Suomen sosiaaliturva
theme icon

Finlandiya'da sosyal güvence

Finlandiya'da sosyal güvenliğin amacı, değişen hayat şartlarında insanlara yeterli gelir kaynağı sağlamaktır. Örneğin hastalanmanız hâlinde veya çocuk sahibi olduğunuzda ekonomik desteğe ihtiyacınız olabilir. Çalışıyor veya kalıcı olarak Finlandiya'da ikamet ediyorsanız maddi destek alma hakkınız olabilir.

Bu sayfada, Kela’nın üstlendiği, Finlandiya’da ikamet etmeye dayalı sosyal güvence hakkında bilgi verilmektedir.

InfoFinland'ın İşsizlik güvencesi sayfasından, kimlerin işsizlik güvencesi hakkına sahip olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz. Finlandiya’nın emeklilik sistemine ilişkin bilgileri InfoFinland'ın Emeklilik sayfasından edinebilirsiniz.

Kela, halk emekliliği, çocuk parası, temel işsizlik güvencesi, hastalık parası, anne - baba parası, geçim desteği ve rehabilitasyon gibi konular hakkında ilgilenir. Bunun yanı sıra, Kela özel tıbbi tedavi giderlerini de karşılar.

Finlandiya sağlık sigortanız varsa size Kela kartı verilir.

Kela’nın parasal destek gerekçeleri yasalarda belirtilmiştir. Destek için başvuruda bulunduğununuz da Kela, Kela’nın desteklerini alma hakkınız var mı inceleyecektir. Bu temelli olarak Finlandiya’da oturmanıza ve de Finlandiya’da çalışmanıza bağlıdır. Kela, herhangi bir destek konusundaki kararını her başvuranın hayat şartlarını bireysel olarak ele alarak verir.

Her başvuranın hayat şartları ve destek gereksinimleri farklı olduğundan, Kela’nın verdiği parasal desteğin de miktarı farklıdır. Her başvuruda kendi bireysel durumunuzu belirtiniz.

Finlandiya’da kamu sağlık ve sosyal hizmetleri belediyelerin sorumluluğundadır.

Daha fazla bilgi için InfoFinland'ın Finlandiya’da sağlık hizmetleri sayfasını okuyun.

InfoFinland sayfasının İkamet yeri Finlandiya’da bölümünden ikamet yeri hakkı ile ilgili daha çok bilgi edinebilirsiniz.

linkkiKela:
Sosyal Güvenlik hakkında bilgiFince | İsveççe | İngilizce

linkkiKela:
Finlandiya'ya taşınanların sosyal güvenliği(pdf, 560 kb)Fince | İsveççe | İngilizce | Rusça | Estonya Dili | Sami Dili

linkkiKela:
Hastalık sigortası hakkında bilgiFince | İsveççe | İngilizce

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Finlandiya’da sosyal güvence hakkında bilgilerFince | İsveççe | İngilizce

Koronavirüs ve Finlandiya'nın sosyal güvenliği

Kela, kendi işsizlik kasalarından gelir endeksli günlük işsizlik ödeneği alamayan kişilere ve korona salgını sebebiyle tam zamanlı iş faaliyetleri sona eren girişimcilere işsizlik güvencesi ödemektedir. Bunun için, Kela'dan maddi destek almaya hakkınız olması şartı bulunmaktadır. Kela'nın işsizlik güvencesi ödeneğine bazı geçici değişiklikler getirilmiştir. Bu değişikler hakkında bilgileri Kela'nın sayfasından alabilirsiniz.

Bazı durumlarda Kela'dan bulaşıcı hastalık günlük ödeneğine (tartuntatautipäiväraha) başvurabilirsiniz. Bu günlük ödenek, tecrit ve karantina altına alınan kişilere yöneliktir. Başvuru yapabilmek için belediyenin veya bağlı olduğunuz sağlık bölgesi hastanesinin, bulaşıcı hastalıklardan sorumlu doktorundan rapor almanız gerekmektedir. Günlük ödenek hakkında daha fazla bilgiye Kela'nın sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Bazı durumlarda temel gelir desteği alma hakkınız da olabilir. Ancak öncelikle, Kela'dan başka hangi maddi ödenekleri alma hakkınız bulunduğunu açıklığa kavuşturun.

linkkiKela:
Koronanın Kela’nın maddi yardımlarına etkisiFince | İsveççe | İngilizce

linkkiKela:
Korona durumunda işsizlik güvencesiFince | İsveççe | İngilizce

linkkiKela:
Bulaşıcı hastalık günlük ödeneğiFince | İsveççe | İngilizce

linkkiKela:
Korona durumunda temel gelir desteğiFince | İsveççe | İngilizce

Kela’nın desteklerinden yararlanma hakkı

Temel olarak, Finlandiya’da sürekli olarak yaşıyorsanız Kela’nın desteklerini alabilirsiniz. Yasalar, sürekli olarak yaşamanın ne anlama geldiğini belirlemiştir.

Finlandiya’da çalışıyor olmak da size Kela’nın desteklerinden yararlanma hakkı sağlayabilir.

Kela’nın desteklerinden yararlanma hakkınız var mı? Bu Finlandiya’ya nereden taşındığınıza bağlıdır:

 • Bir Avrupa Birliği (AB) ya da Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkesinden ya da İsviçre’den;
 • Finlandiya ile sosyal güvence anlaşması olan bir ülkeden veya
 • başka bir ülkeden

AEA ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri dışında Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn’dır.

Ayrıca destek alabilmeniz Finlandiya taşınma sebebinize bağlıdır, örneğin

 • çalışan ya da girişimci olarak
 • öğrenci olarak
 • aile ferdi olarak
 • gönderilmiş çalışan olarak

Finlandiya bazı ülkeler ile sosyal güvenceyi ilgilendiren anlaşmalar yapmıştır. Bu ülkeler, Kuzey Ülkeleri, ABD, Kanada ve Québec, Şili, İsrail, Hindistan, Çin, Güney Kore ve Avustralya’dır. Anlaşmalar genelde emeklilik konularını ilgilendirmektedir. Bazı anlaşmalar hasta bakımını da içermektedir. Yukarıda belirtilen ülkelerden birinden geliyorsanız, yapılan anlaşmaların sosyal güvencenizi etkileyip etkilemediğini Kela’dan kontrol edebilirsiniz.

linkkiFinlex:
İkâmet yasasıFince | İsveççe

linkkiKela:
Değişik ülkeler arasındaki sosyal güvencelere ilişkin bilgilerFince | İsveççe | İngilizce

linkkiKela:
AB vatandaşları için Finlandiya sosyal güvenliği konusunda bilgilerFince | İsveççe | İngilizce

Finlandiya’ya temelli taşınma ve Finlandiya’da sürekli olarak yaşama

Finlandiya’ya taşındığınız zaman Kela önce sosyal güvence kanun hükümlerinde tanımlandığı şekilde Finlandiya’ya temelli olarak taşınıp taşınmadığınızın değerlendirmesini yapar.

Finlandiya’ya temelli olarak taşınmadığınız değerlendirilmesi yapılırsa, çalışma sebebiyle Kela’nın desteklerinden yararlanma hakkınız olabilir.

Aşağıda örnek olarak verilen durumlar söz konusuysa, Finlandiya’ya sürekli olarak taşınıyor olduğunuz yolunda değerlendirmede bulunulabilir.

 • Geri taşınma, yani yabancı bir ülkeden Finlandiya’da yaşamak için geri taşınmak.
 • Finlandiya’da yapılacak iş için, devamlı bir iş anlaşmanızın ya da benzerinin olması.
 • Finlandiya’da halihazırda sürekli yaşayan bir kişi ile evlilik ya da yakın aile ilişkisi.

Bunlara ek olarak, oturma izni alma yükümlülüğünüz varsa, genelde oturma izninin geçerli olması gerekir.

Durumuz her yönüyle incelenir. İnceleme sonunda yaşamanın sürekli olup olmadığı değerlendirmesi yapılır.

Finlandiya’ya geçici olarak taşınırsanız genelde Kela’nın desteklerinden yararlanma hakkınız yoktur. 1.4.2019 tarihinden itibaren AB ve AEA bölgelerinin dışından gelen bir öğrencinin örneğin sağlık sigortası destekleri gibi Kela’nın bazı desteklerinden yararlanma hakkı olabilir.

Finlandiya’da sürekli olarak yaşadığınız sonucuna varılırsa, Finlandiya’da sürekli olarak yaşama değerlendirmesi aşağıdaki maddeler devam ettikçe mümkündür:

 • konut ve evinizin olması, ve öncelikli olarak burada yaşıyor olmanız,

ya da

 • sürekli oturma izni için herhangi başka bir gerekçenizin bulunması; örneğin, aile bağı ya da iş gibi.

