Asettuminen Rovaniemelle

Att bosätta sig i Rovaniemi

Integration av och rådgivning för invandrare

MoniNet

Kontakta oss om du behöver råd och hjälp i vardagen, vill lära dig finska eller frivilligarbeta, delta i utflykter och evenemang eller utöva fritidsintressen.

MoniNet
Kansankatu 8 (vån. 2)
96100 Rovaniemi
Tfn 040 559 6564
E-postadress: moninet(at)rovala.fi

MoniNet är ett mångkulturellt center som drivs av Rovalan Setlementti ry och ordnar rådgivning och aktiviteter för invandrare. Syftet med verksamheten är att stödja integrationen av invandrare, främja toleransen och acceptansen av mångfald, öka sysselsättningen, utveckla nya strategier och nätverka med aktörerna i regionen.

linkkiRovalan Setlementti ry:
MoniNetfinska | engelska

Välfärds- och servicepunkten Olkkari

Rovaniemi stads välfärds- och servicepunkt ger dig information om stadens tjänster. Olkkari erbjuder servicehandledning och rådgivning för stadsbor i alla åldrar när det gäller social- och hälsovårdstjänster, kulturella aktiviteter, jobbsökningscoachning, idrottstjänster och organisationsverksamhet.
I samma lokal finns kundtjänsten Osviitta, där du kan köpa
resekort till lokaltrafiken.

Rovaniemen Olkkari
Köpcentret Rinteenkulma
Koskikatu 25 (vån. 2)
96200 Rovaniemi
Tfn 016 322 6800
E-postadress: info.osviitta(at)rovaniemi.fi

linkkiRovaniemi stad:
Välfärds- och servicepunkten Olkkarifinska

Navigatorn

Om du är under 30 år kan du få informations-, rådgivnings- och handledningstjänster på Rovaniemi stads navigator. Navigatorn ger dig råd om utbildning, arbete, vardagen och livet. På Navigatorn kan någon i personalen hjälpa dig att reda ut saker och ting.

linkkiRovaniemi stad:
Navigatorn finska

Integrationsrelaterade socialtjänster

Om du behöver rådgivning och handledning om integration kan du kontakta Rovaniemi stads integrationsrelaterade socialtjänster. Tjänsten är i första hand avsedd för personer med flyktingbakgrund och deras familjemedlemmar. Tjänsten kan också användas av andra invandrare som behöver tillfällig rådgivning i specialfrågor som rör integration.

De integrationsrelaterade socialtjänsterna omfattar rådgivning och handledning. Dessutom görs en inledande kartläggning och integrationsplan för invandrare som inte kan registrera sig som arbetslös arbetssökande.

Socialservicecentret
Invandrarbyrån
Rovakatu 2
96100 ROVANIEMI
Tfn 050 571 5860

linkkiRovaniemi stad:
Integrationsrelaterade socialtjänsterfinska

Inledande kartläggning och integrationsplan


Invandrare har rätt till en inledande kartläggning. Den inledande kartläggningen hjälper dig att hitta rätt tjänster i din hemstad. Utifrån den inledande kartläggningen görs en bedömning av om det även vore bra att göra upp en integrationsplan för dig. Den inledande kartläggningen och integrationsplanen kan utarbetas tillsammans med dig antingen på Lapplands TE-byrå eller inom Rovaniemi stads socialservice, till exempel inom de integrationsrelaterade socialtjänsterna
eller vuxensocialarbetet.

Lapplands TE-byrå


En anställd vid arbets- och näringsbyrån gör den inledande kartläggningen
och integrationsplanen tillsammans med dig om du anmäler dig till TE-byrån som arbetslös arbetssökande. Du kan registrera dig som arbetslös arbetssökande elektroniskt
via tjänsten Mina e-tjänster eller per telefon. När du är arbetslös
kan du ha rätt till integrationsutbildning som ordnas genom TE-byrån.

Om du inte har möjlighet att identifiera dig i Mina e-tjänster eller om du vill uträtta dina ärenden per telefon kan du få information, rådgivning, vägledning och stöd i användningen av nättjänsterna från den nationella telefontjänsten.

Service på finska 0295 025 500
Service på svenska 0295 025 510
Service på engelska 0295 020 713
Service på ryska 0295 020 715

Du måste alltid boka tid till kundtjänsten vid Lapplands TE-byrå i förväg. I anslutning till TE-byrån finns ett rum där man kan uträtta ärenden på egen hand. Om det behövs kan du få servicerådgivning om användningen av nättjänsterna.

Lapplands TE-byrå
Servicestället i Rovaniemi
Valtakatu 16
PB 1000
96200 Rovaniemi
E-postadress: kirjaamo.lappi(at)te-toimisto.fi

På TE-byråernas webbplats hittar du broschyrer och filmer om registrering som arbetslös arbetssökande, yrkesval, utbildning och utkomstskydd för arbetslösa på flera olika språk.

linkkiTE-tjänster:
Mina e-tjänsterfinska | svenska

linkkiTE-tjänster:
Information om TE-byråns tjänster för invandrare finska | svenska | engelska

linkkiTE-tjänster:
Integrationstjänster för invandrare finska | svenska | engelska

Socialservicecentret


Om du är 17–64 år gammal och på grund av din livssituation inte har anmält dig som arbetslös arbetssökande kan personalen på Rovaniemi stads socialservicecenter göra en inledande kartläggning och vid behov även en integrationsplan tillsammans med dig. Du kan själv be om en inledande kartläggning. Dessutom kan du få stöd, rådgivning och handledning.

Socialservicecentret
Tjänster för vuxna och personer i arbetsför ålder
Rovakatu 1
96101 Rovaniemi
Servicerådgivning per telefon
Tfn 016 3222 570.

linkkiRovaniemi stad:
Vuxensocialarbetefinska

linkkiRovaniemi stad:
Integrationsrelaterade socialtjänsterfinska

Behöver du en tolk eller översättare?

Om du inte kan finska eller svenska kan du använda en tolk när du uträttar ärenden hos myndigheterna. I vissa fall får du en tolk genom myndigheten om du meddelar behovet av tolkning i förväg. I det här fallet är tolkningen avgiftsfri. Tolkning ska alltid begäras i förväg. Du kan använda en tolk när du vill om du beställer tolken själv och betalar kostnaderna.

Många företag erbjuder tolknings- och översättningstjänster. Du hittar kontaktuppgifterna till dem till exempel på Finlands översättar- och tolkförbunds webbplats.

linkkiFinlands översättar- och tolkförbund:
Tolknings- och översättningstjänsterfinska | svenska | engelska