Asettuminen Vaasaan

Att bosätta sig i Vasa

Rådgivning till invandrare och integration

Vid Vasa stads samservice får du information om stadens samtliga tjänster. I samservicen ingår Welcome Office, Medborgarinfo (Kansalaisinfo) och Lillkyro samserviceenhet.

Welcome Office

Vid Welcome Offices rådgivning får du information om sådant som anknyter till t.ex. invandring, det finska samhället, offentlig service, språkkurser och rekrytering. Där kan du fråga mera om de tjänster som hjälper dig att bosätta dig och integrera dig i Vasa. Till exempel tredje sektorns tjänster (föreningar och organisationer) hjälper nya invånare att hitta sin plats i gemenskapen och integrera sig i Vasa.

Tjänsten är öppen och gratis för alla oberoende av bakgrund eller orsak till invandringen. Rådgivningen fungerar utan tidsbokning och på flera språk. Tiderna kan du kontrollera på Welcome Offices webbplats.

Råd och handledning får du i bl.a. följande frågor:

  • Uppehållstillstånds- och registreringsärenden
  • Arbetsliv och rekrytering
  • Språkkurser
  • Myndighetstjänster och samhälle
  • Boende
  • Utbildning
  • Fritid
  • Dokument och ifyllande av blanketter

Welcome Office
Biblioteksgatan 13
65100 VASA

Läs mera: Integration i Finland

linkkiVasa Stad:
Welcome Officefinska | svenska | engelska

Medborgarinfo

På Medborgarinfo (Kansalaisinfo) kan du betala fakturor som Vasa stad har sänt (t.ex. hälsovårds- och institutsavgifter) kontant och med betalkort. Vid serviceenheten kan du också köpa t.ex. busskort för stadens närtrafik.

linkkiVasa Stad:
Medborgarinfofinska | svenska | engelska

Integrationsservice

Om du har flyktingstatus i Finland, får du i första fasen av invandringen, cirka tre år, handledning, råd och stöd av Integrationsservicen för att kunna integrera dig.

linkkiVasa Stad:
Integrationsservicefinska | svenska | engelska

Inledande kartläggning och integrationsplan

En inledande kartläggning och integrationsplan kan man göra med dig i den kommun där du bor eller på TE-byrån TE-toimisto, beroende på din situation och orsaken till att du bor i Finland.

Läs mera: Integration i Finland

TE-tjänster

Om du har kommit till Finland t.ex. som en familjemedlem och inte har en arbetsplats, kan du registrera dig som arbetssökande vid TE-byrån TE-toimisto. TE-byrån kartlägger din kompetens och gör tillsammans med dig upp en integrations- eller sysselsättningsplan, för att du ska ha större möjligheter att få arbete i Finland. I allmänhet betyder detta att du kan komma in på integrations- eller arbetskraftsutbildning och lära dig finska eller svenska.

linkkiTE-tjänster:
Offentliga Arbets- och Näringstjänsterfinska | svenska | engelska

Integrationsservice

Om du har flyktingstatus i Finland, får du i första fasen av invandringen, cirka tre år, handledning, råd och stöd av Integrationsservicen för att kunna integrera dig.

Integrationsservicens tjänster är en inledande kartläggning och integrationsplan för klienter som står utanför arbetskraften, individuell handledning och rådgivning, samt tolkjour. Inom Integrationsservicen ordnas gruppverksamhet av olika slag, såsom undervisning i finska och erbjuds integrerande samhällsinformation på klientens eget språk. I grupperna ordnas barnskötsel.

Integrationsservicen Kotouttamispalvelut
Korsholmsesplanaden 44, 5 vån.
65100 Vasa

linkkiVasa Stad:
Integrationsservicefinska | svenska | engelska

Behöver du en tolk?

Om du inte kan finska eller svenska, kan du använda tolk när du uträttar ärenden hos myndigheterna.

I vissa fall får du en tolk genom myndigheten. Du kan fråga om möjligheten att använda tolk på förhand hos myndigheten i fråga. Myndigheten beställer en tolk, om det behövs. I så fall är tolkningen gratis för dig.

Du kan använda en tolk när du vill, om du själv beställer tolken och betalar kostnaderna.

I Vasa kan du höra dig för om tolk- eller översättningstjänster via MicoBotnia.

Läs mera: Behöver du en tolk?

linkkiMicobotnia:
Tolk- och Översättningstjänsters Kontaktuppgifterfinska | svenska | engelska