Aviopuolisoiden oikeudet ja velvollisuudet
theme icon

Evli çiftlerin hak ve sorumlulukları

Nikâhlı eşler aralarında eşittirler. Evlilikte bunların birbirlerine olan güvenlerini göstermeleri ve ailenin yararı doğrultusunda hareket etmeleri gerekir.

Her iki eşin de işe gitme veya toplumsal ve aile dışındaki diğer faaliyetlere katılıp katılmama konusunda kendi başlarına karar verme hakkı vardır.

Ebeveynlerin çocuklarına karşı olan yükümlülükleri konusunda InfoFinland sitesindeki Finlandiya’da çocuk yetiştirme sayfasını okuyunuz.

Eşlerin geçindirme yükümlülükleri

Her iki eşin de olanakları ölçüsünde ailenin ortak parasal durumuna katkıda bulunması ve eşlerinin geçimini sağlaması gerekir. Eğer işlerden biri çalışmıyorsa, durumu daha iyi olan eşin örneğin yiyecek ve giyecek giderlerini karşılaması gerekir.

Evlilikte çocukların durumu

Evli bir kadın çocuk sahibi olursa, kadının kocası otomatik olarak çocuğun babası olarak nüfusa bilgi sistemine kaydedilir. Her iki ebeveyn de çocuğun velileri olarak işlem görür.

Evli eşler beraber evlatlık edinebilirler. Evlatlık konusu, Evlatlık Yasası’nda düzenlenmiştir. Evlat edinme konusunda ilginiz olduğunda oturduğunuz il veya ilçe sosyal faaliyetler bölümünden daha fazla bilgi isteyiniz.

Mal varlığı

Evlenirken bir eşte bulunan veya evlilik sırasında edinilerek bir eşte bulunan mal varlığı bu eşin kendisine aittir. Eşler ortak olarak da mal varlığı edinebilirler. Eşlerin aralarında birbirlerinin mal varlığına karşı evlilikten doğan müşterek hakları bulunmaktadır. Eğer evlilik boşanma ile sonuçlanırsa her iki eşin toplamdaki tüm mal varlığı eşler arasında eşit olarak paylaştırılır. Evlilik eşlerden birinin ölmesi ile son bulacak olursa, eşlerin toplamdaki mal varlıkları ölen tarafın mirasçıları ve hayatta olan eş arasında paylaştırılır. Evlilikten doğan mal varlığı hakkı vasiyet ile iptal edilemez. Eşler aralarında mal rejimi sözleşmesi yapmışlarsa boşanma ve diğer eşin ölümü durumlarında, varlıklar bu anlaşmada belirtilen şartlarda bölüştürülür.

InfoFinland'in Finlandiya’da evlenmeden önce yapılması gerekenler listesi sayfasından, evlilik süresince mülkiyet ve evlilik sözleşmesine dair detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Borçlar

Her iki eş de evlenmeden önce veya evlilik esnasında aldıkları borçlardan kendileri tek başlarına sorumludurlar. Eğer eşlerden biri örneğin yiyecek almak gibi ailenin geçimini sağlamak için borç almışsa, o zaman her iki ebeveyn de bu borçtan sorumludurlar. Eşler istedikleri takdirde beraber borç alabilirler ve durumda borcun geri ödenmesinden de beraber sorumlu olurlar.

Müşterek konut

Bir eş, diğer eşin izni olmadan ailenin müşterek konutunu veya bu konuta ait örneğin mobilyalar gibi eşyaları satamaz.

Evlilikte sorunlar?

Müşterek çift hayatında sorunlarınız varsa, bu konularda yardım için örnek olarak oturduğunuz il veya ilçedeki aile danışmanlıklarına ya da sağlık merkezlerine başvurabilirsiniz. Daha fazla bilgi için InfoFinland sitesindeki Evlilik ve müşterek çift hayatındaki sorunlar sayfasını okuyunuz.

InfoFinland sitesindeki Şiddet bölümünde, eşiniz size karşı şiddet kullanıyor ya da bununla tehdit ediyorsa ne yapabileceğinize dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

Birçok kuruluş ve cemaat boşanmış bireylere destek grupları faaliyetleri düzenlemektedir. Daha fazla bilgiyi örneğin Nüfus Birliği ve Kilise Ailevi Konular Danışma Merkezi’nin internet sitesinde bulabilirsiniz.

Bazen evlilikler boşanmayla son bulmaktadır. Bu konu hakkında InfoFinland sitesindeki Boşanma sayfasını okuyunuz.

linkkiSuomen evankelis-luterilainen kirkko:
Kilise aile danışmanlığına ilişkin bilgilerFince | İsveççe | İngilizce

linkkiVäestöliitto:
Boşananlara yönelik desteklerFince

Aile bireyinin ölümü

Bir aile bireyi öldüğünde ne yapmak ve nereden yardım almak gerekir? Bu konuda InfoFinland sitesindeki Ölüm sayfasını okuyunuz.