Työsuhteen ehdoista sopiminen
theme icon

İstihdam koşulları üzerinde uzlaşma

Finlandiya'da, çalışanların hakları İş Yasası'na ve toplu iş sözleşmelerine (työehtosopimus) göre belirlenir. Bunlar, örneğin asgari maaşları, çalışma saatlerini, tatilleri, hastalık izni süresindeki maaşları ve iş sözleşmesinin feshedilmesini belirlerler.

İşveren ve işçi sendikaları belli bir alanın çalışma koşullarını beraber belirlerler. Bu şekilde sektöre bir toplu iş sözleşmesi (TES) doğar. Kamu sektöründe (işveren belediye veya devlettir) memur toplu sözleşmesi (VES) ya da belediye memuru toplu iş sözleşmesi (KVTES) yapılır.

Memur toplu sözleşmesinde uzlaşılan haklar her zaman asgari haklardır. İş sözleşmelerinde bunların altına geçilemez. Örneğin maaş, toplu iş sözleşmesinde uzlaşılandan daha az olamaz. İşveren ve çalışan yine de iş sözleşmesinde, toplu iş sözleşmesinden daha iyi şartlar üzerinde anlaşabilirler.

Toplu iş sözleşmeleri belirli bir süre için, genelde bir veya iki seneliğine veya daha uzun bir süre için yapılır. Toplu iş sözleşmeleri ve memur toplu sözleşmeleri, sözleşmeyi yapan işçi ve işveren sendikalarını ve onların üyelerini bağlar. Toplu iş sözleşmeleri genel bağlayıcı da olabilir. Bu durumda, işveren sendikasına bağlı olmayan işverenlerin de işçilerine bu sözleşmeleri uygulamaları gerekir.

İş başvurularında ve iş sözleşmelerinde, ”palkkaus TES:in mukainen” (maaş toplu iş sözleşmesine göre) yazabilir. Kendi sektörünüzdeki maaşın Finlandiya'da ne kadar olduğunu öğrenmenizde yarar vardır. Toplu iş sözleşmesini bilmek önemlidir çünkü Finlandiya'da asgari ücret yasası yoktur ve asgari ücret her zaman toplu iş sözleşmesine göre belirlenir.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
İş MevzuatıFince | İsveççe | İngilizce

İş sözleşmesi

İşveren yeni işe başlayanlarla genellikle yazılı bir iş sözleşmesi yapar. İş sözleşmesinde görevler, maaş ve çalışmayla ilgili diğer hak ve koşullar üzerinde uzlaşılır. Sözleşme sözlü olarak ta yapılabilir. Eğer yazılı bir iş sözleşmesi yapılmamışsa, işverenin ayrıca istenmeden işle ilgili temel koşullar hakkında yazılı bir açıklama vermesi gerekir.

İş sözleşmesinin yazılı olarak yapılması tavsiye edilir. Her şey yazıldığı zaman, hem çalışan hem de işveren sözleşmeye bakıp birlikte neler üzerinde uzlaşıldığını kontrol edebilirler. Eğer iş yerinde bir sorun çıkarsa, bu sözleşme yardımcı olur.

İş sözleşmesi yapmayla ilgili ek bilgi için InfoFinland sitesinin İş sözleşmesinin içeriği sayfasına bakınız.

linkkiTyösuojeluhallinto:
İş Sözleşmesinin YapılmasıFince | İsveççe | İngilizce

Çalışmanın temel koşulları ile ilgili yazılı sözleşme

Belirsiz süreli ve bir aydan uzun süren istihdamlarda, işverenin işle ilgili temel koşullar hakkında çalışana yazılı bir açıklama vermesi gerekir.

Açıklamada en azından şunlar olmalıdır:

 • işverenin ve çalışanın ev ya da iş yeri
 • işin başlama tarihi
 • belirli süreli iş sözleşmesinin süresi ve belirli süreli olmasının gerekçesi
 • deneme süresi
 • işin yapılacağı yer
 • çalışanın görevleri
 • uygulanacak olan toplu iş sözleşmesi
 • maaş ve diğer ödemelerin belirlenme gerekçeleri ve maaş ödeme dönemleri
 • düzenli çalışma saatleri
 • yıllık iznin belirlenmesi
 • ihbar öneli süresi veya bu sürenin belirlenmesinin gerekçesi

Eğer işveren işle ilgili temel koşullar hakkında çalışana yazılı bir açıklama vermezse, kendisine para cezası verilebilir.