Muutto Rovaniemelle

Flytta till Rovaniemi

På den här sidan finns information om tjänsterna i Rovaniemi. Annan allmän information i ämnet finns på InfoFinland-sidan Flytta till Finland.

Tillståndsärenden

Om du vill flytta till Finland måste du ha ett uppehållstillstånd eller så måste du
göra en registrering av EU-medborgares uppehållsrätt.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd elektroniskt via tjänsten Enter Finland eller genom att besöka Finlands ambassad utomlands eller något av Migrationsverkets serviceställen i Finland. EU-medborgare ska också registrera sig
på Migrationsverket.

Om du har flyktingbakgrund och har beviljats uppehållstillstånd
på vissa grunder kan du även ansöka om
resedokument för flykting eller främlingspass hos Migrationsverket.

Migrationsverket (Migri)
Servicestället i Rovaniemi
Ruokasenkatu 2 A
96200 Rovaniemi


linkkiMigrationsverket Migri:
Information om uppehållstillståndfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket Migri:
Resedokumentfinska | svenska | engelska

linkkiEnterFinland :
Elektronisk ansökanfinska | svenska | engelska

Registrering som invånare

När du flyttar till Rovaniemi måste du registrera dig som invånare i kommunen. Du kan registrera dig på ett av magistratens serviceställen. Registreringen är viktig, för utan den kommer du inte att ha rätt till exempelvis social trygghet i Finland.

Magistraten i Lappland
Rovaniemi enhet
Lähteentie 2
96101 Rovaniemi
Tfn 029 553 9208
E-postadress: info.rovaniemi(at)maistraatti.fi

Ta med dig följande när du besöker magistraten:

  • identitetsbevis (till exempel pass)
  • uppehållstillstånd och uppehållskort (om du behöver uppehållstillstånd i Finland)
  • registreringsbevis för uppehållsrätt (om du är EU-medborgare)
  • vigselbevis
  • födelseattester för barnen


linkkiMagistraten:
Registrering av utlänningarfinska | svenska | engelska

Läs mer Registrering som invånare

Den sociala tryggheten i Finland

Du har rätt till de socialskyddsförmåner som FPA beviljar utifrån boende och arbete. Du måste alltid lämna in en separat ansökan till FPA om de socialskyddsförmåner som du behöver i din livssituation. FPA avgör om du har rätt att utnyttja socialskyddsförmånerna på basis av din ansökan.

FPA
Servicestället i Rovaniemi
Hallituskatu 20
96100 Rovaniemi

linkkiFPA:
Kontaktuppgifter till den landsomfattande telefontjänsten finska | svenska | engelska

Läs mer Den sociala tryggheten i Finland