Suomen ja ruotsin kieli Rovaniemellä

Finska och svenska språket i Rovaniemi

På den här sidan finns information om tjänsterna i Rovaniemi. Allmän information om studier i finska och svenska i Finland hittar du på InfoFinlands sida Finska och svenska språket.

Kurser i finska språket

Medborgarinstitutet i Rovaniemi erbjuder kurser i finska språket. Du hittar en lista över kurserna i finska på medborgarinstitutets webbplats.

Medborgarinstitutet i Rovaniemi
linkkiSettlementföreningen Rovalan Setlementti ry/MoniNet:
Studier i finska språket på Internetfinska | engelska

Du ska anmäla dig till kursen i förväg: fyll i anmälningsblanketten, lämna den till Rovalas kontor och betala kursavgiften.
Du kan också betala kursavgiften på Internet om du har webbankkoder till Handelsbanken, Sparbanken Optia, Nordea, Andelsbanken eller Danske Bank. Du kan inte anmäla dig per telefon.M

edborgarinstitutet i Rovaniemi
linkkiRovaniemi medborgarinstitut:
kursanmälanfinska

Kontaktuppgifter:
Medborgarinstitutet i Rovaniemi
Rovala 5
96100 Rovaniemi
tfn 040 4873 010

Kontorets öppettider
Medborgarinstitutet i Rovaniemi

linkkiRovalan Setlementti ry:
Rovaniemi medborgarinstitutfinska

Kurser i finska språket vid öppna universitetet

Språkcentret vid Lapplands universitet ordnar kurser i finska språket på engelska. Du kan söka till Finnish for Foreigners-kurserna via öppna universitetet. Kurserna är avgiftsbelagda. Information om nya kurser och ansökan till kurserna finns på öppna universitetets webbplats.

Öppna universitetet

linkkiÖppna universitetet:
Finnish for foreigners-kursernafinska

Moninets webbplats

På MoniNets webbplats finns en studiemiljö för finska språket där du kan studera finska på egen hand. I studiemiljön finns sju avsnitt som handlar om invandrarens liv i Finland. Varje avsnitt innehåller vokabulär- och grammatikövningar.

Settlementföreningen Rovalan Setlementti ry/MoniNet

linkkiSettlementföreningen Rovalan Setlementti ry/MoniNet:
Studier i finska språket på Internetfinska | engelska

På MoniNets webbplats finns länkar till olika webbsidor där du kan studera finska på egen hand.

Settlementföreningen Rovalan Setlementti ry/MoniNet

linkkiSettlementföreningen Rovalan Setlementti ry/MoniNet:
Studier i finska språket på Internetfinska | engelska