Ongelmatilanteet Vantaalla

Problematiska situationer i Vanda

Coronavirus COVID-19

Använd ansiktsmask

Använd ansiktsmask när du:

 • reser med buss, tåg, metro eller spårvagn
 • ska ta ett coronavirustest
 • studerar på högstadiet, gymnasiet eller en yrkesläroanstalt
 • lämnar eller hämtar ditt barn i dagvården
 • på arbetsplatsen om arbetsgivaren rekommenderar det
 • besöker affären eller banken
 • besöker biblioteket, hälsostationen eller andra kommunala tjänster
 • precis har kommit till Finland och ska sätta dig i karantän
 • i andra situationer där det inte går att undvika nära kontakter.

Det viktigaste är att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till andra människor och att tvätta händerna ofta. Om du har symtom, stanna hemma.

linkkiHelsingforsregionens trafik HRT:
Rekommendation om att använda mask i kollektivtrafikenfinska | svenska | engelska

Rekommendationer och restriktioner

 • Ta ett coronavaccin för att skydda dig och dina nära mot allvarlig coronasjukdom.
 • Om du blir sjuk stanna hemma. Du kan också göra ett snabbtest för covid-19 hemma.
 • Kom ihåg hygienen: tvätta händerna, använd mask och håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd till andra människor.
 • Behåll Coronablinkern-appen på och följ dess instruktioner.
 • Använd coronapass.

linkkiVanda stad:
Vad du ska göra om du blir sjukfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | persiska | arabiska | albanska

linkkiVanda stad:
Anvisningar för hemmakarantänfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | persiska | albanska

linkkiVanda stad:
Stöd och information till Vandabor om coronalägetfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | persiska | arabiska | albanska

Vaccin mot coronavirus

I Vanda får alla som har fyllt 5 år coronavaccin. Det finns vaccinationsställen i olika delar av staden.

Du kan boka vaccinationstiden per telefon eller elektroniskt:

 • Boka tiden per telefon på numret 09 5844 3030, mån–fre kl. 8–16.
 • Boka tiden elektroniskt på adressen koronarokotusaika.fi.

I den elektroniska bokningstjänsten behöver du nätbankkoder eller mobilcertifikat samt uppgift om ditt vaccinationsställe.

linkkiVanda stad:
Coronavaccinationer i Vandafinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | persiska | arabiska | albanska

linkkiCoronavaccinbokning.fi:
Tidsbokning för coronavaccinationfinska | svenska | engelska

Mer information om vaccinationen och frågor kring coronaviruset finns på sidan: Coronavirus COVID-19.

Nödsituationer

Om du behöver brådskande hjälp av polisen, brandkåren eller ambulansen, ring nödnumret 112. Du får ringa nödnumret endast i brådskande nödfall där liv, hälsa, egendom eller miljö är i fara.

Om du drabbas av en akut krissituation, såsom att en närstående avlider eller på grund av familjevåld, kan du kontakta social- och krisjouren (sosiaali- ja kriisipäivystys). Du kan också söka hjälp för en familjemedlem eller en vän. Social- och krisjouren har öppet dygnet runt varje dag.

Social- och krisjouren
Tfn (09) 8392 4005

Läs mer: Problematiska situationer.

linkkiNödcentralsverket:
Hur du ringer nödnumretfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Social- och krisjourenfinska | svenska | engelska

Problem med uppehållstillståndet

Om du har problem eller oklarheter med uppehållstillståndet, kontakta Migrationsverket. Du kan även fråga om råd på rådgivningstjänsterna för invandrare. Information om tjänsterna finns på sidan Att bosätta sig i Vanda.

Migrationsverkets närmaste tjänsteställe finns i Helsingfors:

Handelstået 10
00770 Helsingfors

Läs mer: Problem med uppehållstillståndet.

linkkiMigrationsverket:
Olika tillståndfinska | svenska | engelska

Brott

Ett brott kan anmälas till polisen var som helst, oberoende av platsen för brottet. Du kan göra brottsanmälan:

 • på plats på polisstationen under öppettiderna för mottagande av brottsanmälningar eller
 • elektroniskt via polisens webbplats.

