Terveys Rovaniemellä

Hälsa i Rovaniemi

På den här sidan finns information om tjänsterna i Rovaniemi. Annan viktig information i ämnet hittar du på sidan Hälsa.

Coronavirus COVID-19

Läs om coronaviruset på sidan Coronavirus COVID-19

linkkiRovaniemi stad:
Information om coronavirusetfinska | engelska

Nödfall

Ett nödfall är en verklig och akut farlig situation där ens liv, hälsa, egendom eller miljön är hotad.
I nödsituationer ska du alltid ringa nödnumret 112.

Mer information hittar du på Nödcentralsverkets webbplats.

linkkiNödcentralen:
Nödcentralsverketfinska | svenska | engelska

När du är sjuk

I Rovaniemi finns två hälsostationer:

linkkiHälsovårdscentralen:
Hälsostationen på Rinteenkulmafinska

linkkiHälsovårdscentralen:
Hälsostationen på Pulkamontiefinska

I brådskande situationer kan du ringa vårdteamet för ditt eget område. Du får en tid på mottagningen inom 1–3 dagar. Brådskande ärenden är till exempel bihåleinflammation, ögoninfektion, ryggvärk, en lindrig urinvägsinfektion, en vaginal infektion eller eksem.

Akutmottagningen

Du kan gå till akutmottagningen vid akuta sjukfall där du inte kan vänta till följande dag på vård. Sådana fall är till exempel blödande sår, bröstsmärtor, brännskador med mera.

dagtid kl. 8–22
Jourmottagningen vid
Lapplands centralsjukhus
Ounasrinteentie 22
tfn 016 328 2140

nattetid kl. 22–8
Akutmottagningen vid Lapplands centralsjukhus
Ounasrinteentie 22
tfn 016 328 2100
På natten vårdas endast nödfall.

Tandvård

Tandvårdens tidsbeställning och värkjouren nås vardagar kl. 8–15 på tfn 016 322 2562 eller 016 356 1750.

Kvällstid och på veckoslut kan du ta kontakt med läkarmottagningen om du är i brådskande behov av vård. Tfn 016 322 4900.

Tandvården vid hälsovårdscentralen är avgiftsfri för barn under 18 år. Om du har bokat en tid hos tandläkaren, men inte kan komma på avtalad tid ska du komma ihåg att avboka din tid. Om du inte avbokar debiteras du på en avgift om 27 euro.

Du kan även gå till en privat tandläkarmottagning.

Mental hälsa

Om du behöver hjälp med något som rör den mentala hälsan, kan du kontakta mentalvårdsenheten. Mentalvårdsenheterna har verksamhet på två adresser:

Sairaalakatu 1, vån. 2
tfn 016 322 2269

Pulkamontie 6, vån. 2
tfn 016 322 4600