Livet i Finland

Städer

Muutto Rovaniemelle

Flytta till Rovaniemi

På den här sidan finns information om tjänsterna i Rovaniemi. Annan allmän information i ämnet hittar du på sidan Flytta till Finland.

När du flyttar till ett stadigvarande boende i Rovaniemi ska du registrera dig som invånare i kommunen. Du kan registrera dig vid magistraten. Magistratens kontaktuppgifter och närmare anvisningar hittar du på magistratens webbplats.

Rovaniemi magistrat

Registrering av utlänningar i Finland
Adress:
Hallituskatu 5 C
PB 8183
96101 Rovaniemi
(Statens ämbetshus)

Öppet mån–fre kl. 8–16.15

När du besöker magistraten ska du ta med dig

  • legitimation (till exempel pass)
  • uppehållstillstånd och uppehållskort (om du behöver uppehållstillstånd i Finland)
  • registreringsintyg över uppehållsrätten (om du är medborgare i ett EU-land)
  • äktenskapsintyg
  • dina barns födelseattester.

Observera att utländska handlingar ska vara legaliserade.

linkkiMagistraten:
Registrering av utlänningarfinska | svenska | engelska

FPA/Rovaniemi-kontoret

FPA-kort
Hallituskatu 20
96100 Rovaniemi
tfn 020 435 4810 Öppet mån–fre kl. 9–16

Rovaniemi skattebyrå

Skattekort, övriga beskattningsärenden
Adress:
Hallituskatu 3A, vån. 2
96100 Rovaniemi
tfn 016 367 6000

Mer information om övriga beskattningsärenden: linkkiVerohallinto:
Skattefinska | svenska | engelska