince | İsveççe | İngilizce

Uyum süreci eğitimi

Uyum süreci plânı yapıldıktan sonra, uyum süreci eğitimi almaya başlayabilirsiniz. Uyum süreci eğitimini, yerel yönetimler, iş ve geçim kaynakları büroları ve birçok eğitim kurumu düzenlemektedir. İş ve geçim kaynakları bürosu ya da yerel yönetim sizi uyum süreci eğitimi için yönlendirecektir. Uyum süreci eğitimi normalde Fince ya da İsveççe dil öğrenimini içermektedir. Söz konusu eğitim süresince aynı zamanda Finlandiya toplumuyla, kültürüyle ve çalışma yaşamıyla tanışırsınız.

Fince ve İsveççe dil öğrenimi

InfoFinland'ın Fince ve İsveççe başlıklı internet sayfalarından Fince ya da İsveççe öğrenme konusunda bilgi edinebilirsiniz.

Göçmenin Finlandiya’da kendi kültürü

Finlandiya’da da kendi kültürünüz, diliniz ve dininiz hâlây hayatınızın önemli birer parçası olmayı sürdürebilir.

Göçmenler derneği, kendi kültürünüzü yaşatmanız ve geliştirmenizde size yardımcı olabilir. Finlandiya’da birçok göçmen derneği etkinliklerini sürdürmektedir. Derneklere ilişkin ayrıntılı bilgiyi InfoFinland'ın Dernekler başlıklı sayfalarından alabilirsiniz.

Göçmen kökenli çocuklar da kendi anadillerinin eğitimini görebilmektedirler. Konuya ilişkin ek bilgiyi, InfoFinland'ın Temel eğitim başlıklı sayfalarında bulacaksınız.

Finlandiya’da inanç özgürlüğü vardır. Bu, her bireyin kendi inancına/ dinine sahip olması ve kendi dininin / inancının gerekliliklerini yapma özgürlüğünün bulunması anlamına gelir. Herkes kendi dinini / inancını kendisi seçebilir. Kişi istemiyorsa, hiçbir inancı ya da dini seçmek zorunda değildir. Kişinin Finlandiya’da kendi dinini / inancını yaşamasına ilişkin ek bilgileri InfoFinland'ın Finlandiya'da din ve kültür başlıklı sayfalarında bulabilirsiniz.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Finlandiya’ya hoşgeldiniz(pdf, 3,40 MB)Fince | İsveççe | İngilizce | Rusça | Estonya Dili | Fransızca | Somali Dili | İspanyolca | Türkçe | Çince | Farsça | Arapça

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Uyum sağlama hakkındaFince | İsveççe | İngilizce

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Finlandiya'da Çalışmaya Broşürü(pdf, 5,51 MB)Fince | İsveççe | İngilizce | Rusça | Estonya Dili | Fransızca | Polonya Dili