Palaute

Respons

Vi svarar på respons på följande språk: finska, svenska och engelska. Tyvärr kan vi inte svara på respons som är skriven på andra språk.

Responsformuläret har ett automatiskt skräppostfilter. Du får inte infoga länkar i responsen.

Vi svarar bara på respons som gäller sidan InfoFinland. Du märker väl att vi inte ger råd i hur du ska sköta dina ärenden. Rådgivningstjänster hittar du på InfoFinlands sida Ring och fråga om råd.

Sidans adress: https://www.infofinland.fi/sv/flytta-till-finland/icke-eu-medborgare/till-familjemedlem-i-finland/uppehallstillstand-for-make-eller-maka

*Namn:

*E-post:

*Respons: