Suomalainen koulutusjärjestelmä
theme icon

Fin eğitim sistemi

Finlandiya’da eğitim yüksek düzeydedir. Okullar arasında öğrenim sonuç farkları azdır ve hemen hemen herkes temel eğitimi hedeflenen sürede bitirmektedir. Okul öncesi eğitim, temel eğitim ve ikinci düzey eğitim ücretsizdir ve bundan sonraki eğitimler de büyük oranda ücretsizdir. Amaçlanan, ailenin gelirinden bağımsız olarak herkesin kaliteli bir eğitim görme olanağının olması ve aktif bir vatandaş olarak gelişmesidir.

Eğitim sistemi erken eğitimi, okul öncesi eğitimi, temel eğitimi, ikinci derece eğitimi ve yüksek eğitimi içerir. Yetişkin eğitimi yetişkinler içindir ve temel eğitimden yüksek eğitime kadar birçok alternatif içerir.

Erken eğitim

Finlandiya’da çocukların okul çağına gelmeden önce erken eğitime katılma hakları vardır. Erken eğitim çocuk yuvalarında ve aile gündüz bakımında verilir. Çocuk erken eğitime ebeveyni ile birlikte, çocuk parkında da katılabilir. Çocuk erken eğitime haftada en az 20 saat, ebeveynler çalışıyorsa ya da okuyorsa daha da fazla katılabilir. Erken eğitimin amacı çocuğun gelişimini ve refahını desteklemektir. Çocuk örneğin sosyal ve el becerileri ve de değişik bilgiler öğrenir. Ayrıca çocuk ileride daha fazla öğrenmesine yardımcı olacak beceriler kazanır.

Gün içinde çok oyun oynanır ve dışarı çıkılır. Çocuğun ana dili Fince veya İsveççeden başka bir dilse çocuğun Fince ya da İsveççe öğrenmesi desteklenir. Çocuğun ihtiyacı varsa, özel eğitim de alabilir.

Finlandiya’da erken eğitimi belediyeler düzenler. Erken eğitim vergi gelirleriyle finanse edildiğinden aileler için daha ucuzdur. Bunun dışında Finlandiya’da erken eğitim veren özel yerler de vardır. Çocuk ile eğitimli erken eğitim öğretmenleri ve çocuk bakıcıları ilgilenir.

Erken eğitim hakkında daha çok bilgiyi sayfasından okuyun. Erken eğitim.

Okul öncesi eğitim

Öğrenim yükümlülüğü başlamadan önce Finlandiya’da çocuğun bir sene boyunca okul öncesi eğitime katılması gerekir. Okul öncesi eğitim genelde çocuğun altı yaşını doldurduğu sene başlar. Okul öncesi eğitimi belediyeler düzenler ve eğitim aile için ücretsizdir. Eğitimi, meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu erken eğitim öğretmenleri verir. Okul öncesi eğitim genelde pazartesinden cuma gününe kadar günde dört saattir. Çocuğun ebeveynleri çalışıyor ya da okuyorsa, çocuk okul öncesi eğitimin dışında erken eğitime de katılabilir.

Sene boyunca çocuk okulda yararı olacak becerileri, örneğin harfleri öğrenir. Okuma daha öğretilmez. Çocuğun ana dili Fince veya İsveççe değilse çocuk Fince ya da İsveççe öğrenme konusunda desteklenir. Ayrıca gün içinde oyun oynanır ve dışarı çıkılır.

Daha fazla bilgi için InfoFinland'ın Okul öncesi eğitim sayfasını okuyun.

Temel eğitim

Finlandiya’da temel eğitim .çocuğun yedi yaşını doldurduğu sene başlar. Finlandiya’da temelli oturan her çocuğun temel eğitime katılması gerekir. Temel okulda dokuz sınıf vardır.

Finlandiya’da temel eğitimi yasalar yönetir. Bunun dışında ulusal öğretim programının temelleri ve yerel öğretim programları uygulanır.

Temel eğitimi belediyeler düzenler. Temel eğitim vergi ile finanse edilir ve bu yüzden eğitim ücretsizdir. Alt sınıflarda eğitim aşağı yukarı haftada 20 saattir ve üst sınıflarda ders saatleri fazlalaşır.

Finlandiya’da temel eğitim öğretmenlerinin hepsi yüksek lisans yapmıştır. Temel eğitimde 1-6. sınıfların sınıf öğretmenlerinin uzmanlık alanı pedagoji, 7-9. sınıfların öğretmenlerinin uzmanlık alanı öğrettikleri derslerdir.

Öğretmenlerin ulusal ve yerel öğretim programlarını temel alarak verdikleri eğitimi bağımsız olarak planlama serbestlikleri vardır. Son zamanlarda öğretim programında birçok ders genişliğindeki bütünlüklere, günlük hayatın olgularının araştırılmasına, bilgi teknolojisi ve iletişim teknolojisine odaklanılmıştır

Genelde ilk altı sene çocuğa aynı öğretmen öğretmenlik yapar. Böylelikle öğretmen öğrencilerini iyi tanıdığı için öğrencilerine uygun bir öğretim geliştirebilir. Önemli hedeflerden biri öğrencilerin bağımsız olarak düşünmeyi öğrenmeleri ve öğrenmelerinden kendilerinin sorumlu olmasıdır.

Öğrencilerin derslerde ilerlemesini öğretmen değerlendirir. Temel eğitimde bütün notları öğretmen verir. Ülke genelinde düzenlenen bir sınav yoktur. Bunun yerine öğrenim sonuçları örnek bazlı değerlendirmelerle takip edilir. Bu değerlendirme genelde dokuzuncu sınıfta düzenlenir.

Çocuk ya da genç Finlandiya’ya daha yeni taşınmışsa temel eğitime hazırlık eğitimine katılabilir. Hazırlık eğitimi genelde bir sene sürer. Bundan sonra öğrencinin hâlâ dil konusunda desteğe ihtiyacı varsa Fince ya da İsveççeyi ikinci dil yani S2-dili olarak okumaya devam edebilir.

Kendi ülkelerinden temel eğitim bitirme belgesi olmayan yetişkin göçmenler temel eğitimi yetişkin liselerinde tamamlayabilirler.

Temel eğitim hakkında daha fazla bilgi için InfoFinland'ın Temel eğitim sayfasını okuyun.

İkinci derece eğitim

Temel eğitimden sonra gelen yaygın eğitim alternatifleri lise ve meslek eğitimidir. Bunlar ikinci derece eğitimlerdir.

Eğer genç, 2021 yılı baharında veya sonrasında ilköğretimin 9. sınıfındaysa, ortaöğretime başvurmalıdır.

Lise

Lise, genel kültür veren bir eğitimdir ve eğitim sonunda bir meslek edinilmez. Lisede temel eğitim derslerinin aynıları okunur ama eğitim daha zor ve serbesttir. Lisenin sonunda öğrenciler genelde olgunluk sınavına girerler. Öğrenciye bağlı olarak lise 2-4 sene sürer. Liseden sonra üniversiteye ya da lise temelli meslek eğitimine girmeye çalışılabilir.

Çoğu lisenin öğretim dili Fince ya da İsveççedir. Büyük şehirlerde öğretim dili başka, örneğin İngilizce ya da Fransızca olan liseler de vardır.

Yetişkinler lise derslerini yetişkinler lisesinde tamamlayabilir. Yetişkinler lisesinde tek tek kurslar ya da bütün lise ders programı ve diploması tamamlanabilir. Öğretim, yakın eğitim, uzaktan eğitim, internet üzerinden eğitim ve bağımsız eğitim şeklinde olabilir.

Lise eğitimi hakkındaki bilgileri InfoFinland'ın Lise sayfasından okuyun.

Liseye hazırlayıcı eğitim

Lisede iyi dil bilmek gerekir. Öğrencinin ana dili Fince ya da İsveççe dışında bir dilse ve dili daha lise eğitimi için yeterli değilse öğrencinin liseye hazırlayıcı eğitime (LUVA) başvurması mümkündür. Daha fazla bilgi için InfoFinland'ın Lise sayfasını okuyun.

Meslek eğitimi

Meslek eğitimi, liseye kıyasla daha uygulama odaklıdır. Meslek eğitiminin temel programı yaklaşık üç senede tamamlanabilir. Bundan sonra eğitime devam edilip meslek diploması ya da özel meslek diploması alınabilir. Eğitim programının önemli bir bölümü işyerinde öğrenimdir. Meslek eğitiminden sonra yüksekokul eğitimine kadar devam edilebilir.

Eğitim programının içerdiği beceriler önceden öğrenilmişse beceri gösterme sınavına katılarak da meslek diploması ya da özel meslek diploması alınabilir

Meslek diploması işte öğrenim sözleşmesi ile de alınabilir Bu durumda öğrenci kendi alanında bir iş yerinde çalışır, en az staj maaşı tutarında maaş alır ve aynı zamanda derslerini tamamlar.

Daha fazla bilgiyi InfoFinland'ın Meslek eğitimi sayfasından okuyun.

Mesleki eğitime hazırlayıcı eğitim

Dil ve öğrenim becerileri, meslek eğitimi için yeterli değilse meslek eğitiminden önce mesleki eğitime hazırlayıcı eğitime (VALMA) başvurulabilir. Daha fazla bilgiyi InfoFinland'ın Meslek eğitimi sayfasından okuyun.

Yüksek eğitim

İkinci derece eğitimden sonra yüksek eğitime devam edilebilir. Finlandiya’da yüksek eğitim meslek yüksekokulları ve üniversiteler tarafından sunulur.

Yüksekokulda eğitim öğrenci için ücretsiz de olabilir ücretli de. Bir AB ya da AEA ülkesi vatandaşı veya bu ülkelerden birinin bir vatandaşının aile bireyi olunmadığı takdirde ve İngilizce lisans ya da yüksek lisans yüksekokul eğitim programı tamamlanacaksa dönem harcı ödenmelidir.

Daha fazla bilgi için InfoFinland'ın Finlandiya’da yabancı bir öğrenci sayfasını okuyun.

Meslek yüksekokulları

Meslek yüksekokulunda eğitim üniversite eğitimine nazaran daha uygulama odaklıdır. Eğitime işte öğrenme de dahildir Meslek yüksekokulu diploması 3,5-4,5 sene içinde tamamlanabilir. Bundan sonra eğitime devam edilmek ve lisans üstü meslek yüksekokulu programı tamamlanmak isteniyorsa önce eğitim programı ile aynı alandan üç sene boyunca iş deneyimi edinmek gerekir. Daha fazla bilgi için InfoFinland'ın Meslek yüksekokulları sayfasını okuyun.

Üniversiteler

Üniversitelerde eğitim bilimsel araştırmalara dayanır. Üniversite lisans diploması yaklaşık üç senede ve yüksek lisans diploması yaklaşık iki senede alınabilir. Üniversiteler bazı eğitim programlarında İngilizce öğretim verebilir. Yine de eğitim programlarının öğretim dili Fince ya da İsveççedir.

Master programı tamamladıktan sonra eğitime devam hakkı için başvurup doktora öncesi eğitimi ya da doktora eğitim programı tamamlanabilir

Daha fazla bilgi için InfoFinland'ın Üniversiteler sayfasını okuyun.

Eğitim için başvuruda bulunma

InfoFinland'ın Eğitim için başvuruda bulunma sayfasında Finlandiya’da ikinci derece eğitim ve yüksek eğitim için nasıl başvurulabileceği hakkında bilgiler vardır. Finlandiya’da okumayı planlıyorsanız InfoFinland'ın Finlandiya’da yabancı bir öğrenci sayfalarını da okuyun.

Diğer eğitim olanakları

Finlandiya’da diploma verilmeyen, her yaştan kişiye eğitim sunan birçok eğitim kurumu vardır. Eğitim programlarının büyük çoğunluğu yetişkinler içindir. Bu tür eğitim kurumları, yetişkin eğitim merkezleri, halk okulları, yaz üniversiteleri, öğrenim merkezleri ve beden eğitimi merkezleridir.

Eğitim genel kültür verme amaçlıdır. Örneğin çeşitli dilleri, sanat dalları, elişi ve iletişim okuyabilirsiniz. Genelde eğitim öğrenciler için, az da olsa ücretlidir.

Bazı durumlarda bu eğitim kurumlarında öğrenim ücretsiz olabilir. Örneğin okuma yazma eğitimi ve başka bir dil eğitimi uyum sağlama planınızda onayladıysa, eğitimden ücret alınmaz.

Dil eğitimi

Fince veya İsveççe öğrenmek istiyorsanız konu hakkında daha çok bilgiyi InfoFinland'ın Fince ve İsveççe sayfasından okuyun.