Muutto Vaasaan

Flytta till Vasa

Tillståndsärenden

Migrationsverket Maahanmuuttovirasto (Migri) sköter ärenden som gäller uppehållstillstånd samt registreringar av medborgare i Europeiska unionen. Utomlands kan du ta kontakt med Finlands beskickning.

Migrationsverkets serviceställe i Vasa:

Korsholmsesplanaden 45,
65100 Vasa

Till Migris serviceställe kan du gå och identifiera dig då du har lämnat in en ansökan på webbtjänsten EnterFinland. Du kan lämna in en ansökan om uppehållstillstånd i pappersform eller tilläggsutredningar och andra dokument till din redan inlämnade ansökan.

Det lönar sig alltid att boka tid på förhand i Migrationsverkets elektroniska tidsbokningstjänst.

Allmän information hittar du på Flytta till Finland och Flytt till Finland, komihåglista.

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverketfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Boka en Tidfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
EnterFinlandfinska | svenska | engelska

Registrering

När du flyttar till Finland och Vasa, ska du registrera din boendekommun. Du kan registrera dig som invånare i kommunen med ett personligt besök på Vasas serviceställe inom Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Digi- ja väestötietovirasto:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Västra Finland
Wolffskavägen 35 B, 2 vån.
65200 Vasa

linkkiMyndigheten för Digitalisering och Befolkningdata:
Registrering i Vasafinska | svenska | engelska

Flyttanmälan

Alltid när du flyttar och byter adress, ska du göra en flyttanmälan.

Du kan göra flyttanmälan elektroniskt hos Posti Posti eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Digi- ja väestötietovirasto. Du kan också göra ett personligt besök på Vasas serviceställe inom Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Västra Finland

Wolffskavägen 35 B, 2 vån.
65200 Vasa

Tills vidare får man kundbetjäning endast genom tidsbokning på förhand.

linkkiMyndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata:
Boka en Tidfinska | svenska | engelska

linkkiPosti:
Elektronisk Migrationsanmälan till Befolkningsregistret och Postkontoretfinska | svenska | engelska

Welcome Office

Welcome Offices rådgivning ger information och hjälper i alla frågor som anknyter till flytten till Finland och Vasa samt livet här. Vi har mångårig erfarenhet av olika slags frågor, och vi betjänar dig på flera språk. Du kan kontrollera öppettiderna på Welcome Offices webbplats. Servicen kostar ingenting och är öppen för alla oberoende av bakgrund och orsak till invandringen.

linkkiVasa Stad:
Welcome Officefinska | svenska | engelska