Muut tuet perheille
theme icon

Aileler için diğer destekler

Aileler yaşamlarında değişik destekler sağlayabilirler. Çoğu yardım ve desteği alabilmenin şartı Finlandiya Sosyal Yardım ve Güvenlik sistemine dâhil olmanız ya da Finlandiya’da ikame yeri’niz bulunması gerekir.

Gelirleri konut kiralarını ödemeye veya mülk konutlarının giderlerini karşılamaya yetmeyen aileler Kela’ya genel barınma yardımı başvurusunda bulunabilirler.

Emekli olan çocuk velileri emeklilik maaşlarına Kela’dan çocuk zammı alabilmek için başvuruda bulunabilirler. Kela, çocuk zammını çocuk 16 yaşını dolduruncaya kadar öder.

Aileler başka yollarla baş edemedikleri maddi sorunları için geçim yardımı başvurusunda da bulunabilirler. Geçim yardımı başvurusu Kela'ya yapılır.

Kronik bir hastalığı olan, engelli veya yaşlı bir aile bireyinize evde bakıyorsanız ikâmet ettiğiniz belediye size aile bireyine sunulan bakım desteği (omaishoidontuki) ödeyebilir. Aile bireyine sunulan bakım desteği için belediyenizin sosyal hizmetler bürosuna başvurabilirsiniz. Daha fazla bilgi için InfoFinland'ın Maddi yardım sayfasını ve Yaşlılar sayfasının Aile bireyine evde baktığınızda bölümünü okuyun.

InfoFinland sitesinin Nafaka bölümünde, çocukla beraber oturan ebeveynin, eşler beraber oturmuyorlarsa ne gibi yardım edinebileceği anlatılmaktadır. Nafaka ayrı yerde ikamet eden ebeveynin, çocuğun bakım giderlerine katılmasıdır. Çocukla beraber oturmayan ebeveyn, çocukla beraber ikamet eden ebeveyne nafaka öder.

linkkiKela:
Çocuk zammıFince | İsveççe | İngilizce