Tietoa Rovaniemestä

Information om Rovaniemi

Basfakta

Staden Rovaniemi är belägen mellan två stora älvar, Ounasälv och Kemi älv, och har blivit ett framstegsvänligt och internationellt centrum för handel, administration och utbildning. Rovaniemi har alltid haft rollen som porten till Lappland och staden har varit det administrativa centret för Lapplands län ända sedan år 1938. Rovaniemi blev en stad år 1960. Staden och landskommunen slogs samman till nya Rovaniemi stad år 2006.

Rovaniemi har tack vare stadens läge på ett naturligt sätt vuxit till Lapplands huvudstad med sin egen rytm; lagom lugnande men ändå hänförande – Lapplands pulserande hjärta. Här har man möjlighet att njuta av åtta otroligt varierande och vackra årstider. Naturen är som bäst en källa till kraft och inspiration. Att bo i Rovaniemi betyder att man har tillgång till både en livfull urban miljö och den positiva lappländska atmosfären. Stadscentret omges av den vidsträckta och livskraftiga landsbygden med många byar. Landsbygden är en del an Rovaniemis karaktär, ett drag som är mycket utmärkande och också naturligt för staden. Skogarna, kärren, ängarna, åkrarna, älvarna och de små insjöarna skapar en bild av Lappland och Rovaniemi, vars uttryck och stämning ändras och förnyas i takt med årstiderna.

Inom en radie på 10 kilometer från stadens centrum hittar man både ostört lugn i naturen och en vältrafikerad internationell flygplats. Rovaniemis färger bär ett budskap för övriga Finland och Europa om de anpassningsbara nordliga breddgraderna, den arktiska kulturen och människorna.

Turistinformation

Vid Rovaniemi Turistinformation får du den senaste informationen om aktiviteter och evenemang i Rovaniemi. På turistbyrån finns bland annat broschyrer om Rovaniemi, kartor, tidtabeller och information om evenemang.

Rovaniemi turistinformation
Sampocentret, Lordinaukio
Maakuntakatu 29-31
96200 Rovaniemi
Tfn 016 346 270 eller 040 829 0676
Fax 016 3424 650
travel.info@rovaniemi.fi

Läs mer:

Visit Rovaniemi

Trafiken

Läs mer:

InfoFinlands

Trafiken i Finland

Bussar

Lokalbussarna trafikerar Rovaniemi stads område.

Tidtabeller, biljettpriser och linjekartor hittar du enklast på Matkahuoltos webbplats på finska, svenska och engelska.

Läs mer:

Matkahuolto

Ruttsökning

Rovaniemi stad

Rovaniemi lokaltrafik.

Taxi

Rovaniemi regiontaxi erbjuder taxitjänster i Rovaniemiområdet dygnet runt. Du kan ringa efter en taxi eller ta en vid en taxistolpe där lediga taxibilar väntar på passagerare. Du kan betala för taxin med kontanter eller med bank- eller kreditkort.

Läs mer:

Rovaniemi regiontaxi

Att köra bil och parkera

I centrum är parkeringsplatserna i regel avgiftsbelagda. Parkeringsavgiften är 1,40 € per timme på alla avgiftsbelagda platser. Det finns 73 parkeringsautomater och du betalar parkeringsavgiften i en parkeringsautomat. Automaten skriver ut en parkeringsbiljett som du placerar innanför bilens vindruta så att hela parkeringsbiljetten kan läsas från utsidan. Med parkeringsbiljetter köpta i parkeringsautomater kan man parkera på alla avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum (på mätarplatser längs gator, på torg och parkeringar) om det finns parkeringstid kvar på biljetten.

Läs mer:

Rovaniemi stad

Parkering

Cykling

Att cykla är ett fint och smidigt sätt att röra sig i Rovaniemi. I staden finns flera cykelleder och vägar som lämpar sig för cykling. En av de mest populära cykelrutterna bland stadsborna är turen som går över de tre broarna.

Läs mer:

linkkiMatkahuolto:
Rovaniemi karttjänstfinska | svenska | engelska

Trafiklänkar

Flera av Matkahuoltos bussar i lokal- och regiontrafiken avgår från Rovaniemi busstation.

Från Rovaniemi järnvägsstation finns flera förbindelser med VR till övriga Finland.

Från Rovaniemi flygplats finns flera flyg till Helsingfors, andra städer i landet och utrikes resmål.

Läs mer:

Matkahuolto VR Rovaniemi flygplats

Religion

Läs mer:

InfoFinlands

Kulturer och religioner i Finland

Beslutsfattande och påverkan

Beslutsfattande

Stadsfullmäktige är det högsta beslutsorganet i staden. Stadsfullmäktige styr stadens utveckling på ett konkret sätt genom att utöva den ekonomiska makten. Fullmäktige beslutar om grunderna för ekonomin och finansieringen, skattesatsen och de allmänna avgiftsgrunderna, samt ställer upp kvalitets- och verksamhetsmål för förvaltningarna.

Rovaniemi stadsstyrelse svarar för stadens administration och ekonomi, förbereder ärenden som beslutas av stadsfullmäktige samt ser till att fullmäktiges beslut verkställs och är lagliga. Stadsstyrelsen representerar kommunen: den använder stadens yttranderätt och vidtar olika juridiska åtgärder för staden.

De högsta tjänstemännen i Rovaniemi stad är stadsdirektören och två biträdande stadsdirektörer.

Läs mer:

Rovaniemi stad

Beslutsfattande

Påverkan

Kommuninvånarna kan delta i och påverka stadens ärenden vid kommunalvalet som hålls vart fjärde år. Kommuninvånarna kan dessutom väcka initiativ, svara på förfrågningar, delta i diskussionen och ge feedback till tjänstemännen.

Läs mer:

Rovaniemi stad

Delaktighet