Palaute

Respons

Vi svarar på respons på följande språk: finska, svenska och engelska. Tyvärr kan vi inte svara på respons som är skriven på andra språk.

Responsformuläret har ett automatiskt skräppostfilter. Du får inte infoga länkar i responsen.

Vi svarar bara på respons som gäller sidan InfoFinland. Du märker väl att vi inte ger råd i hur du ska sköta dina ärenden. Rådgivningstjänster hittar du på InfoFinlands sida Ring och fråga om råd.

Formuläret innehåller tre fält. Namn, e-post och responstext är obligatoriska fält.

Sidans adress: https://www.infofinland.fi/sv/helsingfors/livet-i-helsingfors/halsa-i-helsingfors