Finlandiya'da yaşam

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
theme icon

İşverenin hakları ve sorumlulukları

İşverenin hakları şunlardır:

  • İşçi çalıştırmak
  • İş yönetmek ve iş yönetimiyle ilgili öneri ve emir vermek
  • Yasalar çerçevesinde işçinin işine son vermek ve iş sözleşmesini iptal etmek

İşverenin sorumlulukları şunlardır:

  • Yasalara ve sözleşmelere uymak
  • İşçilerinin etnik kökenlerine, dinlerine, cinsiyetlerine, yaşlarına ya da politik görüşlerine bağlı kalmadan eşit olarak davranmak
  • İşçilerinin güvenliği ve iş sağlığı ile ilgilenmek
  • İşçiye çalışacağı işin en önemli şartları ile ilgili yazılı bir açıklama vermek
  • İyi bir iş ortamı, işçinin işinde başarılı olmasını ve mesleki gelişimini ilerletmek

İş sözleşmesi

İşveren, iş sözleşmesine uymakla yükümlüdür. Örneğin, işveren sözleşmede belirlenen maaşın altına bir maaş ödeyemez.

İş belgesi (bonservis)

İş ilişkisi sona erince, çalışanın işverenden yazılı iş belgesi edinme hakkı vardır. Bu konu hakkında daha çok bilgiyi InfoFinland'ın İş belgesi sayfasından okuyunuz.

Kaza sigortası

İşverenin işçilerine kaza sigortası (tapaturmavakuutus) yaptırma sorumluluğu vardır. Bu sigortayı işçi çalışmaya başladığı andan itibaren yaptırmak gerekmektedir. İş kazası olduğu zaman işçi tazminat alabilir. Bu tazminat, hastane masraflarını ve çalışılamadığı günleri karşılayan gün başına ödenen para olarak, kaza emeklilik olarak, kazada oluşan yara ya da sakatlığı karşılayan tazminat olarak, rehabilitasyon olarak ya da ölüm olaylarına aileye ödenen aile emekliliği olarak ödenmektedir. Bu yasal sigortalar hariç işveren işçilerine, diğer mecburi olmayan sigortalardan da yaptırabilir.

İşverenin işçilerine ne tür sigortalar yaptırdığını bilmekte fayda vardır.