Finlandiya'da yaşam

Liiketoimintasuunnitelma
theme icon

Ticari etkinlik plânı

Ticari etkinlik plânında, girişimci olarak iş yaşamına atılmak isteyen kişi ya da kişiler etkinlik gösterecekleri alandaki becerilerini, güçlü ve zayıf noktalarını, sunacakları ürün ya da hizmetin özelliklerini, hitap ettikleri müşteri kesimini ve girişimlerinden beklentilerini olduğu kadar, aynı alandaki rakiplerini ve rakiplerinin ürünlerini ve etkinlik biçimlerini de analiz ederler.

Ticari etkinlik plânının özünde, ticari yaşamda nasıl bir yol izleneceğinin, girişimin gerçekleştirileceği yer ve girişimin sürdürüleceği mekanın özelliklerinin, ne gibi üretim araçlarının ya da iş gücünün gerekli olacağı, ve ne tür reklâm araçları ve satış geliştirme tekniklerinin kullanılacağı konularının enine boyuna ele alındığı bir girişim etkinlik plânı yatmaktadır. Girişim etkinlik plânında, sigortanın olası ticari etkinlik risklerini karşılayıp karşılamayacağının açıklanması gerekmektedir.

Ayrıca, muhasebe tutumunun ayarlanması ve malî plânla, yapılan plânların gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetlenmesi konuları da ticari etkinlik plânında yer almalıdır.

Ticari etkinlik plânın hazırlanmasına ilişkin yardım

Ticari etkinlik plânın hazırlanmasına ilişkin ayrıntılı bilgilere girişimci danışma merkezlerinden ulaşılabilir. Bu merkezlerin internet sayfalarında aynı zamanda bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz girişimci kılavuzları Fince ve İngilizce olarak yer almakta ve farklı belge örnekleri ve örnek ticari etkinlik plânları da bulunmaktadır.