Ongelmatilanteet Vantaalla

Problematiska situationer i Vanda

Coronavirus COVID-19

Använd ansiktsmask

Använd ansiktsmask när du:

 • reser med buss, tåg, metro eller spårvagn,
 • ska ta ett coronavirustest,
 • studerar på högstadiet, gymnasiet eller en yrkesläroanstalt,
 • lämnar eller hämtar ditt barn i dagvården,
 • på arbetsplatsen, om du inte kan jobba på distans,
 • besöker affären eller banken,
 • besöker biblioteket, hälsostationen eller andra kommunala tjänster,
 • precis har kommit till Finland och ska sätta dig i karantän,
 • i andra situationer där det inte går att undvika nära kontakter.

Det viktigaste är att hålla ett säkerhetsavstånd på över två meter till andra människor och att tvätta händerna ofta. Om du har symtom, stanna hemma.

linkkiHelsingforsregionens trafik HRT:
Krav på ansiktsmask i kollektivtrafikenfinska | svenska | engelska

Restriktioner och rekommendationer i Nyland

 • Arbeta på distans om det är möjligt.
 • Ordna inga fester eller andra tillställningar.
 • Undvik onödigt resande.
 • Publiktillställningar arrangeras inte.
 • Simhallar, ungdomsgårdar och andra offentliga miljöer är stängda.
 • Bibliotekens service begränsas.
 • Gruppaktiviteter för vuxna pausas.

linkkiHelsingfors stad:
Restriktioner och rekommendationer i huvudstadsregionenfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | arabiska

linkkiHelsingfors stad:
Tillsammans mot coronavirusetfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | persiska | arabiska

linkkiVanda stad:
Vad du ska göra om du blir sjukfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | persiska | arabiska | albanska

linkkiVanda stad:
Anvisningar för hemmakarantänfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | persiska | albanska

linkkiVanda stad:
Stöd och information till Vandabor om coronalägetfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | persiska | arabiska | albanska

Vaccin mot coronavirus

Följ Vanda stads meddelanden om när du kan få vaccinationen. Staden meddelar om när och hur du kan låta vaccinera dig. Vaccinationen ges först till läkare och sjukskötare som tar hand om coronapatienter. Nästa grupp som vaccineras är personer över 70 år, först de äldsta och sedan de personer som löper risk för att utveckla allvarlig coronasjukdom. Därefter ges vaccinationen till den övriga vuxna befolkningen.

På Vanda stads webbplats finns även anvisningar och information om vaccinationsställen. Om det är din tur att få vaccinationen, ska du boka en vaccinationstid.

Du kan boka vaccinationstiden per telefon eller elektroniskt:

 • Boka tiden per telefon på numret 09 839 50090, mån.–fre. kl. 8–15.
 • Boka tiden elektroniskt på adressen koronarokotusaika.fi.

I den elektroniska bokningstjänsten behöver du nätbankkoder eller mobilcertifikat samt uppgift om ditt vaccinationsställe.

linkkiVanda stad:
Coronavaccinationer i Vandafinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | persiska | arabiska | albanska

linkkiCoronavaccinbokning.fi:
Tidsbokning för coronavaccinationfinska | svenska | engelska

Mer information om vaccinationen och frågor kring coronaviruset finns på sidan: Coronavirus COVID-19.

Nödsituationer

Om du behöver brådskande hjälp av polisen, brandkåren eller ambulansen, ring nödnumret 112. Du får ringa nödnumret endast i brådskande nödfall där liv, hälsa, egendom eller miljö är i fara.

Om du drabbas av en akut krissituation, såsom att en närstående avlider eller på grund av familjevåld, kan du kontakta social- och krisjouren (sosiaali- ja kriisipäivystys). Du kan också söka hjälp för en familjemedlem eller en vän. Social- och krisjouren har öppet dygnet runt varje dag.

Social- och krisjouren

Tfn (09) 8392 4005

Läs mer: Problematiska situationer.

linkkiNödcentralsverket:
Hur du ringer nödnumretfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Social- och krisjourenfinska | svenska | engelska

Problem med uppehållstillståndet

Om du har problem eller oklarheter med uppehållstillståndet, kontakta Migrationsverket. Du kan även fråga om råd på rådgivningstjänsterna för invandrare. Information om tjänsterna finns på sidan Att bosätta sig i Vanda.

