Finlandiya'da yaşam

Syrjintä ja rasismi
theme icon

Ayrımcılık ve Irkçılık

Finlandiya yasalarına göre, her türlü kişisel özelliklerine ve cinsiyetine bakılmaksızın bütün insanlara eşit davranılması gerekmektedir. Ayrımcılık (syrjintä) bir suçtur.

Ayrımcılık nedir?

Ayrımcılıktan söz edilirken, kişinin aynı konumda olan bir başka kişiye göre daha kötü biçimde davranıldığında ortaya koyulan farklı değerdeki davranışa göndermede bulunulmaktadır. Uygulanan ayrımcılığın gerekçesi olarak, örneğin, farklı bir etnik köken, ulus ya da din gösterilebilir.

Ayrımcılık aznı zamanda, tehdit edici, düşmanca, aşağılayıcı ya da onur kırıcı bir ortamın yaratılmasıdır. Ayrılımcılık ayrıca, bir başka kişiyi ayrılımcılığa zorunlu kılmak ya da yöneltmektir.

Ayrımcılık, örneğin, etnik kökeniniz nedeniyle size hizmet edilmemesi ya da bir işe alınma görüşmesinde yapacağınız iş için gerekli olmamasına karşın sizden kusursuz Fince bilgisine sahip olmanızın talep edilmesidir.

İnsanlara farklı biçimde davranılması her zaman ayrımcılık yapıldığı anlamına gelmez. Ortada kabul edilebilir bir gerekçe varsa, insanlara farklı biçimlerde davranılabilir.

Eşitlik Yasası, ayrımcılığın ne olduğunu tanımlamaktadır.

Eşitlik Yasası, yaşa, kökene, uyruğa, dile, dine, inanca, görüşe, siyasi etkinliğe, sendika etkinliğine aile ilişkilerine, sağlık durumuna, özürlülüğe, cinsel yönelime ya da herhangi başka bir kişisel nedene dayanılarak ayrımcılık yapılmasını yasaklamaktadır. Hiç kimse yukarda sıralanan nedenlerden dolayı bir diğerinden daha kötü bir konuma düşemez.

Cinsler Arası Eşitlik Yasası, cinsiyete dayanılarak ayrımcılık yapılmasını yasaklamaktadır.

linkkiFinlex:
Eşitlik YasasıFince | İsveççe | İngilizce

linkkiIhmisoikeusliitto:
İnsan hakları hakkında bilgiFince | İsveççe | İngilizce

Irkçılık ve ırkçı suçlar

Irkçılık (rasismi), herhangi bir insan topluluğunun ya da bu topluluğaa üye bir kişinin, örneğin, etnik kökeni, deri rengi, uyruğu, kültürü, anadili ya da dili gerekçe gösterilerek diğerlerine göre daha kötü görülmesi anlamına gelmektedir. Irkçı suç, suçu işleyenin ırkçı bir nedenle işlemiş olduğu suçtur. Irkçı suç, örneğin, şiddet, hakaret, ayrımcılık, tehdit, taciz ve zarar verme olabilir. Irkçı bir suçun kurbanı olursanız, bu konuyu polise bildirin.

linkkiRikosuhripäivystys:
Suç mağdurlarına yardımFince | İsveççe | İngilizce

linkkiPoliisi:
Emniyet birimlerinin iletişim bilgileriFince | İsveççe | İngilizce

Nereden yardım alınabilir?

İşyerinde ayrımcılık

Çalıştığınız yerde ayrımcılıkla karşılaşırsanız, öncelikli olarak şefinizle iletişime geçin. Şefinizden herhangi bir yardım alamazsanız, iş güvenliği temsilcisine (työsuojeluvaltuutettu) ya da işçi temsilcisine (luottamusmies) başvurun. Sorun işyerinizde çözülmezse, bağlı bulunduğunuz bölgeninorun işyerinizde çözülmezse, bağlı bulunduğunuz bölgenin iş güvenliği idaresiyle (työsuojelupiiri) ya da kendi sendikanızla iletişim kurun.

linkkiTyösuojeluhallinto:
İş KorumaFince | İsveççe | İngilizce

Ayrımcılık Karşıtlığı Temsilcisi

İşyerinin dışında başka bir yerde ayrımcılıkla karşılaşırsanız ya da herhangi bir yerde ayrımcılık yapıldığı dikkatinizi çekmişse, ayrımcılık karşıtlığı temsilcisiyle (yhdenvertaisuusvaltuutettu) iletişime geçebilirsiniz. Ek olarak, bu konuyu polise götürme ve polis yoluyla da mahkemeye taşıma olanağınız bulunmaktadır. Konuya ilişkin olarak başka bir kişi adına ya da herhangi bir topluluğu temsilen de hareket edebilirsiniz.

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi, görevi eşitliği savunmak ve ayrımcılığa müdahale etmek olan bağımsız ve tarafsız bir resmi yetkilidir. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi, size yol gösterebilir, danışmanlık yapabilir ve tavsiyeler verebilir, ve de ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığınızı düşündüğünüz durumlarda anlaşma yolunun bulunmasında yardımcı olabilir. Temsilci, gerekli durumlarda ayrımcılık yaptığından kuşku duyulan kişiden olup bitenler hakkında açıklama yapmasını da talep edebilir. Temsilci ek olarak, ayrımcılıkla ilgili bir konuyu Ayrımcılık Karşıtlığı ve Eşitlik Kurulu’na ya da mahkemeye götürebilir ya da götürülmesinde yardımcı olabilir.

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin bürosuna şu yollarla ulaşabilirsiniz:

  • telefonla: 0295 666 817 pzt–cu, saat 10–12. Telefonla hizmet Fince, İsveççe ya da İngilizce olarak verilmektedir.
  • elektronik posta yoluyla: yvv(at)oikeus.fi
  • postayla: Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, PL 24, 00023 Valtioneuvosto

Görüşme için önceden zaman alınması gerekmektedir. Burpnun hizmetleri ücretsizdir. Fince, İsveççe ya da İngilizce bilmiyorsanız, başka bir dilde elektronik ileti ya da mektup yazabilirsiniz.

Ayrımcılıkla karşı karşıya kalmışsanız, aynı zamanda Ayrımcılık Karşıtlığı ve Eşitlik Kurulu’yla (yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta) da iletişime geçebilirsiniz. Kurul, ayrımcılıkla ilgili başvuruları ele almaktadır ve ayrımcılığı yasaklayabilir. Kurul ek olarak, ayrımcılık yasağının etkisini arttırmak amacıyla caydırıcı para cezası da kesebilir. Kurul aynı zamanda, taraflar arasında varılmış uzlaşma anlaşmalarını teyit de edebilmektedir. Kurul, iş ilişkilerine ilişkin ayrımcılık vakalarını ele almamaktadır.

linkkiAyrımcılık Karşıtlığı Temsilcisi:
Ayrımcılık mağdurlarına yardımFince | İsveççe | İngilizce | Rusça | Estonya Dili | Fransızca | Somali Dili | İspanyolca | Türkçe | Çince | Farsça | Arapça | Kürtçe | Arnavutça | Almanca | Tay Dili | Vietnamca | Portekizce | Tagalog Dili | Polonya Dili

linkkiYhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta:
Ayrımcılığa karşı yardımFince | İsveççe | İngilizce

Göçmen örgütleri

Ayrımcılıkla ya da ırkçılıkla karşılaşırsanız, göçmen örgütlerine de danışabilir ve bunlardan yardım alabilirsiniz. Örgütlerin iletişim bilgilerine InfoFinland'ın Dernekler başlıklı sayfasından ulaşabilirsiniz.