Polisen tar inte emot brottsanmälningar per telefon om brottet i fråga är ringa och du inte behöver omedelbar hjälp av polisen.

Vanda huvudpolisstation, brottmål
Fraktvägen 1 A
01530 Vanda
Tfn 0295 430 291

Läs mer: Brott.

linkkiPolisen:
Elektronisk polisanmälanfinska | svenska | engelska

linkkiÖstra Nylands polisinrättning:
Kontaktuppgifter till Östra Nylands polisinrättningfinska | svenska | engelska

Behöver du en jurist?

Om du behöver juridisk hjälp kan du vända dig till vilken rättshjälpsbyrå som helst, oberoende av hemort. Östra Nylands rättshjälpsbyrå betjänar invånarna i Vanda.

Östra Nylands rättshjälpsbyrås verksamhetsställe i Vanda
Fernissagatan 4, vån. 6
01300 Vanda
Tfn 029 5660 160
E-post: ita-uusimaa.oikapu(at)oikeus.fi

Information om enskilda jurister finns bland annat på Finlands Advokatförbunds webbplats.

Läs mer: Behöver du en jurist?

linkkiÖstra Nylands rättshjälpsbyrå:
Information om rättshjälpfinska | svenska | engelska

linkkiFinlands Advokatförbund:
Advokaterfinska | svenska | engelska

Våld

I nödsituationer ringer du nödnumret 112.

I krissituationer får man även hjälp vid Vanda stads social- och krisjour (sosiaali- ja kriisipäivystys), som har öppet dygnet runt.

Social- och krisjouren
Tfn (09) 8392 4005

linkkiNödcentralsverket:
Hur du ringer nödnumretfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Vanda social- och krisjour finska | svenska | engelska

Hjälp till invandrarkvinnor

Om du har blivit utsatt för våld eller hot, kan du få hjälp och stöd hos Kriscentret Monika. Du kan sköta ärenden anonymt och utan tidsbokning. Du kan få hjälp på flera olika språk.

Avgiftsfri hjälptelefon 0800 050 58, mån–fre klockan 9–16

linkkiMonika-Naiset liitto rf:
Hjälp och stöd för invandrarkvinnor(pdf, 212kt)finska | engelska | ryska | franska | somaliska | arabiska | kurdiska | thai

Skyddshem

Du kan ta dig till ett skyddshem om det på grund av våld är för farligt att vistas hemma eller i din närmiljö. Skyddshemmet Mona är ett skyddshem på hemlig adress avsett för invandrarkvinnor och deras barn.

Skyddshemmet Mona
Tfn 045 6396 274

Skyddshemmet Mona erbjuder hjälp på flera olika språk. Du har också möjlighet att få tolkningshjälp.

linkkiTurvakoti Mona:
Skyddshemfinska

Du kan även gå till Vanda skyddshem (Vantaan turvakoti) eller huvudstadsregionens skyddshem (pääkaupunkiseudun turvakoti).

Vantaan Turvakoti
Koivukylän puistotie 27
01360 Vantaa
Tfn. 040 4555 543

linkkiVantaan Turvakoti ry:
Skyddshemfinska | svenska | engelska

Pääkaupungin turvakoti
Steniusvägen 20
00320 Helsingfors
Tfn (09) 4777 180

linkkiHuvudstadsregionens skyddshem rf:
Hjälp till offer för familjevåldfinska

Hjälp för män

Män som har utövat våld mot sina familjemedlemmar eller har själva blivit offer för våld i hemmet kan få hjälp från Koivula, enheten för våld i nära relationer i Vanda.

Enheten för våld i nära relationer Koivula
Tfn 040 7731 063, mån–fre klockan 8–16
E-post: koivula(at)vantaanturvakoti.fi

linkkiVantaan turvakoti ry:
Hjälp för män att sluta med våldsamt beteendefinska

Män som har problem med våld kan få hjälp via tjänsten Oslagbar Linje (Lyömätön Linja).