Migrationsverkets närmaste tjänsteställe finns i Helsingfors:

Göksgränd 3A
00500 Helsingfors

Läs mer: Problem med uppehållstillståndet

linkkiMigrationsverket:
Olika tillståndfinska | svenska | engelska

Hälsovård för papperslösa

I Helsingfors finns Global Clinic, där personer som vistas i Finland utan tillstånd kan få primärhälsovård. Tjänsterna vid Global Clinic är avgiftsfria för kunderna. Global Clinic anmäler inte kunderna till polisen eller andra myndigheter. För att skydda kunderna uppges inte klinikens adress eller öppettider offentligt.

Telefonnumret till Global Clinic i Helsingfors är 044 977 4547. Samtalet besvaras av en sjukskötare eller en läkare. E-postadressen är globalclinic.finland(at)gmail.com.

Läs mer: Problem med uppehållstillstånd

linkkiGlobal Clinic:
Hälsotjänster för papperslösafinska | engelska | ryska | franska | arabiska | rumänska | bulgariska

Brott

Brottsanmälan (rikosilmoitus) kan göras per telefon eller personligen på polisstationen. Du kan också göra brottsanmälan på internet om brottet i fråga är ringa och du inte behöver omedelbar hjälp av polisen.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Konvaljvägen 21
01300 Vanda
Tfn 0295 430291

Läs mer: Brott.

linkkiÖstra Nylands polisinrättning:
Kontaktuppgifterfinska | svenska | engelska

linkkiPolisen:
Elektronisk polisanmälanfinska | svenska | engelska

Behöver du en jurist?

Östra Nylands rättshjälpsbyrå (Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto) betjänar invånarna i Vanda.

Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto
Pyrolavägen 37
01300 Vanda
Tfn 029 5660 160

Du kan också söka information om privata jurister på till exempel Finlands Juristförbunds (Suomen Asianajajaliitto) webbplats.

Läs mer: Behöver du en jurist?

linkkiÖstra Nylands rättshjälpsbyrå:
Information om rättshjälpfinska | svenska | engelska

linkkiFinlands Advokatförbund:
Advokaterfinska | svenska | engelska

Våld

I nödsituationer ringer du nödnumret 112.

I krissituationer får man även hjälp vid Vanda stads social- och krisjour (sosiaali- ja kriisipäivystys), som har öppet dygnet runt.

Social- och krisjouren
Tfn (09) 8392 4005

linkkiNödcentralsverket:
Hur du ringer nödnumretfinska | svenska | engelska

Skyddshem

Om någon i din familj utövar våld mot dig eller hotar dig med våld, kan du kontakta ett skyddshem (turvakoti). Skyddshemmen har jourmottagning dygnet runt.

Skyddshemmet Mona (turvakoti Mona) är ett skyddshem avsett för invandrarkvinnor och deras barn.

Turvakoti Mona
Tfn 045 639 6274

linkkiTurvakoti Mona:
Skyddshemfinska

Du kan även gå till Vanda skyddshem (Vantaan turvakoti) eller huvudstadsregionens skyddshem (pääkaupunkiseudun turvakoti).

Vantaan Turvakoti
Koivukylän puistotie 27
01360 Vantaa
Tfn. 040 4555 543

linkkiVantaan Turvakoti ry:
Skyddshemfinska | svenska | engelska

Pääkaupungin turvakoti
Steniusvägen 20
00320 Helsingfors
Tfn (09) 4777 180

linkkiHuvudstadsregionens skyddshem rf:
Hjälp till offer för familjevåldfinska

Hjälp för invandrarkvinnor

Föreningen Monika-Naiset liitto (Monika-Naiset Liitto) ger råd och stöd till invandrarkvinnor. Föreningen har ett resurscenter (voimavarakeskus) i Vanda där man får stöd och råd.

Vantaan Voimavarakeskus Monika
Tfn (09) 839 35013
E-post: vantaa(at)monikanaiset.fi

linkkiMonika-Naiset liitto rf:
Hjälp och stöd för invandrarkvinnor(pdf, 212kt)finska | engelska | ryska | franska | somaliska | arabiska | kurdiska | thai

Hjälp för män

Män som har utövat våld mot sina familjemedlemmar eller har själva blivit offer för våld i hemmet, kan få hjälp från Jussi-arbetet i Vanda (Vantaan Jussi-työ).

