Finlandiya'da yaşam

Potilaan oikeudet
theme icon

Hasta hakları

Sağlık hizmetlerinden yararlananların hakları yasalarla güvence altına alınmıştır. Hasta hakları kamusal ve özel ve örneğin huzur evleri ile engelliler için sağlık hizmetlerini kapsar.

Eğer Finlandiya’da ikamet yeriniz (kotikunta) varsa kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkınız vardır. Daha fazla bilgiyi InfoFinland sitesinin Finlandiya’da ikamet yeri sayfasından edinebilirsiniz.

Tedavi garantisi (hoitotakuu)

Eğer örneğin bir kaza geçirmeniz nedeniyle acil yardıma ihtiyacınız varsa en yakın sağlık merkezinin veya hastanenin acil servisinden derhal yardım görme hakkınız vardır. Eğer Finlandiya’da ikamet yeriniz yoksa veya Finlandiya’da kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanmanız için bir gerekçe yoksa size verilen bu hizmetlerin ücretini gerçek giderler üzerinden ödemeniz gerekir.

Eğer Finlandiya’da ikamet yeriniz varsa kendi belediyenizin hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. İş günlerinde mesai saatleri içinde sağlık merkezlerinin hasta telefonlarına cevap vermek veya hastaları kabul etmek için açık olmaları gerekir. Eğer durum gerektirirse irtibat kurmanızdan itibaren üç gün içinde sağlık istasyonuna gitme hakkınız vardır. Sağlık istasyonlarının acil olmayan tedavileri de en geç üç ay içinde başlatmaları gerekir.

Hastanelere doktor sevk kağıdıyla gidilebilir. Sevk kağıdının hastaneye gelmesinden sonra üç hafta içinde hastanenin tedavi ihtiyacını değerlendirmesi gerekir. Eğer hastanın hastane tedavisine ihtiyacı olduğu belirlenirse bu tedavi ihtiyacının değerlendirilmesinden sonra en geç altı ay içinde tedaviye başlanması gerekir.

Eğer kendi sağlık istasyonu veya hastanesi süresi içinde hastayı tedavi edemeyecekse hastaya başka bir yerde tedavi görme olanağı sunulması gerekir. Bu durumda hastaya ek ücret yüklenemez.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Tedavi garantisiFince | İsveççe

Diğer haklar

Hastaların

  • kaliteli bir tedaviye,
  • iyi muamele görmeye (hastaların insanlık değerlerine, inançlarına ve mahremiyetlerine saygı gösterilmelidir),
  • olanaklar ölçüsünde hastanın dil ve kültürlerinin dikkate alınmasına,
  • tedavi başlamadan önce her zaman mümkün olduğu kadarıyla rızalarının alınmasına,
  • kendi sağlık durumlarıyla, tedavinin içeriği, risk faktörleri ve tedavi seçenekleriyle ilgili bilgi almaya,
  • hasta bilgi kaydındaki kendi bilgilerini kontrol etmeye ve bunları düzeltmeye
  • eğer tedavi için sırasını bekleyecekse ne zaman tedaviye girebileceğini bilme,
  • tedaviyi reddetme,
  • eğer memnun kalmamışsa tedavi birimini ikaz etmeye,
  • gerektiğinde hasta temsilcisinden (potilasasiamies) yardım almaya hakları vardır.

Fikirlerini beyan edebilecek kadar gelişmişlerse hasta çocukların görüşleri de dikkate alınır. Bunun değerlendirmesini doktor veya bir başka profesyonel kişi yapar. Çocukların ebeveynleri veya velileri eğer reşit olamayan bir çocuğun ihtiyacı varsa göreceği tedaviyi reddedemezler.

Sağlık hizmetlerinde eşitlik

Finlandiya yasaları nezdinde insanlar yasalar önünde eşittir. Hiç kimse kabul edilebilir gerekçeler olmaksızın cinsiyet, yaş, etnik köken, dil, din, inanç, fikir, sağlık durumu, fiziksel engelli olma ya da başka kişiye ait sebeplerden dolayı ayrı konumda tutulamaz.