Lyömätön Linja
Tfn 044 7511 334
E-post: lyomaton.linja(at)miessakit.fi

linkkiMiessakit ry:
Hjälp för män för att sluta med våldsamt beteendefinska | engelska

Problem i äktenskap och parförhållande

Par med barn under 13 år kan vid problem i äktenskap och parförhållande få hjälp vid familjerådgivningen. Kontaktuppgifterna hittar du på Vanda stads webbplats. Familjerådgivningens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria.

Vid akuta krissituationer inom familjen kan du kontakta social- och krisjouren som har öppet dygnet runt varje dag.

Social- och krisjouren
Tfn (09) 8392 4005

Vid problem i parförhållandet och familjen får man även hjälp av familjerådgivningen vid Vanda församlingar.

linkkiVanda stad:
Familjerådgivningarfinska | svenska | engelska

linkkiVanda kyrkliga samfällighet:
Familjerådgivningfinska | engelska

Barns och ungas problem

Barns problem

Barnrådgivningsbyråerna (lastenneuvola) och familjerådgivningsbyråerna (perheneuvola) ger råd i frågor som rör barns hälsa, uppväxt och utveckling.

Vid problem hos barn i skolåldern får man hjälp hos skolhälsovårdarna (kouluterveydenhoitaja), skolkuratorerna (koulukuraattori) och socialhandledarna (sosiaaliohjaaja).

Mer information hittar du på Vanda stads webbplats.

linkkiVanda stad:
Rådgivningsbyråerfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Familjerådgivningarfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Information om tjänster för barn, ungdomar och familjerfinska | svenska | engelska

Ungas problem

I skolan får de unga hjälp av skol- och studenthälsovårdarna (koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat), skolkuratorerna (koulukuraattorit) och skolpsykologerna (koulupsykologit).

linkkiVanda stad:
Information om skolhälsovårdenfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Skolkuratorerfinska | svenska

linkkiVanda stad:
Skolpsykologerfinska | svenska

Nuppi

13–21-åriga barn och ungdomar samt deras familjer kan få hjälp hos ungdomscentralen (nuortenkeskus). Om du har fyllt 21 år, kan du få kortvarig rådgivning på Nuppi. På Nuppi kan du till exempel få hjälp med mentala problem och missbruksproblem.

linkkiVanda ungdomsstation:
Hjälp för ungafinska | svenska | engelska

Ohjaamo

Om du är under 30 år gammal kan du få råd och handledning via Ohjaamo-tjänsten. Ohjaamos personal hjälper dig om du inte har ett arbete eller en studieplats. Du kan även fråga om andra saker, som till exempel boende eller ekonomiska frågor.

linkkiNavigatorn Vanda:
Navigatornfinska

De ungas skyddshus

Finlands Röda Kors De ungas skyddshus (Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo) ger stöd och hjälp i krissituationer för 12–19-åringar. Skyddshuset har öppet kl. 17–10, telefonjouren betjänar dygnet runt.

Nuorten turvatalo
Sjukhusgatan 3
01400 Vanda
Tfn (09) 871 4043
E-post: turvatalo.vantaa(at)redcross.fi

Läs mer: Barns och ungas problem.

linkkiFinlands Röda Kors:
De ungas skyddshusfinska | svenska | engelska

linkkiKipinä:
Vägledning och stöd för ungafinska | svenska

Ekonomiska problem

Socialservice

Kontakta Vanda stads socialservice om du behöver hjälp i frågor som gäller utkomst och socialt välbefinnande.

Socialservice
Tfn 09 8392 3384

linkkiVanda stad:
Socialservice för unga, vuxna och familjerfinska | svenska | engelska

Utkomststöd

Om dina inkomster och tillgångar inte räcker till den nödvändiga dagliga försörjningen (t.ex. mat och läkemedel) kan du ha rätt till grundläggande utkomststöd. Du kan söka grundläggande utkomststöd hos FPA.

Om du har utgifter på grund av särskilda behov för vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd, kan socialväsendet i Vanda bevilja behovsprövat stöd: kompletterande och förebyggande utkomststöd. Du behöver dock först ett gällande FPA-beslut om grundläggande utkomststöd.

