Terveys Vaasassa

Hälsa i Vasa

Coronavirus COVID-19

Läs mera om coronaviruset på Koronavirus COVID-19.

linkkiVasa Stad:
Information om Coronavirus på Olika Språkfinska

Jour och första hjälpen

Om du behöver brådskande vård, ta i första hand kontakt med din egen hälsostation terveysasema. Ring först till hälsostationen och boka tid. Hälsostationerna är öppna må-to kl. 08.00-16.00 och fr. 08.00-14.15.

Då din egen hälsostation är stängd kan du i ett brådskande fall bege dig till samjouren vid Vasa centralsjukhus Vaasan keskussairaala. Ring till samjourens rådgivningstelefon 116 117 innan du överväger att bege dig till jouren må-to kl. 15.00-08.00, fr kl. 14.00-08.00, på veckoslut och helger dygnet runt.

I en nödsituation ring nödnumret 112.

linkkiVasa Stad:
Hälsostationsservicefinska | svenska | engelska

linkkiVasa Stad:
Jour, Första Hjälpen och Nödsituationerfinska | svenska | engelska

linkkiVasa Centralsjukhus:
Akuten - Vasa Centralsjukhusfinska | svenska | engelska

Läs mera: Hälsovårdstjänster i Finland

Hälsotjänster

I Vasa finns fem områdesvisa hälsostationer. Din egen hälsostation är det vårdställe du ska vända dig till i första hand i alla sjukdomsfall. Din hälsostation fastställs enligt postnumret i din hemadress, men du kan också välja din hälsostation.

Alla tider till hälsovårdens mottagningar ska bokas på förhand. Hälsostationerna är öppna må-to kl. 8.00-16.00 och fr. 8.00-14.15. Du kan be dem ringa upp dig genom att trycka på nummer 1. Begäran om att bli uppringd besvaras så snart som möjligt.

Hälsostationernas telefonservicenummer:

Dammbrunnens hälsostation tfn 06 325 1703 och 06 325 1770

Gerby hälsostation tfn 06 325 1711
Korsnästågets hälsostation tfn 06 325 1691

Kyrkoesplanadens hälsostation tfn 06 325 1666
Lillkyro hälsostation tfn 06 325 8500

linkkiVasa Stad:
Hälsostationsservicefinska | svenska | engelska

Läs mera: Hälsovårdstjänster i Finland

Barns hälsa

Då ditt barn insjuknar, ta kontakt med hälsostationen om det behövs.

Hälsovården för barn under skolåldern sköts vid barnrådgivningarna. Vid rådgivningen görs barnens hälsokontroller, vaccineringar och följs med hur barnet växer och utvecklas. Tid till barnrådgivningen bokar du genom att ringa till barnrådgivningen i ditt område eller genom att använda den elektroniska tidsbokningen.

Hälsan för barn i skolåldern ombesörjs av skolhälsovårdarna. Mera information hittar du på Vasa stads webbplats.

linkkiVasa Stad:
Barnrådgivningfinska | svenska | engelska

linkkiVasa Stad:
Skolhälsovårdenfinska | svenska

Läs mera: Barns hälsa

Studerandehälsovård

Studerandehälsovården svarar för hälsovårdstjänsterna till eleverna vid yrkesskolorna, läroinrättningarna på andra stadiet, gymnasierna och folkhögskolorna i Vasa oberoende av elevernas hemort. Kontaktuppgifter hittar du på Vasa stads webbplats.

Studenternas Hälsovårdsstiftelse YTHS Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö har hand om hälsovården för dem som studerar vid universitet och yrkeshögskolor.

linkkiVasa Stad:
Studerandehälsovårdenfinska | svenska

linkkiSHVS:
Studenternas Hälsovårdsstiftelsefinska | svenska | engelska

Tandvård

Årskontroller av tänderna hos barn under skolåldern görs när de är 1, 3 och 5 år. Barnets föräldrar bokar själv tid för kontroll. Rådgivningen ger mera information .

Tandvården i fråga om barn i skolåldern ordnas via skolan.

Vuxna bokar tid till tandvård på tidsbokningen tfn (06) 325 2202 må-to kl. 9.00-15.30, fr 9.00-15.00.

Tid för brådskande tandvård bokar du på numret 06 325 2202. Tidsbokningen är öppen: Må – to kl. 7.30–15.30 och fr kl. 7.30–15.00.

linkkiVasa Stad:
Tandvårdfinska | svenska | engelska

Läs mera Tandvård

Mental hälsa

Om du behöver hjälp med den mentala hälsan, ta kontakt med din egen hälsostation. Hälsostationens läkare kan styra klienten till mentalhälsotjänsterna och vid behov till psykiatrisk vård.

