Oleskelulupa lapselle tai vanhemmalle

Çocuk veya ebeveyn için oturma izni

Finlandiya vatandaşının çocuğu

Çocuğun ebeveyni bir Finlandiya vatandaşıysa ya da bir Finlandiya vatandaşıyla evli olup, Finlandiya’da yaşıyorsa, çocuk aile bağı gerekçesiyle oturma izni alabilir. Oturma iznine başvurulan tarihte çocuğun 18 yaşından küçük ve bekâr olması gerekmektedir.

Çocuğun oturma izni alabilmesi için, Finlandiya’da yaşayan ebeveynin çocuğun velisi konumunda bulunması gerekir. Çocuğun velâyetinin ortak olarak her iki ebeveynde bulunması durumunda, diğer velinin çocuğun Finlandiya’ya göç etmesine rıza göstermesi zorunludur. Bir yetkilinin, örneğin kamu noterinin söz konusu anlaşmayı onaylamış olması gerekir.

Ebeveynle çocuk arasındaki aile bağının, örneğin, her iki ebeveynin de adınının yazılı olduğu doğum belgesiyle kanıtlanması gerekmektedir.

Başvuruyu, rüştünü ispat etmemiş çocuğun adına çocuğun velisi yapar. Oturma izni başvurusu yapılırken çocuğun da hazır bulunması gerekir.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Finlandiya vatandaşının çocuğuFince | İsveççe | İngilizce

Yabancı uyruklunun çocuğu

Çocuğun ebeveyninin Finlandiya’da oturma izni varsa ve ebeveyn Finlandiya’da yaşıyorsa, çocuk aile bağı gerekçesiyle oturma izni alabilir. Oturma iznine başvurulan tarihte çocuğun 18 yaşından küçük ve bekâr olması gerekmektedir.

Çocuk Finlandiya’da doğarsa, bu durumda da Finlandiya’da oturma iznine ihtiyacı olacaktır. Oturma izni için gerekli başvurunun çocuğun doğumunu izleyen üç ay içinde yapılması zorunludur.

Çocuğun oturma izni alabilmesi için, Finlandiya’da yaşayan ebeveynin çocuğun velisi konumunda bulunması gerekir. Çocuğun velâyetinin ortak olarak her iki ebeveynde bulunması durumunda, diğer velinin çocuğun Finlandiya’ya göç etmesine rıza göstermesi zorunludur. Bir yetkilinin, örneğin kamu noterinin söz konusu anlaşmayı onaylamış olması gerekir.

Ebeveynle çocuk arasındaki aile bağının, örneğin, her iki ebeveynin de adınının yazılı olduğu doğum belgesiyle kanıtlanması gerekmektedir.

Geçim

Çocuğun oturma izni alabilmesi için, çocuğun Finlandiya’daki geçiminin, örneğin, ebeveynin çalışarak elde ettiği kazanç geliriyle güvence altına alınmış olması gerekir.

Çocuk, ebeveyn Finlandiya’ya gelmeden önce doğduysa ve ebeveynin Finlandiya’da mülteci statüsü varsa yeterli gelir şartı ebeveyn için geçerli değildir. Eğer ebeveyn mülteci statüsünü 1.7.2016 tarihinde ya da sonradan alacak olursa ebeveynin mülteci statüsü aldığı tarihten üç ay içerisinde çocuk için oturma iznine başvurmanız gerekir. Oturma iznine daha sonra da başvurabilirsiniz ama bu durumda yeterli gelir şartı geçerli olacaktır.

Çocuğun ebeveyni oturma iznini uluslararası sığınma gerekçesiyle ile almış ama mülteci statüsü yoksa bu durumda çocuğun oturma izni alabilmesi için yeterli gelir şartı ebeveyn için geçerlidir.

Başvuruyu, rüştünü ispat etmemiş çocuğun adına çocuğun velisi yapar. Oturma izni başvurusu yapılırken çocuğun da hazır bulunması gerekir.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Yabancı bir ülke vatandaşının çocuğuFince | İsveççe | İngilizce

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Geçim şartıFince | İsveççe | İngilizce

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Uluslararası koruma altında olan kişinin çocuğuFince | İsveççe | İngilizce

Ebeveyn ya da başka bir veli

Çocuğunuz Finlandiya’da yaşamaktaysa, aile bağı gerekçesiyle oturma izni alabilirsiniz. Çocuk Finlandiya vatandaşı değilse, Finlandiya’da oturma izninin bulunması gerekir. Oturma iznine başvurulan tarihte çocuğun 18 yaşından küçük ve bekâr olması gerekmektedir.

Aile bağı gerekçesiyle oturma izni alabilmeniz için, sizin çocuğu velisi konumunda bulunmanız gerekir. Çocuğun velisi genellikle annesi ve babasıdır. Yine de, veli başka bir kişi, örneğin, büyükanne ya da büyükbaba olabilir.

