Saavutettavuus

Tillgänglighet

Välkommen till tillgänglighetsbeskrivningen för Helsingfors stads tjänst InfoFinland.fi

Den här tillgänglighetsbeskrivningen gäller tjänsten www.infofinland.fi och har upprättats/uppdaterats 6.10.2020.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation.

Stadens mål

Helsingfors stads mål vad gäller tillgängligheten av digitala tjänster är att uppnå minst nivå AA enligt WCAG-kriterierna eller en högre nivå, om detta är rimligen möjligt.

Nivån på den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

Otillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Förstås: Funktionen hos länkar som flyttar användaren bort från webbplatsen

Otillgängligt innehåll och bristerna i detta innehåll

På webbplatsen finns länkar på olika språk till externa sidor. Länkarna öppnas i en ny flik och länkens text informerar inte användaren om att hen dirigeras bort från sidan.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

3.2.2 Indata

InfoFinlands nyhetsbrev

InfoFinlands nyhetsbrevtjänst är inte tillgänglig till alla delar. Införskaffandet av ett nytt system har inletts och målet är att det ska tas i bruk under 2021.

Har du upptäckt en brist i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Låt oss veta om det, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Med webbformuläret

www.infofinland.fi/palaute

Via e-post

infofinland(at)hel.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem med webbplatsens tillgänglighet, börja med att skicka respons till oss, alltså webbplatsunderhållet. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret som du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns exakta anvisningar om hur du gör en anmälan och hur ärendet hanteras.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (Etelä-Suomen aluehallintovirasto)

Enheten för tillgänglighetstillsyn (Saavutettavuuden valvonnan yksikkö)

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

Telefon, växel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för bättre tillgänglighet

Vi har förbundit oss att förbättra tillgängligheten i digitala tjänster

Webbplatsens tillgänglighet har förbättrats under de senaste åren. När webbplatsen förnyas 2021–2022 kommer den nya webbtjänstens tillgänglighet att förbättras.

Den här webbplatsen/applikationen har publicerats

18.9.2013