Jussi-työ
Tfn 0400 885 510, 040 833 2627
E-post: jussi(at)vantaanturvakoti.fi

linkkiVantaan turvakoti ry:
Hjälp för män att sluta med våldsamt beteendefinska

Miehen linja (Miehen linja) hjälper invandrarmän som har problem med våld.

Miehen linja
Tfn (09) 276 62899

linkkiMiessakit ry:
Hjälp för män för att sluta med våldsamt beteendefinska | engelska

Hjälp för unga

Finlands Röda Kors De ungas skyddshus (Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo) ger stöd och hjälp i krissituationer för 12–19-åringar. Skyddshuset har öppet kl. 17–10, telefonjouren betjänar dygnet runt.

Nuorten turvatalo
Sjukhusgatan 3 (Räckhals gård)
Tfn (09) 871 4043

linkkiFinlands Röda Kors:
De ungas skyddshusfinska | svenska | engelska

Läs mer: Våld

Problem i äktenskap eller parförhållande

Par med barn under 13 år kan vid problem i äktenskap och parförhållande få hjälp vid familjerådgivningen (perheneuvola). Kontaktuppgifterna hittar du på Vanda stads webbplats. Familjerådgivningens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria. Vid akuta krissituationer inom familjen kan du kontakta social- och krisjouren (sosiaali- ja kriisipäivystys), som har öppet dygnet runt varje dag.

Social- och krisjouren
Tfn (09) 8392 4005

Vid problem i parförhållandet och familjen får man även hjälp av familjerådgivningen vid Vanda församlingar (Vantaan seurakunnan perheneuvonta).

Läs mer: Problem i äktenskap och parförhållande

linkkiVanda stad:
Familjerådgivningarfinska | svenska | engelska

linkkiVanda kyrkliga samfällighet:
Familjerådgivningfinska | engelska

Barns problem

Barnrådgivningsbyråerna (lastenneuvola) och familjerådgivningsbyråerna (perheneuvola) ger råd i frågor som rör barns hälsa, uppväxt och utveckling.

Vid problem hos barn i skolåldern får man hjälp hos skolhälsovårdarna (kouluterveydenhoitaja), skolkuratorerna (koulukuraattori) och socialhandledarna (sosiaaliohjaaja).

Mer information hittar du på Vanda stads webbplats.

Läs mer: Barns och ungas problem

linkkiVanda stad:
Rådgivningsbyråerfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Familjerådgivningarfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Information om tjänster för barn, ungdomar och familjerfinska | svenska | engelska

Ungas problem

I skolan får de unga hjälp av skol- och studenthälsovårdarna (koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat), skolkuratorerna (koulukuraattorit) och skolpsykologerna (koulupsykologit).

linkkiVanda stad:
Information om skolhälsovårdenfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Skolkuratorerfinska | svenska

linkkiVanda stad:
Skolpsykologerfinska | svenska

Nuppi

13–21-åriga barn och ungdomar samt deras familjer kan få hjälp hos ungdomscentralen (nuortenkeskus). Om du har fyllt 21 år, kan du få kortvarig rådgivning på Nuppi. På Nuppi kan du till exempel få hjälp med mentala problem och missbruksproblem.

linkkiVanda ungdomsstation:
Hjälp för ungafinska | svenska | engelska

Ohjaamo

Om du är under 30 år, kan du få råd och handledning via tjänsten Navigatorn. Personalen vid Navigatorn hjälper dig om du inte har något arbete eller en studieplats. Du kan även be om råd gällande andra saker, till exempel boende och ekonomi.

linkkiNavigatorn Vanda:
Navigatornfinska

De ungas skyddshus

Finlands Röda Kors De ungas skyddshus (Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo) ger stöd och hjälp i krissituationer för 12–19-åringar. Skyddshuset har öppet kl. 17–10, telefonjouren betjänar dygnet runt.

Nuorten turvatalo
Sjukhusgatan 3
01400 Vanda
Tfn (09) 871 4043
E-post: turvatalo.vantaa(at)redcross.fi

Läs mer: Barns och ungas problem

linkkiFinlands Röda Kors:
De ungas skyddshusfinska | svenska | engelska

linkkiKipinä:
Vägledning och stöd för ungafinska | svenska

Ekonomiska problem

Socialrådgivningen

Socialrådgivningen (sosiaalineuvonta) ger information om utkomststöd (toimeentulotuki) och andra bidrag om du har ekonomiska problem.

