Livet i Finland

Städer

Maahanmuuttajana Rovaniemellä

Som invandrare i Rovaniemi

På den här sidan finns information om tjänster för invandrare i Rovaniemi. Annan viktig information hittar du på sidan Som invandrare i Finland.

Integration av och rådgivning för invandrare

Personer som kommer till Finland som flyktingar kan ta del av integrationsrelaterade socialtjänster vid Rovaniemi stads invandrarbyrå. I samarbete med berörda myndigheter ansvarar invandrarbyrån för den inledande kartläggningen samt ordnandet av integrationsplan och nödvändiga åtgärder och tjänster.

Läs mer: Integration i Finland

Kontaktuppgifterna till invandrarbyrån i Rovaniemi är:

Rovaniemi stads invandrarbyrå
Rovakatu 2
96100 ROVANIEMI

Anställda vid invandrarbyrån

 • • Ledande socialarbetare 016-322 3087, 040-731 2557
  • Socialarbetare 016-322 3088, 040-576 8914
  • Socialarbetare 016-322 3126, 040-351 6925
  • Socialhandledare 016-322 3123, 0400-695 037
  • Socialhandledare 016-322 3125, 040-576 8904
  • Socialhandledare 016-322 3124, 040-729 8766

Tolkbeställning
p. 050-597 1122
Förmånshandläggare
p. 050-593 0165
Byråarbetare
p. 050-571 5860

Mer information om flytt, uppehållstillstånd och personuppgifter fås från bland annat magistraten, polisen och invandrarbyrån.

Läs mer: Flytta till Rovaniemi

MoniNet, centret för mångkulturell information och verksamhet

MoniNet, som i Rovaniemi upprätthålls av Rovalan Setlementti ry, är ett center för mångkulturell information och verksamhet. Det betjänar invandrare som är bosatta i Rovaniemi och annorstädes i Lappland. Mer informtion om MoniNets verksamhet fås via adressen:

linkkiMångkulturella centret Rovalan Moninet:
MoniNetfinska | engelska

Samarbetsprojektet Verso

Samarbetsprojektet Verso är ett samarbete mellan Rovaniemi stad och Rovalan Setlementti ry. Syftet med projektet är att utveckla tjänsteprocesserna för invandrare, avsedda för den inledande tiden direkt efter inflyttningen.

Läs more: linkkiRovaniemen kaupunki ja Rovalan Setlementti ry:
Samarbetsprojektet Versofinska