Gå till innehållet

Översättningar

Översättningen av texterna på InfoFinlands huvudsidor och på lokalsidorna för kommunerna i Helsingforsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) görs av översättningsbyrån Lingoneer. Alla språkversioner på innehållsidorna är identiska, vilket gör det möjligt att direkt gå från ett ämne till motsvarande sida i de olika språkversionerna. Medlemskommunerna har själv hand om översättningen av de övriga kommunsidorna.

Översättningsanvisning:

InfoFinlands redaktion har upprättat en översättningsanvisning, som till sin del underlättar en smidig hantering av översättningsprocessen för webbtjänsten. Översättningsanvisningen gås igenom årligen eller vid behov enligt överenskommelse mellan InfoFinlands redaktion och Lingoneer. Översättningsanvisningen är på finska.