Ebeveynle çocuk arasındaki aile bağının, örneğin, ebeveynlerin adınının yazılı olduğu doğum belgesiyle kanıtlanması gerekmektedir Velinin anne ya da babanın dışında başka bir kişi olması durumunda, velâyetin, örneğin, mahkeme kararıyla, kanıtlanması gerekir.

Geçim

Oturma iznini alabilmeniz için, Finlandiya’daki yaşamanıza yetecek ölçüde gelire sahip olmanız gerekmektedir.

Eğer çocuğunuz Finlandiya vatandaşı ise yeterli gelir şartı sizin için geçerli değildir. Çocuk Finlandiya’ya gelmeden önce çocuğun velisi konumundaysanız ve çocuğun Finlandiya’da mülteci statüsü varsa bu durumda da yeterli gelir şartı geçerli değildir. Eğer çocuk mülteci statüsünü 1.7.2016 tarihinde almışsa ya da bu tarihten sonra alacak olursa çocuğun mülteci statüsü aldığı tarihten üç ay içerisinde oturma iznine başvurmanız gerekir. Oturma iznine daha sonra da başvurabilirsiniz ama bu durumda yeterli gelir şartı geçerli olacaktır.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Finlandiya vatandaşının velisiFince | İsveççe | İngilizce

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Yabancı bir ülke vatandaşının velisiFince | İsveççe | İngilizce

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Geçim şartıFince | İsveççe | İngilizce

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Uluslararası koruma altında olan kişinin velisiFince | İsveççe | İngilizce

Oturma izni başvurusu

Genelde ilk oturma izni başvurunuzu Finlandiya’ya gelmeden önce yapmanız gerekir. Oturma iznine kendi ülkenizde ya da yasal olarak yaşadığınız ülkede başvurun. Aile bireyiniz Finlandiya vatandaşı ve kendiniz vizeden muaf bir ülkenin vatandaşıysanız yani Finlandiya’ya gelmek için vizeniz olması gerekmiyorsa ilk oturma iznine Finlandiya’da da başvurabilirsiniz.

İzin başvurusunu internette Enter Finland hizmeti üzerinden yapabilirsiniz. Başvuruda bulunduktan sonra kimliğinizi kanıtlamak ve başvuru eklerinin asıllarını sunmak için en yakın Finlandiya temsilciliğine veya Göçmenlik Dairesinin hizmet noktasına gitmeniz gerekir. İnternette başvuru yaptıktan sonra üç ay içinde temsilciliğe ya da hizmet noktasına gitmeniz gerekir. Başvuru işlemlerinize ancak temsilciliğe veya hizmet noktasına gittiğiniz zaman başlanacaktır. Genelde temsilcilik ve hizmet noktası için önceden randevu almanız gerekir.

Enter Finland hesabınızı düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın. Başvurunuz için ek açıklamalara ihtiyaç duyulursa bu konudaki bildirim hesabınıza gelecektir.

Başvuruyu internette yapamıyorsanız ya da yapmasını bilmiyorsanız yazılı başvuru formunu ve eklerini Finlandiya temsilciliğine veya Finlandiya Göçmenlik Dairesi hizmet noktasına götürebilirsiniz. Göçmenlik Dairesinin internet sayfalarından başvuru formunun çıktısını alabilirsiniz.

Başvuruyu internette yapamıyorsanız ya da yapmasını bilmiyorsanız yazılı başvuru formunu ve eklerini en yakın Finlandiya temsilciliğine veya Finlandiya Göçmenlik Dairesi hizmet noktasına götürebilirsiniz. Göçmenlik Dairesinin internet sayfasından başvuru formunun çıktısını alabilirsiniz.

Oturma izni başvurusu ücretlidir. Ücret başvuru yapılırken ödenir.

linkkiEnterfinland.fi:
Elektronik başvuruFince | İsveççe | İngilizce

linkkiUlkoasiainministeriö:
Yurtdışındaki Finlandiya temsilcilikleriFince | İsveççe | İngilizce

linkkiMaahanmuuttovirasto:
E-RandevuFince | İsveççe | İngilizce

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Göçmenlik Dairesinin hizmet noktalarıFince | İsveççe | İngilizce

Finlandiya kimlik numarası

Finlandiya’da oturma izni alacak olursanız otomatik olarak nüfus bilgi sistemine kaydedilirsiniz. Aynı zamanda size Finlandiya kimlik numarası da verilir.

Finlandiya’ya taşındığınız da, en yakın Nüfus ve Dijital Veri Dairesinin hizmet yerinde ikamet eden olarak kayıt olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için InfoFinland sitesinin İkâmetçi olarak kaydolma sayfasını okuyun.