İçeriğe geç
Suomen hallinto

Finlandiya’da yönetim

Yayınlandı13.07.2022

Devlet yönetimi

Finlandiya’nın yönetim biçimi cumhuriyettir. Finlandiya’nın en üst devlet organları, parlamento, cumhurbaşkanı ve devlet konseyi yani hükümettir.

Parlamento

Parlamento (eduskunta) Finlandiya yasalarını çıkartır ve devletin ekonomik değerlendirmesi yani bütçe konusunda karar verir. Parlamento, hükümetin faaliyetlerini de denetler. Parlamentoda 200 milletvekili vardır. Milletvekilleri her dört senede bir yapılan seçimlerle seçilirler.

InfoFinland'ın Finlandiya’da seçimler ve oy kullanma sayfasında, milletvekili seçimlerinde, kimlerin oy verebileceği hakkında bilgi vardır.

Cumhurbaşkanı

Finlandiya Devleti’nin başkanı cumhurbaşkanıdır (tasavallan presidentti). Cumhurbaşkanı seçimlerle seçilir. Cumhurbaşkanın görev süresi altı yıldır. Aynı kişi en çok peş peşe iki dönem, yani 12 sene görev yapabilir.

Cumhurbaşkanı

 • yasaları onaylar,
 • yüksek devlet memurlarını atar,
 • hükümet ile beraber dış politikayı yönetir ve
 • Finlandiya ordusunun başkumandanıdır.

InfoFinland'ın Finlandiya’da seçimler ve oy kullanma sayfasında, kimlerin oy verebileceği hakkında bilgi vardır.

Hükümet

Hükümet (hallitus), başbakan ve bakanlardan oluşur. Parlamento, başbakanı seçer ve cumhurbaşkanı başbakanı görevine atar. Diğer bakanları, başbakanın önerileri doğrultusunda cumhurbaşkanı atar.

Hükümet, parlamentonun verdiği kararları hazırlar ve uygular. Hükümetin parlamentoya karşı sorumlulukları vardır, yani bakanların parlamentonun güvenine sahip olması gerekir. Bakanlıklar hükümetin verdiği kararları yerine getirirler. Bakanlar, bakanlıkların resmi görevlilerini yönetirler. Bakanlıkların altında birçok resmi kurum ve daire iş görür. Örneğin, Göçmenler Dairesi, İçişleri Bakanlığının altında çalışan bir dairedir.

Devletin yerel yönetimleri

Devletin yerel yönetimleri, devlet işlerini belli bir bölgede yerine getiren yetkililer anlamına gelir. Devletin yerel yönetimleri, aşağıdaki resmi yetkililerden oluşur:

 • Polis teşkilatı
 • Savcı
 • İcra Daireleri
 • Nüfus Daireleri
 • Çalışma ve Geçim kaynakları ofisleri
 • Vergi Daireleri
 • Gümrük
 • Hukuki yardım büroları

Yetkililer ve görevleri hakkında daha çok bilgiyi InfoFinland'ın Önemli yetkililer sayfasından bulabilirsiniz.

Bölge yönetimi

Bölge yönetimini, bölge yönetim daireleri (aluehallintovirasto) ve ELY merkezleri, yani Geçim Kaynakları, Ulaşım ve Çevre Merkezleridir (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus).

Finlandiya’da altı bölge yönetim dairesi vardır. Bölge yönetim daireleri, Finlandiya yasalarının uygulanması ve denetlenmesi ile ilgilenirler. Bölge yönetim daireleri aşağıdaki konulardan sorumludurlar.

 • Temel hizmetler, adli güvenlik ve izinler
 • Can kurtarma ve güvenlik
 • Polis
 • İş koruması
 • Çevre izinleri

Finlandiya’da 15 ELY merkezi vardır. Merkezlerin görevleri aşağıda listelenmiştir.

 • Girişimcilere danışmanlık
 • Çevre koruma
 • Trafik güvenliğine katkıda bulunmak
 • Göçmenlerin uyum sağlamasında katkıda bulunmak

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Valtiovarainministeriö

Devletin yerel yönetimi

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Valtiovarainministeriö

Bölgesel idare

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Aluehallintovirasto

Bölge idare kurumları

Belediyeler

Finlandiya belediyelere bölünmüştür. Belediyeler özerktir, yani kendilerini ilgilendiren konular hakkında kendileri karar verirler. Belediyelerin vergilendirme hakkı vardır, yani sakinlerinden belediye vergisi toplama hakları vardır. Belediyelerin sakinlerine değişik hizmetler sunma yükümlülüğü vardır. Bu hizmetler, örneğin sağlık, çocuğun gündüz bakımı ve eğitimdir. Belediyeler, bunların dışında başka hizmetler de sunabilirler. Bu konuda daha çok bilgiyi InfoFinland'ın İkamet yeri Finlandiya’da sayfasından bulabilirsiniz.

Belediyenin işleriyle ilgili kararları belediye yönetim kurulu verir. Belediye yönetim kurulunun üyeleri, dört senede bir gerçekleştirilen belediye seçimlerinde seçilir. Görevleri kurulun kararlarını düzenlemek ve uygulamak olan belediye yönetim kurulu üyelerini kurulun kendisi seçer.

InfoFinland'ın Finlandiya’da seçimler ve oy kullanma sayfasında kimlerin belediye seçimlerinde oy verebileceği hakkında bilgi vardır.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Suomi.fi

Belediyeler