Eğer başka bir ülkede çalışmaya başlayacak ya da altı aydan uzun bir süre olarak yurt dışına gidecek olursanız, Kela’nın desteklerinden yararlanma hakkınız sona erebilir. Bu tür durumlar hakkında Kela’dan bilgi edinebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, Finlandiya’da sürekli yaşamıyor ya da daha önce sürekli olarak yaşamadıysanız bir takım destekleri alamayabilirsiniz. Örneğin, gündelik ebeveyn paralarını alma koşulu, anne ve babanın, çocuğun hesaplanmış doğum tarihinden en az 180 gün öncesinden Finlandiya’ya taşınmış olmasıdır. Bir başka AB ülkesinden geliyorsanız, bazı durumlarda başka bir AB ülkesinden birikmiş sigorta aylarından faydalanabilirsiniz. Kela uluslararası işler merkezinden bilgi alın.

Tel. 020 634 0200
saat 10.00-15.00

linkkiKela:
Finlandiya'ya taşınanların sosyal güvenliğiFince | İsveççe | İngilizce

linkkiKela:
Yurt dışına göç ve sosyal güvenlikFince | İsveççe | İngilizce

linkkiKela:
Kela'nın iletişim bilgileriFince | İsveççe | İngilizce

Çalışan olarak Finlandiya’nın sosyal güvence çerçevesine en azından kısmen dahil olabilirsiniz

AB ülkeleri, AEA ülkeleri ve İsviçre

Finlandiya’ya çalışmak için taşınırsanız; kısa bir iş sözleşmeniz de olsa işte bulunduğunuz süre içerisinde genelde Kela’nın desteklerinden yararlanma hakkınız olacaktır.

Maaşınız ayda en az 726,27 € ise, Kela'nın birçok maddi yardımından yararlanma hakkınız vardır. Haftada kaç saat çalıştığınızın ve işte bulunma süresinin uzunluğunun bir önemi yoktur.

linkkiKela:
İşgören ve Finlandiya sosyal güvenliğiFince | İsveççe | İngilizce

Kela'daki işlemleriniz için yardım

Tercüman kullanma hakkı

Kela işlemlerinizi Fince, İsveççe veya İngilizce dilinde halledemiyorsanız, Kela sizin için tercüman ayarlayabilir. Tercüman hizmeti için ücret ödemeniz gerekmez. Kela'nın telefon hizmeti aracılığıyla veya herhangi bir hizmet noktasına giderek tercüman talep edebilirsiniz. Tercümanlar, meslekî gizlilikle yükümlüdürler.

Yasal güvenliğinizi etkilemeyen bir konu için işlem yapıyorsanız, bir akraba veya arkadaşınız da tercümanlık yapabilir. 18 yaş altındaki bireyler tercüman olarak kullanılamaz.

linkkiKela:
Kela'nın iletişim bilgileriFince | İsveççe | İngilizce

linkkiKela:
Kela'da işlem yapmak ve tercümeFince | İsveççe | İngilizce

Kela işlemlerini başka bir kişi adına halletmek

Eğer başka bir kişinin sizin adınıza Kela işlemlerinizi halletmesini istiyorsanız, bu amaçla bir vekâlet düzenleyebilirsiniz. Yetki verdiğiniz kişi sizin adınıza Kela'nın ödenekleri için başvuru yapabilir veya verilen karara itirazda bulunabilir.

Vekâleti, bir kerelik bir işleme mahsus olmak üzere, örneğin telefon üzerinden sözlü olarak da verebilirsiniz.

15 yaş altındaki bir çocuğun bütün işlemlerini velisi üstlenebilir.

linkkiKela:
Kela işlemlerini başka bir kişi adına halletmekFince | İsveççe | İngilizce

Kela'nın maddi yardımları hakkında daha fazla bilgi için

InfoFinland'in sayfasında, Kela tarafından verilen maddi yardımlara ilişkin birçok bilgi bulunmaktadır. Konu hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz:

Brexit'in, Kela'nın maddi yardımlarına etkisi ne olacak?

Kela'nın internet sitesinden, Birleşik Krallık vatandaşlarının Kela maddi yardımlarından yararlanma hakkına ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

linkkiKela:
Brexit'in, Kela'nın maddi yardımlarına etkisi ne olacak?Fince | İsveççe | İngilizce