Ungdomsstationen Klaara Nuorisoasema Klaara erbjuder 13-24-åringar tjänster som koncentreras på förebyggande och vård av problem med den mentala hälsan, rusmedel och livshanteringen. Tjänsterna är konfidentiella, frivilliga och gratis för klienten. Någon remiss behövs inte.

Centret för mental- och beroendevård Horisonten Horisontti erbjuder icke-brådskande öppna tjänster inom den mentala hälsan för Vasabor som fyllt 25 år. Tjänsterna är frivilliga, konfidentiella och gratis för klienterna. Någon remiss till tjänsten behövs inte.

Österbottens kriscenter Valo Pohjanmaan kriisikeskus Valo erbjuder samtalshjälp, då du har drabbats av en kris eller vill ha stöd i en svår livssituation. För att bli klient hos Valo behöver du ingen remiss eller diagnos. Ta kontakt.

Om du vill ha samtalshjälp per telefon, kan du ringa till den rikstäckande kristelefonen och diskutera de saker som tynger dig. Samtalen är konfidentiella och den som ringer behöver inte berätta vem hen är. Samtalshjälp får man på finska, svenska, engelska och arabiska.

linkkiVasa Stad:
Ungdomsstationen Klaarafinska | svenska | engelska

linkkiVasa Stad:
Center för Mental- och Beroendevård Horisontenfinska | svenska | engelska

linkkiMieli:
Österbottens Kriscenter Valofinska | svenska | engelska

linkkiMieli:
Rikstäckande Krisstelefonfinska | svenska | engelska

Läs mera: Mental hälsa

Sexual hälsa

I frågor som gäller familjeplanering och preventivmedel kan du ta kontakt med Familjeplaneringen. De preventiva tjänsterna är avsedda för kvinnor i Vasa som inte fyllt 50 år. Studerande vid gymnasium och yrkesskola får använda familjeplaneringens tjänster, fastän de inte är Vasabor.

På polikliniken för könssjukdomar undersöks och vårdas patienter som har insjuknat i könssjukdomar samt ges förebyggande råd. Skötarmottagning utan tidsbokning för alla Vasabor och de som studerar i Vasa. Skötaren diskuterar med dig och skriver remisser för de laboratorieundersökningar som behövs.

linkkiVasa Stad:
Familjeplaneringfinska | svenska | engelska

linkkiVasa Stad:
Polikliniken för Könssjukdomarfinska | svenska

Graviditet

Vid mödrarådgivningen följer man med hur mamman, babyn och hela familjen mår under graviditeten. Ta kontakt med rådgivningen, genast då du upptäcker att du väntar barn. Mödrarådgivningens tjänster är gratis. Rådgivningarnas kontaktuppgifter hittar du på stadens webbplats.

linkkiVasa Stad:
Mödrarådgivningfinska | svenska

linkkiVasa Stad:
Familjeförberedelsefinska | svenska

Läs mera Graviditet och förlossning

Förlossning

I Vasaregionen sköts förlossningarna vid Vasa centralsjukhus Vaasan keskussairaala. Förlossningsavdelningen är öppen dygnet runt. Om du vill kan du ringa till förlossningsavdelningen, då du är på väg för att föda eller om du vill fråga om råd.

Förlossningssalen finns i fjärde våningen i huvudbyggnaden, B4. När ni kommer till våningen, ring på dörrklockan. På natten klockan 22.00–06.00 är ytterdörren låst, så ring på dörrklockan bredvid huvuddörren där nere.

linkkiVasa Centralsjukhus:
Graviditet och Förlossningfinska | svenska | engelska

linkkiVasa Centralsjukhus:
Förlossningssalenfinska | svenska | engelska

Läs mera: Graviditet och förlossning

Service för personer med funktionsnedsättning

Vasa stad ordnar bl.a. hjälpmedel, rehabilitering och dag- och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Servicen för personer med funktionsnedsättning sörjer för service enligt handikappservicelagen och beviljandet av ekonomiskt stöd till personer med funktionsnedsättning. Beslut enligt handikappservicelagen fattas av en socialarbetare. Kontaktuppgifter till servicen finns på Vasa stads webbplats på sidorna om vuxensocialarbete.

linkkiVasa Stad:
Stöd i Vardagen för Personer Med Funktionsnedsättningarfinska | svenska

linkkiVasa Stad:
Vuxensocialarbetefinska | svenska

Läs mera Handikappade personer

Läs mera Ett handikappat barn