Du kan be om råd gällande ansökan om utkomststöd via den centraliserade telefontjänsten

Tfn 09 8392 3384

linkkiVanda stad:
Information om utkomststödfinska | svenska | engelska

Ekonomi- och skuldrådgivning

Om du har problem med skulder, kontakta rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivning. Tjänsten är kostnadsfri.

Östra Nylands rättshjälpsbyrå
Ekonomi- och skuldrådgivning
Fernissagatan 4, vån. 6
Tfn 029 5660 175 mån–fre kl. 8–16.15

linkkiVanda ekonomi- och skuldrådgivning:
Ekonomi- och skuldrådgivningfinska | svenska | engelska

Social kreditgivning

Om du har låga inkomster och är medellös samt har svårt att få lån, kan du ansöka om lån via den sociala kreditgivningen. Telefonnumret till kundrådgivningen och tidsbokningen är (09) 8392 3384.

Läs mer: Ekonomiska problem.

linkkiVanda stad:
Information om social kreditgivningfinska | svenska | engelska

Missbruksproblem och spelberoende

Om du har problem med alkohol eller droger, kan du söka hjälp vid hälsostationerna, socialstationerna eller missbrukarpoliklinikerna. Tjänsten är kostnadsfri.

Dickursby missbrukarpoliklinik
Konvaljvägen 20 C, vån. 2
01300 Vanda
Tfn 09 8392 3415

Mårtensdals missbrukarpoliklinik
Bredängsvägen 3
01620 Vanda
Tfn 09 8393 5534

Myrbacka missbrukarpoliklinik, drogklinik
Eldstadsvägen 7 B
01600 Vanda
Telefonrådgivning 043 8266 708, mån–fre klockan 10–11

Du kan söka till Myrbacka missbrukarpoliklinik via Mårtensdals eller Dickursby missbrukarpoliklinik.

Om du har spelproblem kan du söka hjälp på Spelkliniken som finns i centrala Helsingfors.

Spelkliniken
Broholmsgatan 12 A, vån. 6
00530 Helsingfors
tfn 0800 100 101, mån–fre klockan 12–18

Ungdomscentralen Nuppi hjälper ungdomar med missbruksproblem, internetberoende eller spelberoende. Nuppi ger också stöd till ungdomar som oroar sig för rusmedelsbruket hos någon närstående person.

Läs mer: Missbruksproblem.

linkkiVanda stad:
Hjälp med missbruksproblemfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Information om vård av drogproblemfinska | svenska | engelska

linkkiSpelkliniken:
Hjälp med penningspelproblemfinska

linkkiVanda ungdomsstation:
Hjälp för ungafinska | svenska | engelska

Dödsfall

I Vanda finns fyra begravningsplatser som tillhör de evangelisk-lutherska församlingarna.

I Furumo i Vanda finns dessutom Vandas och Helsingfors gemensamma begravningsplats för avlidna personer som inte har varit medlemmar i något religionssamfund.

Information om begravning får du på Vanda församlingars gravkontor (Vantaan seurakuntien hautaustoimisto) och vid privata begravningsbyråer (hautaustoimisto).

Vanda församlingars gravkontor
Prästgårdsgränden 5
01510 Vanda
Tfn (09) 8306 220
E-post: vantaa.hautaustoimi(at)evl.fi

Om din närstående avlider plötsligt, kan du få hjälp med att återhämta dig från den chockartade upplevelsen och stöd i att klara dig efter förlusten av Vandas social- och krisjour (sosiaali- ja kriisipäivystys). Jouren har öppet varje dag dygnet runt.

Social- och krisjouren
Tfn (09) 8392 4005

Läs mer: Död.

linkkiVanda kyrkliga samfällighet:
Begravningsplatserfinska

linkkiHelsingfors kyrkliga samfällighet:
Konfessionslös begravningsplatsfinska

linkkiFinlands Begravningbyråers Förbund:
Begravningsbyråerfinska | engelska

linkkiSuomi.fi:
När en närstående har avliditfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Social- och krisjourenfinska | svenska | engelska