Socialrådgivningen
Tfn (09) 83 911.

linkkiVanda stad:
Socialrådgivningenfinska | svenska | engelska

Utkomststöd

Utkomststödet (toimeentulotuki) är avsett som en sista utväg då du inte har några andra inkomster eller medel, eller om dina inkomster är mycket låga. Utkomststöd kan du få om du inte lyckas få tillräckliga inkomster genom eget arbete, andras omsorg eller på något annat sätt. Du kan be om råd gällande ansökan om utkomststöd via den centraliserade telefontjänsten tfn (09) 8392 1119.

linkkiVanda stad:
Information om utkomststödfinska | svenska | engelska

Ekonomi- och skuldrådgivning

Om du inte kan betala dina räkningar eller skulder då de förfaller, ska du kontakta skuldrådgivningen (velkaneuvonta).

Velkaneuvonta
Tfn 029 566 0175.

linkkiVanda ekonomi- och skuldrådgivning:
Ekonomi- och skuldrådgivningfinska | svenska | engelska

Social kreditgivning

Om du har låga inkomster och är medellös samt har svårt att få lån, kan du ansöka om lån via den sociala kreditgivningen (sosiaalinen luototus). Telefonnumret till kundrådgivningen och tidsbokningen är (09) 8392 0173.

Läs mer: Ekonomiska problem.

linkkiVanda stad:
Information om social kreditgivningfinska | svenska | engelska

Missbruksproblem och spelberoende

Om du har problem med alkohol eller droger, kan du söka hjälp vid hälsostationerna (terveysasema) eller socialstationerna (sosiaaliasema), A-kliniken (A-klinikka) eller drogkliniken (H-kliniken) (huumehoitoklinikka (H-klinikka).

Itä-Vantaan A-klinikka
Konvaljvägen 20 C vån. 2
01300 Vanda
tfn (09) 8392 3415

Länsi-Vantaan A-klinikka
Bredängsvägen 3
01620 Vanda
tfn (09) 8393 5534

H-klinikka
Eldstadsvägen 7 B, vån. 2
01600 Vanda
Tfn (09) 839 21064

H-kliniken har också verksamhetsställen på Dickursby och Myrbacka hälsostationer.

Om du har spelproblem kan du söka hjälp vid Spelkliniken (Peliklinikka), som finns i centrala Helsingfors.

Peliklinikka
Kaisaniemigatan 2 B
00100 Helsingfors
tfn 040 152 3918.

Ungdomscentralen Nuppi (nuortenkeskus Nuppi) hjälper ungdomar med missbruksproblem, Internetberoende eller spelberoende. Nuppi ger också stöd till ungdomar som oroar sig för rusmedelsbruket hos någon närstående person.

Läs mer: Missbruksproblem.

linkkiVanda stad:
Hjälp med missbruksproblemfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Information om vård av drogproblemfinska | svenska | engelska

linkkiSpelkliniken:
Hjälp med penningspelproblemfinska

linkkiVanda ungdomsstation:
Hjälp för ungafinska | svenska | engelska

Dödsfall

I Vanda finns fyra begravningsplatser som tillhör de evangelisk-lutherska församlingarna.

I Furumo i Vanda finns dessutom Vandas och Helsingfors gemensamma begravningsplats för avlidna personer som inte har varit medlemmar i något religionssamfund.

Information om begravning får du på Vanda församlingars gravkontor (Vantaan seurakuntien hautaustoimisto) och vid privata begravningsbyråer (hautaustoimisto).

Vanda församlingars gravkontor
Prästgårdsgränden 5
01510 Vanda
Tfn (09) 8306 220
E-post: vantaa.hautaustoimi(at)evl.fi

Om din närstående avlider plötsligt, kan du få hjälp med att återhämta dig från den chockartade upplevelsen och stöd i att klara dig efter förlusten av Vandas social- och krisjour (sosiaali- ja kriisipäivystys). Jouren har öppet varje dag dygnet runt.

Social- och krisjouren
Tfn (09) 8392 4005

Läs mer: Död

linkkiVanda kyrkliga samfällighet:
Begravningsplatserfinska

linkkiHelsingfors kyrkliga samfällighet:
Konfessionslös begravningsplatsfinska

linkkiFinlands Begravningbyråers Förbund:
Begravningsbyråerfinska | engelska

linkkiSuomi.fi:
När en närstående har avliditfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Social- och krisjourenfinska | svenska | engelska