Tietoa suomen ja ruotsin kielestä
theme icon

Fince ve İsveççe hakkında bilgiler

Finlandiya iki dillidir

Finlandiya’da Fince ve İsveççe olmak üzere iki resmi dil vardır. Bu dillerin Finlandiya’da uzun geçmişleri bulunmaktadır. Finlilerin takriben yüzde 87’ı Finceyi ve yüzde 5’i ise İsveççeyi ana dilleri olarak konuşmaktadırlar. Devlet yetkilileriyle, örneğin çalışma ve geçim kaynakları bürosunda (työ- ja elinkeinotoimisto) iş yaptırırken bu iki dilin hangisini isterseniz kullanabilirsiniz.

İsveççe en çok Finlandiya’nın batı ve güney sahillerinde konuşulmaktadır. Birkaç yerde İsveççe Finceden daha fazla kullanılmaktadır. Kendi ikamet ettiğiniz yerin en fazla konuşulan dilinin hangisi olduğunu öğreniniz.

İlçeler tek veya iki dilli olabilirler. Eğer ilçe iki dilliyse belediye çalışanlarıyla, örneğin sosyal hizmetler bürosunda (sosiaalitoimisto) işlem yaptırırken Fince veya İsveççe konuşabilirsiniz.

Bazı işyerlerinde hem Fince hem de İsveççe bilmek gerekir.

Fin okullarında hem Fince hem de İsveççe öğrenilir. Ana dilleri Fince olan öğrenciler okullarda İsveççe öğrenirler. Ana dilleri İsveççe olan öğrenciler de Fince öğrenirler.

Eğer bir göçmen çocuk Fince eğitim veren bir okula gidiyorsa ana dilli Fince olan çocuklarla birlikte İsveççeyi de yabancı dil olarak okur.

Fince nasıl bir dildir?

Fince bir Fin-Ural dilidir. Fincenin akrabaları, örneğin Estçe ve Macarcadır. Fincede, örneğin ismin halleri ve fiillerin şahıs zamirleri ile zamanları gibi çok fazla çekim ekleri bulunmaktadır. Edatlar ise örneğin Hint-Avrupa dillerindekilerden daha azdır. Fincede biraz da ilgeçler bulunmaktadır. Kelime düzeni birçok dilden daha serbesttir. Ayrıca Fincede İsveççeden, Almancadan, Rusçadan ve İngilizceden gelme kelimeler vardır.

Fincenin telaffuzu çok düzenlidir. Kelimelerin vurguları her zaman için ilk hecededir.

Finlandiya’da genel olarak senli-benli konuşulmaktadır. Bazen sizli-bizli konuşmak daha görgülü olabilir. Örneğin müşterilere ve yaşlılara siz diye hitap edilir.

İsveççe nasıl bir dildir?

İsveççe Hint-Avrupa dil grubunun Kuzey Cermen dil ailesine bağlı bir dildir. İsveççenin akraba dilleri örneğin Norveççe, Danca ve Almancadır. İsveççede de örneğin Fransızcadan alınmış çok miktarda ödünç kelimeler bulunmaktadır.

İsveççede fiiller zamanlara göre çekilir. İki türlü isim tamlaması vardır. Sıfatlar bu tamlamalara göre çekilirler.

İsveççede çok miktarda edat kullanılmaktadır ve kelime düzeni kurallara bağlıdır.

Finlandiya’da kullanılan İsveççeye Finlandiya İsveççesi denmektedir. Finlandiya İsveççesi, İsveç’te kullanılan İsveççeden biraz farklı bir şekilde telaffuz edilmektedir. İsveççenin telaffuzu kurallara dayalıdır.

Finlandiya azınlık dilleri

Finlandiya’da Fince ve İsveççeden başka diller de kullanılmaktadır.

Laponca dilleri Finlandiya’nın asli dilleridir. Finlandiya’da üç ayrı Laponca konuşulmaktadır. Bu diller Fin- Macar dil grubundandırlar.

Finlandiya Roman dili Hint-Avrupa dil ailesine bağlıdır.

Finlandiya’nın kendine özgü işaret dili de bulunmaktadır.

Bu diller hakkındaki bilgilere Finlandiya Dilleri Araştırma Merkezi’nin sitesinden erişebilirsiniz.

linkkiOikeusministeriö:
Dil Yasası hakkında bilgilerFince | İsveççe | İngilizce

linkkiKunnat.net:
İsveç dilli ve iki dilli ilçelerFince | İsveççe

linkkiKotimaisten kielten keskus:
Fince hakkında bilgilerFince | İsveççe

linkkiKotimaisten kielten keskus:
İsveççe hakkında bilgilerFince | İsveççe

linkkiKotimaisten kielten keskus:
Laponca hakkında bilgilerFince | İsveççe

linkkiKotimaisten kielten keskus:
Roman dili hakkında bilgilerFince

linkkiKotimaisten kielten keskus:
Fin işaret dili hakkında bilgilerFince | İsveççe

linkkiSuvi.viittomat.net:
Fin işaret dili internet sözlüğüFince