Finlandiya’da Eşitlik Yasası yürürlüktedir. Yasa, örnek olarak resmi ve özel sosyal yardım ve sağlık hizmetleri verilirken etnik kökene dayanan ayrımcılık gibi durumlarda uygulanmaktadır. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi ve Ayrımcılık Karşıtlığı ve Eşitlik Kurulu, insanların etnik kökenlerinden dolayı ayrıma maruz kalmamalarını gözetmektedir.

Her bir sağlık hizmetleri müşterisinin ayrımcılığa maruz kalmadan eşit bir muameleye hakkı vardır. Eğer kamu sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkınız bulunmuyorsa, özel sağlık hizmetlerinden faydalanmada eşit muamele görme hakkınız bulunmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde ayrımcılık ve kötü muamele

Eğer sağlık hizmetlerinde size yanlış bir şekilde davranıldığını düşünüyorsanız hasta temsilcisi (potilasasiamies) ile irtibata geçebilirsiniz. Örneğin, sağlık istasyonlarında, hastanelerde, özel tıp merkezlerinde, huzur evlerinde ve engellilerin bakım yerlerinde olmak üzere sağlık hizmetlerinin sunulduğu her yerde hasta temsilcisinin yardımından yararlanabilirsiniz. Hasta temsilcisinin hizmetleri ücretsizdir. Hasta temsilcisinin irtibat bilgilerini hizmet aldığınız birimden öğrenebilirsiniz.

Hasta temsilcisi uyuşmazlıkların aydınlatılmasında yardımcı olur ve eğer bir uyarıda bulunmak veya hatalı tedaviden dolayı tazminat almak için başvuruda bulunmak isterseniz size fikir verip yardım eder. Hasta temsilcisi hastaların haklarıyla ilgili bilgilendirmede de bulunur ve bu hakların gerçekleşmesine yardımcı olur.

Eğer kamusal veya özel sağlık hizmet birimlerinde etnik kökeniniz sebebiyle ayrımcılığa maruz kaldığınızı düşünüyorsanız ökene dayanan ayrımcılık gibi durumlarda uygulanmaktadır. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisiyle(yhdenvertaisuusvaltuutettu) de irtibata geçebilirsiniz.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Hasta danışmanıFince | İsveççe | İngilizce | Rusça

linkkiAyrımcılık Karşıtlığı Temsilcisi:
Ayrımcılık mağdurlarına yardımFince | İsveççe | İngilizce | Rusça | Estonya Dili | Fransızca | Somali Dili | İspanyolca | Türkçe | Çince | Farsça | Arapça | Kürtçe | Arnavutça | Almanca | Tay Dili | Vietnamca | Portekizce | Tagalog Dili | Polonya Dili

Tercüman hizmetleri

Sağlık hizmetleri birimlerinde Fince ve İsveççe hizmet alma hakkınız vardır. Bu dilleri bilmiyorsanız Finlandiya’da birçok değişik dilde tercüman hizmetlerinden yararlanma olanağı bulunmaktadır. Bazı durumlarda yetkililer tercüman çağırabilir ve ücretini ödeyebilirler. Bu her zaman için mümkün değildir. Bu konuda önceden yetkililerden bilgi alınız.

Tercüme işi telefonla da yapılabilir. Tercümanın yetişkin biri olması gerektiğinden reşit olmayan kendi çocuğunuza tercümanlık yaptıramazsınız.

Daha fazla bilgiyi InfoFinland sitesinin Tercümana gereksinim duyuyor musunuz? sayfasından edinebilirsiniz.

Hasta dernekleri

Finlandiya’da belirli bir hastalığı olan insanlara bilgi ve danışmanlık hizmeti veren birçok hasta derneği vardır. Hasta dernekleri aracılığıyla kendi gibi olanların desteği de bulunabilir.

linkkiSuomen potilasliitto:
Hasta derneklerinin iletişim bilgileriFince