Ongelmatilanteet Rovaniemellä

Problematiska situationer i Rovaniemi

På den här sidan finns information om tjänsterna i Rovaniemi. Annan viktig information i ämnet hittar du på sidan Problematiska situationer.

Sjukanfall och olyckor

Vid akuta och livshotande sjukfall kan du tillkalla ambulans genom att ringa numret 112. På samma nummer kan du även tillkalla brandkår eller polis.

Familjerådgivning

Om du har problem i familjen eller i parförhållandet och vill diskutera situationen med en utomstående person, kan du ta kontakt med följande instanser::

Rovaniemi stads familjerådgivning

Familjerådgivningen i Rovaniemi betjänar barnfamiljer med under 16-åriga barn. Du kan kontakta rådgivningen om ditt barn har problem eller om ni har problem i familjen och du vill ha hjälp.

Kontaktuppgifter
Jaakonkatu 3
96100 Rovaniemi
tfn 016 322 2538
e-post: *pene.toimisto@rovaniemi.fi

Öppet
mån–tors kl. 8–16
fre kl. 8–15.30

Familjerådgivningscentralen vid Rovaniemi församling

På familjerådgivningscentralen får du hjälp om ni har problem i familjen eller i parförhållandet.

Kontaktuppgifter
Maakuntakatu 7
96100 Rovaniemi
tfn 016 335 5250
Tidsbeställning mån–fre 9–11

Läs mer
linkkiFörsamlingen:
Familjerådgivningscentralenfinska

Kriscentret vid Lapplands mödra- och skyddshem

Du kan kontakta kriscentret i alla slags situationer där du eller din familj behöver stöd eller hjälp; till exempel vid skilsmässa, svårigheter hos barn och unga, våld med mera.

Kontaktuppgifter:
Lähteentie 5
96400 Rovaniemi
tfn 020 741 4732
e-post: kriisikeskus@lapinensijaturvakoti.fi

Jourtelefon med dygnet runt-bemanning (24 h), tfn 040 553 7508

Läs mer på webbplatsen för
linkkiFörbundet för mödra- och skyddshem:
Kriscentret vid Lapplands mödra- och skyddshemfinska | svenska | engelska

Ekonomi- och skuldrådgivning

Om du har svårt att sköta din ekonomi, betalningssvårigheter eller skulder kan du få råd av en ekonomi- och skuldrådgivare. Rådgivningen är avgiftsfri.

Läs mer på
linkkiRovaniemi stad:
Ekonomi- och skuldrådgivningfinska
.

Missbrukararbete

Om du har problem med alkohol eller andra droger eller spelproblem kan du ta kontakt med A-klinikkaan.

Också familjemedlemmar kan ringa eller besöka A-kliniken. A-klinikens tjänster är avsedda för personer som har fyllt 25 år.

Kontaktuppgifter:
Sairaalakatu 1, vån. 1

Öppet
mån–ons kl. 8–16
tors–fre kl. 8–15

Du kan besöka sjukskötarmottagningen utan tidsbeställning mån–fre kl. 8.30–11.

Du kan ringa A-klinikens medarbetare mån–fre kl. 8.30–10, tfn 040 195 3981

Missbruksproblem hos ungdomar

Romppu är settlementföreningen Rovalan Setlementti ry:s drog- och rusmedelsmottagning för ungdomar i Lappland. Ungdomar som oroar sig för sitt eget eller sina föräldrars alkohol- eller drogbruk eller spelande kan kontakta Romppu. Också föräldrar kan kontakta Romppu.

Du kan besöka kliniken utan tidsbeställning torsdagar kl. 14–15.30 eller boka en tid. Tidsbeställning per telefon mån–ons kl. 9–10.

Kontaktuppgifter:
Maakuntakatu 29–31 A, vån. 3
96200 Rovaniemi
tfn 040 487 3030
e-post: romppu@rovala.fi

Öppet
mån–tors kl. 8–16
fre kl. 8–14

Läs mer:
Romppu

Våld i familjen

Du kan komma till *Lapplands mödra- och skyddshem om någon i din familj är våldsam eller om du på grund av hot om våld inte vågar stanna hemma. Du kan ta med dig barnen till skyddshemmet. Du kan komma till skyddshemmet dygnet runt.

Kontaktuppgifter:
Lapplands mödra- och skyddshem
Lähteentie 5
96400 Rovaniemi

Jourtelefon med dygnet runt-bemanning (24 h), tfn 040 553 7508

Brottsofferjouren

Om du råkar ut för ett brott kan du be om hjälp vid *Brottsofferjouren. Du kan få en stödperson som hjälper dig och stöder dig i skötseln av praktiska ärenden..

Kontaktuppgifter:
Brottsofferjouren
Lapplands regionkontor/ Rovaniemi serviceställe
Maakuntakatu 29–31 B, vån. 3
96200 Rovaniemi
tfn 0400 979 175

Hjälptelefon: 020 316 116
mån–tis kl. 13–21
ons–fre kl. 17–21

Juristens rådgivning per telefon 020 316 117
mån–tors kl. 17–19

Råd på nätet
www.rikunet.fi

Rättshjälpsbyrån i Rovaniemi

Om du behöver rättshjälpsbyråns tjänster ska du boka tid för ett besök.
Kontaktuppgifter:
Rovakatu 36–38, vån. 2
96200 Rovaniemi
tfn 010 366 1560

Läs mer:
linkkiJustitieministeriet:
Rättshjälpfinska | svenska | engelska