Livet i Finland

Städer

Ulkomaiset tutkinnot Suomessa
theme icon

Utländska examina i Finland

Om du har avlagt en examen utomlands kan du ha nytta av jämställande av examen, erkännande av yrkeskompetens eller av att skaffa dig rätt till yrkesutövning eller en fristående examen.

Erkännande och motsvarighet av examen

Erkännande av examen betyder ett avgörande om vilken behörighet en utländsk examen ger när man söker jobb eller studieplats i Finland. Erkännande av examen är avgiftsbelagt och söks hos Utbildningsstyrelsen. När du söker en studieplats krävs inte nödvändigtvis erkännande av examen.

Professionellt erkännande och rätt till yrkesutövning

Personer som söker till uppgifter inom den offentliga sektorn (staten och kommunerna) måste ofta uppfylla vissa behörighetsvillkor beträffande utbildningen. När någon som studerat utomlands söker till dessa uppgifter behöver han eller hon oftast Utbildningsstyrelsens avgörande om den tjänstebehörighet som hans eller hennes examen ger.

Ett reglerat yrke avser en uppgift som endast kan sökas av personer som har avlagt en viss lagstadgad examen eller vissa studier. Till reglerade yrken hör både uppdrag inom den offentliga sektorn och yrken för vilka det krävs rätt till yrkesutövning. Rätt till yrkesutövning krävs till exempel i yrken inom hälsovården och sjöfarten.

Om du har en utländsk examen i något yrke som är reglerat i Finland behöver du ett beslut från någon behörig myndighet innan du kan utöva yrket Finland. På Utbildningsstyrelsens webbplats finns en förteckning över de reglerade yrkena och de ansvariga myndigheterna.

I den privata sektorn kan arbetsgivaren själv bedöma huruvida den anställdas utländska examen godtas. I den privata sektorn krävs inget beslut om erkännande, men beslutet kan vara nyttigt då man söker jobb.

Utbildningsstyrelsen ger också expertutlåtanden om utländska yrkesexamina. Ett sådant utlåtande ger inte tjänstebehörighet i Finland, men det kan ändå vara till hjälp när man ansöker om ett arbete eller en studieplats, eftersom det beskriver innehållet i och nivån på utbildningen som man har avlagt utomlands.

Akademiskt erkännande

Om du vill fortsätta dina studier i Finland kan de studier som du avlagt utomlands tillgodoräknas med hjälp av akademiskt erkännande.

Akademiskt erkännande av examina betyder

  • att man söker sig till en utbildning på basis av sin utländska utbildning
  • att de utländska studierna tillgodoräknas som en del av en finländsk examen.

Läroanstalterna beslutar själva om antagningen av studerande och om de tillgodoräknar utländska studier som en del av en examen som avläggs i Finland. Fråga mer vid den läroanstalt där du vill studera.

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Erkännande av en examenfinska | svenska | engelska

linkkiUtbildningsstyrelsen :
Broschyr om erkännande av examen(pdf, 102,14 kt)finska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | spanska | kinesiska | persiska | arabiska

linkkiUtbildningsstyrelsen :
Diagram över erkännande av examen(pdf, 410,87 kt)finska | svenska | engelska | ryska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Erkännande av examenfinska | svenska | engelska

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Reglerade yrkenfinska | svenska | engelska

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Utlåtanden om utländska yrkesexamenfinska | svenska | engelska