Pakolainen

Mülteci

Mülteci kimdir?

Mülteci, mülteci statüsü almış kişidir. Mülteci statüsü, Finlandiya’da sığınma hakkı verilenlere ve Finlandiya’ya mülteci kotasından alınan kişilere verilir.

Kontenjan mültecileri

Kontenjan mültecisi (kiintiöpakolainen) olarak başvuru Finlandiya yetkilileri yoluyla yapılamaz. Diğer bir kişiyi, örneğin akraba ya da dostu kontenjan mültecisi olarak önermek de mümkün değildir.

Finlandiya, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR tarafından mülteci olarak görülen şahısları kontenjan mültecileri olarak kabul etmektedir. Kontenjan mültecileri UNHCR tarafından Finlandiya’ya teklif edilen şahıslar arasından seçilmektedir.

Finlandiya yetkilileri UNHCR tarafından teklif edilen mültecilerle mülâkat yaparlar ve mülâkata dayanarak Finlandiya’ya kabul edilecek şahısları seçerler. Mülâkatlar genellikle mültecilerin ikamet ettikleri ülkelerdeki mülteci kamplarında veya UNHCR’nin kendi birimlerinde yapılmaktadır.

Kontenjan mültecilerinin seçimine örneğin aşağıdaki konular etki etmektedir:

  • mültecinin uluslararası korunmaya ihtiyacı bulunması
  • insan haklarının mültecinin bulunduğu ülkede korunmaması
  • mültecinin Finlandiya’nın güvenliğine tehdit oluşturmaması
  • mültecide Finlandiya’ya uyum sağlama önkoşullarının bulunması.

Mültecilerin bir bölümü UNHCR’nin belgelerine dayanarak mülâkatsız seçilmektedir. Genellikle acil durumlarda yani mültecilerin, örneğin siyasi nedenlerle veya sağlık nedenleriyle acil olarak iltica etmeleri gerektiği zamanlarda böyle bir yönteme başvurulmaktadır.

Finlandiya parlamentosu ülkeye ne kadar mülteci alınacağına karar verir. 2001 yılından itibaren Finlandiya’nın mülteci kontenjanı yılda 750 kişidir. Kontenjan mültecilerinin hangi ülkelerden alınacağına İçişleri Bakanlığı karar verir.

İltica başvurusunda bulunanlara mülteci statüsünün tanınması

Mülteci statüsü korunma ihtiyacı gerekçesiyle Finlandiya’da oturma izni için başvuruda bulunulduğunda da elde edilebilir. İltica başvuru sahibinde, geçerli sebeplerden dolayı kendi ülkesinde ırkı, dini, uyruğu, belirli bir toplumsal gruba bağlı olması veya siyasi görüşleri nedeniyle zulme maruz kalma korkusu varsa ve bu sebepten dolayı kendi ülkesine geri dönemiyorsa mülteci statüsü verilebilir.

Mülteci statüsünü elde edemeyen ilticacılar, bazı başka nedenlerle Finlandiya’da oturma izni alabilirler.

Daha fazla bilgi için InfoFinland internet sitesindeki şu bölümü okuyunuz: Finlandiya’ya iltica etmek.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Kontenjan mültecilerinin seçimi konusunda bilgilerFince | İsveççe | İngilizce

Aile birleştirme

Mültecinin aile fertleri de, Finlandiya’da oturma izni alabilirler. Yasalar, kimlerin aile ferdi olduğunu belirler. Yalnızca yasalarca belirlenen aile fertleri, aile bağları gerekçesiyle oturma izni alabilirler.

Finlandiya’da aile ferdi olarak kabul edilenler

  • Koca ya da karı
  • Kayıt edilmiş ilişkide bulunan eş
  • Nikâhsız eş
  • 18 yaşından küçük bekâr çocuk
  • 18 yaşından küçük çocuğun velisi

Bazı durumlarda mültecinin aile fertlerinin oturma izni alabilmeleri için mültecinin aile fertlerini Finlandiya’da yaşatabilmesi için yeterli geliri olması şartı koşulmaktadır. Aile birleştirme hakkında daha fazla bilgiyi InfoFinland'ın Finlandiya’daki aile bireyinin yanına yerleşme sayfasından bulabilirsiniz.

Aile Birleştirme yardımı

Finlandiya’ya kota dâhilinde mülteci (kiintiöpakolainen) olarak geldiyseniz; Göçmenler Dairesi, aile fertlerinizin ülkeye geliş masraflarını karşılayabilir. Ancak, masrafların karşılanması, Finlandiya’da aldığınız ilk oturma izni tarihinden önce var olan aile bağlarınız için geçerlidir. Diğer yakın akrabalarınızın yolculuk masrafları karşılanmaz.

Kota dâhilinde mülteciler dışındaki mültecilerin aile fertlerinin yolculuk masrafları karşılanmaz.

Finlandiya Kızıl Haç Derneği Kota Dâhilinde Mültecilerin Yolculuk Düzenlemelerinde Yardımcı olur

Aile fertlerinin Finlandiya’ya geliş yolculukları, Finlandiya Kızıl Haç Derneği ve Uluslararası Göç Örgütü tarafından düzenlenirse, Göçmenler Dairesi yolculuk masraflarını karşılar.

Kota dâhilinde mültecilerin aile fertleri oturma izni aldıklarında, Finlandiya Kızıl Haç Derneği, aile fertlerinin yolculuklarını düzenleme yardımında bulunur. Ayrıca Finlandiya Kızıl Haç Derneği, aile birleştirme kuralları ve aile birleştirme başvurusu için aile bireylerinin ne yapmaları gerektiği hakkında da rehberlik eder.

Göçmenler Dairesi, aile bağları başvurunuza olumlu karar vermişse ve devletin aile fertlerinizin yolculuğunu karşılayabileceği görüşündeyse, Göçmenler Dairesi kararın kopyasını Kızıl Haç Derneği’ne gönderir. Finlandiya’ya kota dâhilinde mülteci olarak geldiyseniz ve Finlandiya Devleti’nin aile üyelerinizin yolculuğunu karşılamasını istiyorsanız, yolculuğun düzenlemelerine başlayacak olan Kızıl Haç Derneği’nin hazırda olan birimi ile iletişime geçiniz. Finlandiya Kızıl Haç Derneği aile bireylerinin uçak ve başka yolculukları için para yardımında bulunamaz.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Aile bağları nedeniyle oturma izni başvurusuFince | İsveççe | İngilizce

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Mültecinin aile ferdiFince | İsveççe | İngilizce

Kayıp bir yakını arama

Eğer kayıp bir yakınınızla irtibat kurmak istiyorsanız, Finlandiya Kızıl Haç Kayıp Arama Bürosu’ndan yardım isteyebilirsiniz. Kızıl Haç değişik doğal afet ve toplumsal kriz dolayısıyla birbirlerinden ayrılmış ailelere yardım eder. Kızıl Haç kaybolmuş yakınları arar ve kriz bölgelerine bilgi iletir.

linkkiSuomen Punainen Risti:
Kaybolmuş yakınları aramaFince | İsveççe | İngilizce | Fransızca | Somali Dili

linkkiSuomen Punainen Risti:
Kaybolmuş yakınları aramaFince | İsveççe | İngilizce | Rusça | Somali Dili | İspanyolca | Farsça | Arapça | Portekizce

Sağlık

Finlandiya’ya kota dâhilinde mülteci olarak gelmişseniz, Finlandiya’da ikamet yeriniz vardır ve kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Mültecilere destek

Mülteciler ve iltica başvurusunda bulunanlar, örneğin Mülteci Danışmanlığı Derneği’nden veya kamusal hukuki yardım bürolarından (oikeusaputoimisto) hukuki sorunlar için yardım ve danışmanlık hizmetleri alabilirler. Mülteci Danışmanlığı iltica sürecinin başlangıcında ilticacılara kamusal hukuki yardımda bulunmaktadır. Ayrıca Mülteci Danışmanlığı diğer yabancılara da genel hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Kamusal hukuki yardım büroları, Finlandiya’da yaşayan kişilere hukuki işlemlerinin yürütülmesi için uzman yardımı sunmaktadır. Hukuki işlemlerin yürütülmesi için bir vekil tamamen veya kısmen devletin kaynaklarıyla temin edilebilir.

Finlandiya Mültecilere Yardım Derneği (Suomen Pakolaisapu ry) mültecilerin temel haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir kuruluştur. Bu kuruluş Finlandiya’da bilgilendirme, eğitim ve sosyal hizmetler konusunda çalışmalar yapmaktadır. Mültecilere Yardım Derneği; mültecilere ve göçmenlere, örneğin uyum, yaşama ve kendi kuruluşlarının kurulması konularında yardım etmektedir.

linkkiSuomen pakolaisapu ry:
Mültecilere yardımFince | İsveççe | İngilizce

linkkiPakolaisneuvonta ry:
Mültecilerin kamu hukuk yardımıFince | İngilizce