Asuminen Vaasassa

Boende i Vasa

I Vasa finns det många olika möjligheter i fråga om boende. Man kan hyra eller köpa en bostad.

Hyresbostäder

En hyresbostad kan du skaffa dig av en privat bostadsägare eller via en förmedlingsbyrå. Här hittar du en lista på dem som bjuder ut hyresbostäder i Vasa:

linkkiVasa Stad:
Hyresbostäderfinska | svenska | engelska

Studentbostäder VOAS

Om du är en studerande, kan du ansöka om en hyresbostad som är avsedd särskilt för studerande. I Vasa hyrs studentbostäder ut av VOAS – Stiftelsen Vasa studiebostäder VOAS – Vaasan opiskelija-asuntosäätiö. Fyll i ett elektroniskt formulär på webbplatsen.

linkkiVOAS:
Studentlägenheterfinska | svenska | engelska

Pikipruukki

En av de största hyresvärdarna i fråga om bostäder i Vasa är Fastighets Ab Pikipruukki Pikipruukki. Pikipruukkis lediga bostäder kan du ansöka om genom att fylla i ett ansökningsformulär. Bostadsansökan kan fyllas i elektroniskt på bolagets webbplats eller också kan du göra ett besök på byrån.

linkkiPikipruukki:
Hyresbostäder i Vasafinska | svenska | engelska

Läs mera: Hyresbostad

Köpa bostad eller hus

Information om bostäder till salu får du t.ex. på fastighetsförmedlingsbyråerna, i de lokala dagstidningarna och på bostadssidorna på webben. Det är dyrt att skaffa sig en ägarbostad men på lång sikt kan det vara förmånligare att bo i egen bostad än på hyra. Priserna på bostäderna varierar mycket beroende på läge och hustyp. Banker och andra finansinstitut kan bevilja privatpersoner lån för anskaffning av egen bostad.

I Vasa kan du också köpa en tomt och bygga ett hus. Information om tillstånd och bestämmelser kan du läsa om på Vasa stads webbplats.

linkkiVasa Stad:
Byggandefinska | svenska | engelska

Läs mera: Köpa bostad.

Bostadsbidrag

Om du har små inkomster och de inte räcker till för att täcka kostnaderna för ditt boende, kan du ha rätt till bostadsbidrag. Du kan ansöka om bostadsbidrag hos FPA Kela. Bostadsbidrag kan du också ansöka om på webben.

Fpa Vasa
Fredsgatan 24
65100 Vasa

linkkiFPA:
Boendefinska | svenska | engelska

Du hittar information om bostadsbidraget på InfoFinlands webbplats Bostadsbidrag.

Avfallshantering och återvinning

Sortera det avfall som uppkommer i ditt hem. Husets avfallskärl är avsedda endast för hemmets dagliga avfall. I avfallskärlen får man inte sätta farligt avfall, såsom kemikalier eller batterier. Sådant avfall som man inte får sätta i husets avfallskärl kan man föra till ekopunkterna. Sortera bioavfall, glas, metall, kartong och papper separat i de avfallskärl som är avsedda för dem.

I WC-stolen och avloppet får inget fast avfall, skräp eller matrester slängas.

På webbplatsen till Stormossen Ab, som ansvarar för avfallshanteringen i Vasa, kan du se vilken ekopunkt som finns närmast dig.

linkkiStormossen Oy:
Avfallshantering i Vasafinska | svenska | engelska

Läs mera: Avfallshantering och återvinning.

Boende i en krissituation

I Vasa finns en krisgrupp, som du kan ta kontakt med om du har upplevt något traumatiskt. Krisgruppen har jour kl. 8-16 både på vardagar och veckoslut, men du kan ringa 24h/vecka tfn 040 550 1990 och lämna ett meddelande om att du vill bli uppringd.

Våld i en nära relation

Om en familjemedlem är våldsam mot dig eller hotar med våld, kan du få hjälp på ett skyddshem. Skyddshemmet är en hemlik plats, som du kan ringa och gå till när som helst på dygnet.

Österbottens skyddshem i Vasa Pohjanmaan turvakoti:

Magasinsgatan 12
65100 Vasa
Tfn 06 312 9666 (24h)

linkkiVasa Mödra- Och Skyddshem ry:
Vasa Mödra- Och Skyddshemfinska | svenska

Läs mera: Problem med boende

Bostadslöshet eller tillfälligt boende

Om din bostad har skadats t.ex. på grund av en brand eller vattenskada, kan hemförsäkringen i vissa fall ersätta extra boendekostnader. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag genast då skadan har skett.

I vissa fall kan du få hjälp av socialbyrån: Ta kontakt med din egen socialarbetare eller med socialjouren när som helst på dygnet på tfn 06 325 2347.

linkkiVasa:
Socialjourfinska | svenska

linkkiVasa Stad:
Boendeservice för Klienter Inom Missbrukar- och Mentalvårdenfinska | svenska